جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
10204 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1358/12/13  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
2653د شماره دستور اجرا
1358/12/1  تاريخ دستور اجرا
[سازمان برنامه و بودجه کشور]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
1358/11/17 تاريخ تصويب
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

    لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها كه در جلسه مورخ 17/11/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد.
 
‌ماده واحده ـ به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و عمليات عمراني در استانها و افزايش كارآيي دستگاه‌ها و عوامل [...ادامه]  
[امضاء]شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران   
روابط صر یــح