عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 38460/ت53256هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/2

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي غلامرضا شريعتي به عنوان استاندار خوزستان

وزارت كشور
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/3/30 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب كرد:
آقاي غلامرضا شريعتي به عنوان استاندار خوزستان تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح