عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1358/8/24
مصوبه‌‌ همه پرسي در تاریخ 1358/9/12

فصل اول - اصول كلي

اصل يكم ـ حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ [...ادامه]

اصل‏ دوم ـ جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:1 ـ خداي‏ يكتا (لااله‏‌الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و [...ادامه]

اصل‏ سوم ـ دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ [...ادامه]

اصل‏ چهارم ـ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد [...ادامه]

اصل‏ پنجم ـ در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏‌الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و [...ادامه]

اصل‏ ششم ـ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، [...ادامه]

اصل‏ هفتم ـ طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: "و امرهم‏ شوري‏ بينهم‏" و "شاورهم‏ في‏الامر" شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ [...ادامه]

اصل‏ هشتم ـ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏‌اي است‏ [...ادامه]

اصل‏ نهم ـ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ [...ادامه]

اصل‏ دهم ـ از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ريزيهاي‏ [...ادامه]

اصل‏ يازدهم ـ به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ "ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏" همه‏ مسلمانان‏ يك‏ [...ادامه]

اصل‏ دوازدهم ـ دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏‌الي‏‌الابد غير قابل‏ تغيير [...ادامه]

اصل‏ سيزدهم ـ ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‌شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ [...ادامه]

اصل‏ چهاردهم ـ به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ "لاينهاكم‏‌الله‏ عن‏‌الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏‌الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ [...ادامه]