عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1395

قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

قانون الحاق يك‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني

قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني

قانون تصويب اصلاحات اساسنامه، كنوانسيون و آيين‌نامه كلي فراهمايي‌ (كنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي فراهمايي(كنفرانس) سران مختار(گوادالاخاراـ2010 ميلادي«1389 هجري شمسي»)

قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها 1973(مارپل78/1973)ـ مصوب1380ـ واصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203)»

تصويب‌نامه درخصوص تخصيص اعتبار مازاد درآمد ناشي از بند (ز)تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت سازمان مديريت و برنامه¬ريزي کشور هيأت وزيران در جلسه 26/12/1394 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص خروج ماشين‌آلات و تجهيزات خارجي ترخيص‌شده در قلمرو گمركي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلي به مناطق آزاد با ارايه پروانه ترخيص گمركي و تأييد گمرك وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت دبيرخانه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اصلاح سهام واگذارشده برخي از شركتها به سهام عدالت وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، کار و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان به شرط عمل متقابل وزارت امورخارجه هيأت وزيران در جلسه 26/12/1394 به پيشنهاد شماره 3987662/732 مورخ 12/12/1394 وزارت امورخارجه و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص صدور پروانه بهره‌برداري شركت شيمي دارويي ريحانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست هيأت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي سعداله نصيري¬قيداري به عنوان دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيأت وزيران در جلسه 26/12/1394 به پيشنهاد شماره 75788/و مورخ 21/4/1394 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي راه‌آهن يك خطه كرمان ـ سيرجان وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 26/12/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/69371 مورخ 19/12/1394 وزارت راه [...ادامه]

اصلاح جزء (ب) بند (1) تصويب‌نامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 3/12/1394 موضوع اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت كشور وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت تعاون، [...ادامه]

شرايط «عفو به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1068/94/7 ـ 31/4/1394 شماره2894/94/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1021/94/7 ـ 23/4/1394 شماره پرونده 2150 ـ 225 ـ 93 سؤال 1ـ با توجه به [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 1004/94/7 ـ 22/4/1394 شماره پرونده 554 ـ 16/9 ـ 94 سؤال با توجه به ماده [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 966/94/7 ـ 16/4/1394 شماره پرونده 528 ـ 1/186 ـ 94 سؤال در مواردي كه متهم [...ادامه]

تجديدنظر و تصويب اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي جناب آقاي سينجلي جاسبي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 958/94/7 ـ 16/4/1394 شماره2894/94/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 936/94/7 ـ 14/4/1394 شماره پرونده 495 ـ 1/168 ـ 94 سؤال با عـنايت به بند [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 905/94/7 ـ 10/4/1394 شماره پرونده 282 ـ 1/9 ـ 94 سؤال آيا صدور حكم مبني [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 872/94/7 ـ 7/4/1394 شماره پرونده 426 ـ 1/3 ـ 94 سؤال درخصوص شخص خوانده رأي [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 865/94/7 ـ 7/4/1394 شماره پرونده 421 ـ 16/9 ـ 94 سؤال با توجه به قيد [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 836/94/7 ـ 3/4/1394 شماره پرونده 42 ـ 1/3 ـ 94 سؤال در مورد تفسير مواد [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 809/94/7 ـ 1/4/1394 شماره پرونده 353 ـ 1/3 ـ 94 سؤال به مـوجب ماده دوم [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 807/94/7 ـ 1/4/1394 شماره پرونده 346 ـ 1/127 ـ 94 سؤال در دعوايي به استناد [...ادامه]

اصلاحيه شماره 100/2175/9000 مورخ 22/1/1395 جناب آقاي سينجلي جاسبي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور سلام عليكم [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/559 مورخ 15/1/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/787 مورخ 15/1/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/902 مورخ 15/1/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/349 مورخ 15/1/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/260 مورخ 15/1/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/106 مورخ 15/1/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/600 مورخ 15/1/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع اهواز ـ كوي رمضان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حد نگار(كاداستر) كشور

اصلاح ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در اجراي ماده 10 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه شيوه اجراي قرارهاي نظارت و تأمين قضايي

تصويب‌نامه در خصوص داروهاي مشمول تعهدات دارويي سازمان‌هاي بيمه‌گر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ترتيب اعمال حساب موضوع مابه‌التفاوت ارزش سهام و ساير حقوق و امتيازات و تعهدات مربوط در شركت‌هاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق امتياز ارتقاي پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتلمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص الحاق پنجاه و سه قلم داروي مورد مصرف بيماران خاص و سرطاني به فهرست داروهاي موضوع تصويب‌نامه شماره 24116/ت48052هـ مورخ 12/2/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اختصاص معادل چهل و چهارهزار و ششصد ميليارد (44.600.000.000.000) ريال تسهيلات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي خريد گندم توليد داخل وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ بانك [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (26) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب1394ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 15/1/1395 به پيشنهاد شماره 196570/19738/200 [...ادامه]

آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (149) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1394ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هيأت [...ادامه]

آييننامه اجرايي ماده (34) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1394 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]

آيين‏نامه سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات سازمان مديريت و برنامهريزي کشور [...ادامه]

اصلاح بند (1) و بند (3) تصويب‌نامه شماره 3410/ت52992هـ مورخ 18/1/1395 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 994/94/7 ـ 21/4/1394 شماره2894/94/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 838/94/7 ـ 3/4/1394 شماره پرونده 2072 ـ 1/3 ـ 93 سؤال نظر به اينكه در [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 988/94/7 ـ 21/4/1394 شماره پرونده 1548 ـ 16/9 ـ 93 سؤال زوجه به استناد بند [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 873/94/7 ـ 8/4/1394 شماره پرونده 1351 ـ 1/3 ـ 93 سؤال 1ـ در صورتيکه در [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 829/94/7 ـ 7/4/1394 شماره پرونده 2058 ـ 1/3 ـ 93 سؤال براي اجراي حكم مدني، [...ادامه]

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد نود روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالت به شرط عمل متقابل وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 22/1/1395 به پيشنهاد شماره 4028723/561/732 مورخ 11/1/1395 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعديل جرايم نقدي موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 18/1/1395 به پيشنهاد شوراي رقابت [...ادامه]

نامه شماره 11813/95 مورخ 21/1/1395 رئيس كل محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير تأديه»

قانون تشريفات (پروتكل) انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چک به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتکل) الحاقي آن

قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص اجراي قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور براي كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بودجه سال 1394 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه 22/1/1395 به پيشنهاد شماره 6753 مورخ 16/1/1395 سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ معاينه فني مكانيزه خودروها و موتورسيكلت‌هامتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشت محيط و حرفه‌ايمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص صدور پروانه توليد جديد يا افزايش ظرفيت خطوط توليد موجود لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي (40) وات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت نيرو ـ سازمان مديريت [...ادامه]

تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع تعيين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان دستگاه مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار براي اجرا در سال 1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با موضوع: تعيين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستگاه مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار براي اجراء در سال 1395متن بصورت کامل ...

آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزي وزارت نفت ـ وزارت نيرو [...ادامه]

آييننامه اجرايي تبصره ماده (66) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي [...ادامه]

الحاق تبصره (4) به جزء (د) بند (3) تصويب‌نامه شماره 92308/ت40587 ك مورخ7/6/1387 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت كشور ـ وزارت نفت ـ سازمان [...ادامه]

الحاق تبصره (2) به ماده (3) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (46)قانون محاسبات عمومي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت کشور وزارت اطلاعات هيأت وزيران در [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 62785/ت51212هـ مورخ 18/5/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امورخارجه وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت [...ادامه]

اصلاح جزء (الف) بند (3) تصويب‌نامه شماره 76254/ت36095 هـ مورخ 10/4/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور [...ادامه]

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه همكاري وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري، به منظور يكپارچه سازي اقدامات اجرايي، بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در تخصيص فضاهاي اداري و كاهش هزينه‌هاي مربوط كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري شوراي عالي اداري در [...ادامه]

اصلاح مصوبه شماره 81903/1901 مورخ 9/5/1384 شوراي عالي اداري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شوراي عالي اداري در يكصد [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص اصلاحات ساختاري و حفظ و ارتقاء روابط مسئولين، معلمان، مدارس و اولياء دانش‌آموزان وزارت آموزش و پرورش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شوراي عالي اداري در يكصد و [...ادامه]

قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي،عشايري و صيادي به اعضاء

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي

قانون اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها

قانون الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران

قانون توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در کشور

قانون الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره92/857 مورخ 4/2/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/572 مورخ 4/2/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/117 مورخ 4/2/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

الحاق ماده (22) به آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

اصلاح مصوبه شماره 11852/93/206 ـ 5/9/1393 شوراي عالي اداري تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غير دولتي و استانداري‌ها شوراي عالي اداري در [...ادامه]

مصوبه تأييد انتخاب رئيس دانشگاه خوارزمي (مصوب جلسه 775 مورخ 4/12/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوبه «تأييد انتخاب رئيس دانشگاه خوارزمي» كه در جلسه [...ادامه]

مصوبه انتخاب يك عضو جديد در شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 774 مورخ 20/11/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ شوراي فرهنگ عمومي مصوبه «انتخاب يك عضو جديد [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر خميني شهر استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان به استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

2 استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گلمكان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي احتراماً در اجراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين محصولات ذرت و جو در كليه استان‌ها به منظور عرضه در بورس كالاي ايران وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص توقف واگذاري بيش از (49%)سهام پست بانك وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين حد مجاز استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاه‌هاي صنعتيمتن بصورت کامل ...

آيين‌نامه کشت فراسرزميني وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت تعاون، کار و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره 204419/ت41829هـ مورخ 7/11/1387 و شماره 204408/ت41717هـ مورخ 7/11/1387 هيأت وزيران وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت تعاون، کار [...ادامه]

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها،تأييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 1/2/1395 به پيشنهاد شماره 177035 [...ادامه]

تصميم‌گيري در خصوص شوراهاي عالي موازي با شوراهاي عالي فضاي مجازي براساس بند يك حكم مورخ 14/6/1394 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص [...ادامه]

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

نامه ابلاغ مـاده (7) قانـون سنجش و پذيرش دانشجـو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عـالـي كشـور شماره5977/445 [...ادامه]

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3)قانون برگزاري مناقصات وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 8/2/1395 به پيشنهاد شماره 7980/56 [...ادامه]

آييننامه نحوه آموزش اتباع خارجي وزارت دادگستري ـ وزارت کشورـ وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه ـ سازمان مديريت و برنامهريزي [...ادامه]

آييننامه اجرايي ماده (64) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان ميراث [...ادامه]

آييننامه اجرايي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي سازمان [...ادامه]

آييننامه اجرايي تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)(نحوه و زمان‌بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي) وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ديوان محاسبات كشور [...ادامه]

اضافه شدن شركت گسترش صنايع بلوچ به گروه سه موضوع پيوست شماره (1) آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هيأت وزيران در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بروجرد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان احتراماً به استحضار مي‌رساند: [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتقال سهام واگذار شده شركت سنگ آهن مركزي ايران به شركت فولاد خوزستان وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد مشاركت براي اجراي دو قطعه از آزادراه شش خطه كنارگذر شرقي اصفهان وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حميدرضا عظيميان به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 15/2/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/4221 مورخ 6/2/1395 وزارت راه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص استثناء شركت‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 26/12/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 20/7/1393 موافقت نمود: [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انعقاد متمم قرارداد مشاركت براي تكميل آزادراه قزوين ـ رشت و اجراي قسمت باقي‌مانده حدفاصل منجيل تا رودبار وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص بهره‌برداري بهينه از خدمات «پژوهشكده امور اقتصادي» وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر ساري استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران احتراماً در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر مردهك استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 5 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسين ملك‌زادگان به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي وزارت دادگستري سازمان مديريت و برنامهريزي کشور هيأت وزيران در جلسه 19/2/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداريشماره هـ/94/473 مورخ 20/2/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عموم ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/366 مورخ 25/2/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/945 مورخ 20/2/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر بروجرد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان به استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بندرگز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان به استحضار مي‌رساند: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق مطالعات طرح جامع شهرستان طبس به ناحيه خراسان جنوبي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي [...ادامه]

قانون بودجه سال 1395 كل كشور

قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 151900/ت46673ك مورخ 1/8/1390 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت كشورـ وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب نامه درخصوص اجراي آزادراه شش خطه قائم شهر ـ ساري وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصميم‌نامه شماره 119281/47234 مورخ 12/6/1390 و تبصره آن وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نيروـ وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص صدور پروانه فعاليت و جواز كسب در كليه امور حمل و نقل درون و برون شهري وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت نيرو ـ وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل شوراي سياستگذاري و راهبري تجارت محصولات و خدمات حلال وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي عبدالناصر همتي به عنوان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 26/2/1395 به پيشنهاد شماره 4730/95 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين بانك‌هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه نوسازي و بهسازي دويست‌هزار واحد مسكوني روستايي با سفته زنجيره‌اي در سال 1395 وزارت راه و شهرسازي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بنياد مسکن انقلاب [...ادامه]

«تعيين نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک در سال 1395» جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع تعاوني مسكن سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران به استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و بافت تاريخي شهر مشهد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي به استحضار مي‌رساند: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه تجاري اداري ميدان ونك استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران به استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع بنت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر هيدوج استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر اسپكه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان اجراي بند [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشورمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص مستثني بودن شركت‌هاي تعاوني مسكن از شمول جزءهاي (3) و (4) بند (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 26/7/1393 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت راه و شهرسازي ـ [...ادامه]

تصميم‌نامه در مورد تعيين تكاليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي خروج غير تورمي از ركود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 20/7/1393 موافقت نمود: در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غير تورمي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بند (ك) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق سازمان امور مالياتي كشور به فهرست دستگاه‌هاي موضوع تبصره (1) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه 29/2/1395 به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي قرق از دهستان قرق بخش بهاران شهرستان گرگان استان گلستان، به شهر وزارت كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 29/2/1395 به پيشنهاد شماره 121394 مورخ 14/9/1394 وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين فرودگاه شهداي ايلام به عنوان راه مجاز هوايي براي ورود و خروج كالا و مسافر وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/2/1395 به پيشنهاد شماره 158789 مورخ 27/11/1394 كارگروه موضوع تبصره [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 32719/ت25842هـ مورخ 16/7/1381 سازمان حفاظت محيط زيست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي [...ادامه]

« اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌کاره ـ ابلاغي به شماره 16592/438/160 مورخ 18/11/1382 » (مشتمل بر ماده واحده و چهارده (14) تبصره با اصلاحات بعدي آن) مصوب جلسه 234 شوراي اسلامي [...ادامه]

آيين‌نامه گروه‌هاي آموزشي و تربيتي مصوب نهصد و چهاردهمين (914) جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش،تاريخ 29/4/1394 (بررسي شده در جلسات912 ،913 و 914) جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام با احترام، تعداد يك عدد لوح فشرده [...ادامه]

آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان مصوبه نهصد و بيست و هفتمين (927) جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش،تاريخ 24/12/1394 (بررسي شده در جلسات 926 و 927) مقدمه: در راستاي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش1 و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي [...ادامه]

ماده واحده سوگند نامه معلمي مصوبه نهصد و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 30/1/1395 ( بررسي شده در جلسات 889‌‌‌‌ ،‌ 890 ،‌891 و 929) جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام با احترام، يك حلقه لوح فشرده حاوي [...ادامه]

قانون جرم سياسي

قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري

قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا

قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر

قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/428 مورخ 5/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/681 مورخ 1/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/50 مورخ 4/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/23 مورخ 5/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1192 مورخ 5/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/475 مورخ 5/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق در سال 1395 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه 9/3/1395 به پيشنهاد سازمان مديريت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي وزارت دادگستري سازمان حفاظت محيط زيست هيأت وزيران در جلسه 9/3/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

« تعيين نرخ کرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهرتهران در سال 1395 » جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست [...ادامه]

« تعيين قيمت بليت مترو در شهر تهران در سال 1395 » #9/3/1395 جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست [...ادامه]

«تعيين نرخ کرايه انواع تاکسي در شهرتهران در سال 1395 » جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست [...ادامه]

اساسنامه مؤسسه جهاني ولايت (مصوب جلسه 777 مورخ 17/1/1395 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ـ مرکز مديريت حوزه علميه مرکز مديريت حوزه علميه خواهران ـ جامعةالمصطفي العالميه سازمان [...ادامه]

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره دادنامه 79 مورخ 1395/2/21متن بصورت کامل ...

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه درخصوص افزايش چهارده درصد (14%) مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت‌وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه به ترتيب به عنوان دستگاه‌هاي مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ايتاليا و فرانسه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ورود (41) قلم كالاي مورد نياز مرزنشينانمتن بصورت کامل ...

اصلاح ماده (24) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيأت وزيران در جلسه 12/3/1395 به پيشنهاد شماره 125510/1 [...ادامه]

اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني پنج كالاي موضوع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات متن بصورت کامل ...

اصلاح ماده (17) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور وزارت راه و شهرسازي هيأت‌وزيران در جلسه 15/2/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/2067 مورخ 24/1/1395 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مجموعه ارتباطات بين المللي تهران ـ فاز دو برج ميلاد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رييس محترم شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون طرح يكپارچه اراضي نظامي جنوب شهراصفهان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان به استحضار مي‌رساند: درجلسه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون تخلفات صورت گرفته در شهرمشهد استاندارمحترم ورييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي به‌استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه 19/3/1395 به پيشنهاد شماره 525865 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي و مؤسسات دولتي غيراز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1395متن بصورت کامل ...

آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران در جلسه 16/3/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1395متن بصورت کامل ...

آييننامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت هيأت وزيران در جلسه 12/3/1395 به [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/866 مورخ 22/3/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/275 مورخ 19/3/1395 تاريخ دادنامه: 28/2/1395 شماره دادنامه: 104 [...ادامه]

قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/106 مورخ 19/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 92/885 مورخ 19/3/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/976 مورخ 19/3/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص صدور ضمانتنامه تضمين تسويه اقساط معوق شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به بانك KFW آلمان وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت راه و شهرسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي [...ادامه]

اصلاح ماده (31) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نظر به اينكه در ماده (31) ضوابط اجرايي قانون [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور به مناسبت فرا رسيدن ليالي قدر و در پيش بودن عيد سعيد فطر و [...ادامه]

رأي وحدت‌ روية شمارة 749ـ24/1/1395 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مقدمه جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت [...ادامه]

رأي وحدت‌ روية شمارة 748ـ24/1/1395 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مقدمه جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 94/25 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/614 مورخ 19/3/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/729 مورخ 25/3/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/686 مورخ 19/3/1395متن بصورت کامل ...

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/217 مورخ 25/3/1395متن بصورت کامل ...

اصلاحيه ضمائم و جداول قانون بودجه سال 1395 كل كشور اصلاحيه جدول شماره 16 تعرفه‌هاي موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 كل كشور در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث شهرك صنعتي دارويي بركت استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تعاوني‌هاي شمال و شمال شرق تهران استاندار محترم تهران رييس سازمان زمين و مسكن به استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سراب دوره استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان در اجراي بند 5 ماده 4 قانون [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بجستان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي احتراماً در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر توحيد استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام در اجراي بند 5 ماده 4 قانون [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نودخاندوز استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان در اجراي بند 5 ماده 4 قانون [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/411 مورخ 2/4/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروهي بر اجراي برنامه جامع کاهش آلودگي هواي کلانشهرها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين دستگاه‌هاي مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي روماني ـ لهستان ـ چك ـ مجارستان ـ كره جنوبيمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي غلامرضا شريعتي به عنوان استاندار خوزستان وزارت كشور هيأت‌وزيران در جلسه 30/3/1395 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند [...ادامه]

آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي تمامي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي اداري درخصوص دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران وزارت كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها شوراي‌عالي اداري در [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر درجزين استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ابلاغ اسناد حريم پايتخت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

پيش‌نويس طرح ترويج تلاوت و تدبر روزانه قرآن اسفندماه 1394 ـ غيرمصوب و غيرقابل استناد پيش‌نويس جلسه 29 شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مورخ 15/12/1394 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران احتراماً مصوبه جلسه 29 شوراي توسعه فرهنگ [...ادامه]

طرح ملي حفظ قرآن کريم وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان [...ادامه]

الحاق و اصلاح بندهايي از آييننامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني مصوب جلسه بيست و هشتم و بيست و نهم مورخ 3/11/1394 و 15/12/1394 شوراي توسعه فرهنگ قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل صندوق حمايت از توسعه زنجيره صنعت شير كشور وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزي وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 2/4/1395 به پيشنهاد شماره 167066 مورخ 10/12/1394 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدعلي اكبر پرويزي به عنوان استاندار خراسان جنوبي وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 6/4/1395 به پيشنهاد وزارت کشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا صالحي به عنوان استاندار خراسان شمالي وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 6/4/1395 به پيشنهاد وزارت کشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اجازه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در تخصيص اعتبارات مندرج در جدول (14) قانون بودجه سال 1395 كل كشور در راستاي اجراي بند (8 ـ2) سياستهاي كلي علم و فناوري ابلاغي مقام معظم رهبري به دستگاههاي اجرايي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدمهدي حاجي‌صادقي به عنوان كارشناس مشترك امور صنعتي ـ اقتصادي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حمايت از صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت‌وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت هر ليتر نفت كوره مصرفي كارخانه‌هاي سيمان زابل، خاش، لارستان، كياسر و باقران و ساير كارخانه‌هاي سيماني كه اجباراً تا پايان سال 1395 از نفت كوره استفاده مي‌كنند معادل قيمت گاز مصرفي بخش صنعت و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت هيأت‌وزيران در جلسه 9/4/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي خصوصي توليدكننده برق از شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران و شركت لوله و ماشين‌سازي ايران از شركت آب و فاضلاب استان تهران با بدهي همان شركت‌هابه سازمان خصوصي‌سازي و سازمان امور مالياتي كشورمتن بصورت کامل ...

الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در [...ادامه]

اصلاح ماده (5) آيين‌نامه اجرايي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان [...ادامه]

اصلاح رديف (2) جدول تصويب‌نامه شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور [...ادامه]

اصلاح ماده (12) آيين‌نامه اجرايي ماده (50) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ـ [...ادامه]

اصلاح بند (5) تصويب‌نامه شماره 157902/ت51690هـ مورخ 24/12/1393 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامهريزي کشورـ بانک [...ادامه]

اصلاح مصوبه شماره 74032/1901 مورخ 22/4/1382 شوراي عالي اداري وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور شوراي عالي اداري در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص نصاب معاملات در مناقصات نيروهاي مسلح به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاري مناقصات ن‌ م نصاب معاملات درسازمانهاي نيروهاي مسلح [...ادامه]

رأي وحدت روية شمارة 746 ـ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پروندة وحدت‌رويه رديف 94/37 هيأت عمومي ديوان ‌عالي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/452 مورخ 8/4/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1031 مورخ 8/4/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1062 مورخ 8/4/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تسويه بدهي ناشي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران به صندوق بين‌المللي پول وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت‌وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشورمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي افق توسعه انرژي خليج‌فارس، توليد نيروي آذرخش، مولد برق يزد، صنعتي گام اراك و گروه صنعتي سپاهان از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازيمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين طبقه‌بندي گرمسيري، مدت و دوره زماني آن در شهرستان لنده (استان كهگيلويه و بويراحمد)متن بصورت کامل ...

آييننامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه اصلاحي سال 1343 کل کشور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيأت‌وزيران در جلسه 9/4/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (75) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصادجمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اتاق تعاون ايران ـ بانك [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور ـ وزارت دادگستري [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص پروانه فعاليت شركت خدمات ارتباطي رايتلمتن بصورت کامل ...

اصلاح بند (3) تصويب‌نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق در سال 1395 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت‌وزيران در جلسه 9/4/1395 به پيشنهاد سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت راه و شهرسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 62784/ت51212هـ مورخ 18/5/1394 وزارت امور خارجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حفاظت محيط زيست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

اصلاح ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت‌وزيران در جلسه 2/4/1395 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيأت وزيران در جلسه 13/4/1395 به پيشنهاد شماره 127320/1 [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 38454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395 وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و [...ادامه]

اصلاح جزء (3ـ1) بند (3) تصويب‌نامه شماره 32511/ت53038هـ مورخ 20/3/1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت دفاع [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص فراهم كردن تمهيدات لازم براي واگذاري واحدهاي بدون متقاضي مسكن مهر توسط وزارت راه و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ وزارت نيرو سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان عضو منتخب هيأت وزيران در شوراي حقوق و دستمزد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت صنعت، معدن و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداريهاي شهرهاي مشمول ماده (?‏) قانون نوسازي و عمران شهري وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي، خدمت، عادي و مدارک مسافرتي بازگشت (برگ عبور) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان وزارت امورخارجه هيأت وزيران در جلسه 20/4/1395 به پيشنهاد شماره 4206325/514/732 مورخ 9/4/1395وزارت امورخارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتفاء و غيرقابل اجرابودن تصميم‌نامه شماره 300649/46393 مورخ 8/1/1390 و اصلاحيه آن با توجه به بند (136) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به لحاظ گذشت سال مالي وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ـ معاونت حقوقي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح مجموع حقوق گمرکي و سود بازرگاني دو کالاي موضوع جداول پيوست آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتمتن بصورت کامل ...

اصلاح (بند 3 ـ 6) جزء (2) بند (الف) تصويبنامه شماره 161057/ت52605هـ مورخ 8/12/1394 دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت‌وزيران در جلسه20/4/1395 به [...ادامه]

اصلاح ماده (20) آييننامه اماکن عمومي موضوع تصويبنامه شماره 15818 مورخ 10/10/1363 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت کشور هيأت وزيران در جلسه 13/4/1395 به [...ادامه]

اصلاح بند (3) تصويب‌نامه شماره 12739/ت50655هـ مورخ 6/2/1394 هيأت وزيران وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي نظر به اينكه در بند (3) [...ادامه]

اصلاح بندهاي (1)، (2) و (3) تصويبنامه شماره 171345/ت52402هـ مورخ 26/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تشكيل كميته تخصصي شماره چهار: مقررات، لوايح و سياستگزاري مديركل محترم دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران با عنايت به مصوبه 7/10/1394 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع تاب‌آوري شهري مديركل محترم دفتر كالبدي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 17/3/1395 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو انتخاب شهر مشهد به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي در سال 2017 از طرف سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي كشورهاي اسلامي (آيسسكو) استاندار محترم استان خراسان رضوي پيرو انتخاب شهر مشهد به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اعضا حقيقي جايگزين كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش مديركل محترم دفتر معماري و طراحي شهري به اطلاع مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط تراكم مسكوني در شهر خرم‌آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان به استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر گنبدكاووس پيرامون الحاق اراضي 2/2 هكتاري به محدوده شهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان به استحضار مي‌رساند: [...ادامه]

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 242مورخ 1395/4/1متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1060 مورخ 20/4/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 94/1058 مورخ 20/4/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 94/1033 مورخ 22/4/1395متن بصورت کامل ...

تغيير عنوان دستگاه اجرايي طرح مشاركت در احداث آزاد راه تبريز ـ شهرجديد سهند از شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت مادرتخصصي سهامي عمران شهرهاي جديد وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي آمادگي مقابله با پديده گرد و غبار وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضوابط و مقررات حريم دماوند استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران به استحضار مي‌رساند: شوراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چكنه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سرخرود استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران احتراماً در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دولت آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كياسر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران در اجراي بند 5 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/277 مورخ 26/4/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/370 مورخ 26/4/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

سياست‌ها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران(مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور مصوبه «سياست‌ها و [...ادامه]

آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي(مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي ـ نهاد [...ادامه]

اصلاحيه مصوبه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از وسائط نقليه وارده به ميدان مرکزي سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و فرآورده‌هاي کشاورزي شهرداري تهران مربوط به مصوبه ـ ابلاغي به شماره 4013/1435/160 مورخ 17/3/1389» جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست تصوير [...ادامه]

« اصلاحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونيک شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 32483/2015/160 مورخ 26/11/93» جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست تصوير [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

الحاق تبصره (3) به ماده (3) آيين‌نامه اجرايي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و [...ادامه]

آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت کشور سازمان مديريت و برنامهريزي کشور [...ادامه]

آيين‏نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 99/95/7 ـ 24/1/1395 شماره پرونده 1990 ـ 26 ـ 94 سؤال قانونگذار در ماده 4 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 85/95/7 ـ 24/1/1395 شماره پرونده 30 ـ 7/1 ـ 95 سؤال چنانچه شاکي نسبت به [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني سي و يك (31) رديف كالاي موضوع جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتمتن بصورت کامل ...

حذف رديف (7) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 38454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395 وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب مشهد به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور وزارت امورخارجه ـ [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي به واحدهاي توليدي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

آييننامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور هيأت وزيران [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي [...ادامه]

اصلاح ماده (22) الحاقي آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه گردشگري در 20 كيلومتري شهر قم استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قم شوراي عالي شهرسازي ومعماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمكران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قم شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق شهرك مسكوني ابريشم به محدوده شهر چهارباغ استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان البرز شوراي عالي شهرسازي ومعماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حادثه شهران و بررسي ابعاد آن هيأت دولت وزارت كشور شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درجلسه مورخ14/4/1395 باتوجه به رخداد [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 84/95/7 ـ 24/1/1395 شماره پرونده 22 ـ 218 ـ 95 سؤال برابر بند ج ماده [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 70/95/7 ـ 18/1/1395 شماره پرونده 2336 ـ 192 ـ 94 سؤال آيا کلمه «شهرکها» مذکور [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 63/95/7 ـ 18/1/1395 شماره پرونده 2191 ـ 1/127 ـ 94 سؤال قسمت اخير ماده 490 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 45/95/7 ـ 17/1/1395 شماره پرونده 2223 ـ 1/168 ـ 94 سؤال با توجه به اينکه [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 41/95/7 ـ 16/1/1395 شماره پرونده 2254 ـ 218 ـ 94 سؤال با توجه به اينکه [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 22/95/7 ـ 8/1/1395 شماره پرونده 2240 ـ 1/168 ـ 94 سؤال فردي متهم است به [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 3/95/7 ـ 7/1/1395 شماره پرونده 2180 ـ 108 ـ 94 سؤال احتراماً به استحضار ميرساند: [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 34/59/7 ـ 14/1/1395 شماره پرونده 2268 ـ 218 ـ 94 سؤال با توجه به قانون [...ادامه]

نظريه‌هاي‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان اداري و [...ادامه]

شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور هيأت [...ادامه]

اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذيرو ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي

بخشنامه به رؤساي محترم كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور

تصويب‌نامه در خصوص اجازه مصرف صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات کنسولي وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساماندهي ساخت و سازهاي محور زيارت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه اولويت‌ها و اقدامات اساسي حوزه فرهنگي ورزش كشور(نظام‌نامه فرهنگي ورزش كشور)(مصوب جلسه 781 مورخ 25/3/1395 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 12/95/7 ـ 8/1/1395 شماره972/95/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 121/95/7 ـ 30/1/1395 شماره پرونده 1280 ـ 1/168 ـ 94 سؤال با عنايت به ماده [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 7/95/7 ـ 8/1/1394 شماره پرونده 2245 ـ 1/168 ـ 94 سؤال 3ـ در ماده57 قانون [...ادامه]

قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

تصويب‌نامه در خصوص قرار گرفتن هزينه‌هاي پيوند كبد، قلب، ريه، روده، پانكراس و مغز استخوان مشمول تعهدات بيمه پايه سازمان‌هاي بيمه‌گر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (5) قانون ماليات بر ارزش افزوده براي هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نهادهاي موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو وزارت جهاد کشاورزي ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انجام معاملات سازمان خصوصي‌سازي در چارچوب قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه معاملات دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 17/5/1395 به پيشنهاد شماره 194993 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

اصلاح ماده (25) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور سازمان برنامه و بودجه کشور هيأت وزيران در جلسه 17/5/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 15467/ت28916هـ مورخ 18/2/1385 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشورـ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139)اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 10/5/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5)قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان سال 1396 به واحدهاي استاني مربوط در استان‌ها وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهادکشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط تراكم مسكوني در شهر خرم‌آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چمستان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران احتراماً [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر لواسان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران پيرو نامه شماره 300/55626 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/51 مورخ 13/5/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/1233 مورخ 17/5/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/505 مورخ 17/5/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/667 مورخ 17/5/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/625 مورخ 25/5/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور اسلوني وزارت نيرو ـ وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 27/5/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/173 مورخ 24/5/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1224 مورخ 2/6/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز غيردولتي (روزانه و شبانه‌روزي)متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از شركت مهندسي و توسعه نفت به شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مرز زميني ريمدان به عنوان مرز مجاز جهت ورود و خروج وسايل نقليه، كالا و مسافر وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 27/5/1395 به پيشنهاد شماره 100469 مورخ 3/8/1394 كارگروه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (22)آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزادتجاري ـ صنعتي براي سال 1395 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي اسدا... درويش اميري به عنوان استاندار زنجان وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 31/5/1395 به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

اصلاح ماده (5) آيين‌نامه اجرايي كميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 27/5/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/9022 مورخ [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/255 مورخ 2/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوط در انجمن جهاني آژانس‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري (وايپا) وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقي رييس جمهور سازمان برنامه و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اصلاح بخشي از تعرفه‌هاي هزينه خدمات سال 1393 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1393 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعرفه‌هاي هزينه خدمات سال 1395 سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران [...ادامه]

الحاق مواد (5) تا (7) به آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هيأت وزيران در [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت کشور هيأت وزيران در جلسه‌هاي 20/4/1395، 17/5/1395و [...ادامه]

آيين‌نامه هزينه خدمات مناطق ويژه اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

آييننامه تشكل‏هاي مردمنهاد وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت ورزش و جوانان وزارت دادگستري ـ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 74900/ت48601هـ مورخ 2/7/1393 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت جهادکشاورزي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصميم‌نامه شماره 207447/43631 مورخ 21/10/1388 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

مصوبه شماره207447/43631 هيئت وزيران وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت [...ادامه]

اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتيمتن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/842 مورخ 2/6/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه با موضوع: اعتبار پيش‌بيني شده در رديف شماره (85 ـ 530000)جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مانع ترخيص كالاهايي كه طبق قانون معاف از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني هستند نمي‌باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران وزارت نفت وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز وزارت نفت وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور هيأت وزيران [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور هيأت [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قوچان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصلاح مصوبه مورخ 23/1/1395 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مشهد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي پيرو مصوبه مورخ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط و مقررات حريم دماوند استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قم شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور

قانون اصلاح جدول قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/845 مورخ 9/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/562 مورخ 6/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/549 ـ 571 مورخ 9/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1103 مورخ 9/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/240ـ 553 مورخ 9/6/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/457 مورخ 9/6/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/580 مورخ 14/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مركز توسعه تجارت الكترونيكي به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 17/6/1395 به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور آفريقاي جنوبي وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 17/6/1395 به پيشنهاد شماره 4324321/220/113 مورخ 10/6/1395 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغيير دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي احداث بيمارستان‌هاي آموزشيمتن بصورت کامل ...

آيين‌نامه شناسايي و صيانت از وسيله‌هاي نقليه تاريخي وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت كشور سازمان ميراث فرهنگي، صنايع [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

آيين‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت

آيين‌نامه اجرايي شناسه‌هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13)قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان اين دستورالعمل در اجراي ماده22 قانون پيش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و بند «د» [...ادامه]

اصلاح بندهاي (1) و (3) تصويب‌نامه شماره 17382/ت51434هـ مورخ 15/2/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران [...ادامه]

اصلاح بند (3) تصويب‌نامه شماره 53970/ت52406هـ مورخ 10/5/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، كار و رفاه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف‌آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بررسي اوليه طرح جامع شهر تبريز استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

اصلاحيه قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران به آگاهي مي‌رساند كه در ماده (4) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 23/1/1395 منتشر [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش هيأت وزيران در جلسه 21/6/1395 به پيشنهاد شماره 234310 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن قائم‌مقام آستان قدس رضوي به تركيب كارگروه توسعه و تعميق زيارت و ترويج فرهنگ رضوي معاونت اجرايي رئيس‌جمهورـ وزارت کشور هيأت وزيران در جلسه 14/6/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروه توسعه و تعميق زيارت و ترويج فرهنگ رضوي معاونت اجرايي رئيس‌جمهور هيأت وزيران در جلسه 16/6/1393 به استناد اصل يكصد و سي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به فهرست سازمان‌هاي توسعه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير عنوان دستگاه اجرايي طرح احداث فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) وزارت راه و شهرسازي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 24/6/1395 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص پرداخت سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي در سال 1395 (2016 ميلادي) وزارت امور خارجه سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقي رييس جمهور بانک مرکزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

اصلاح بند (7) تصويب‌نامه شماره 60258/ت52798هـ مورخ 21/5/1395 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) وزارت نفت وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور هيأت وزيران [...ادامه]

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اضافه شدن رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به تركيب اعضاي ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ معاونت اجرايي رئيس‌جمهور نهاد رياست [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تأمين بيست درصد برق مصرفي وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از انرژي‌هاي تجديدپذير وزارت نيرو هيأت وزيران در جلسه 28/6/1395 به پيشنهاد شماره 100/30/13606/94 مورخ 16/2/1394 وزارت [...ادامه]

آييننامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تعيين تكليف دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني سازمان امور اداري و استخدامي كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت ارتباطات و فناوري [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/1005 مورخ 29/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1250 مورخ 29/6/1395متن بصورت کامل ...

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا

قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص

قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

قانون الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/243ـ هـ/93/811 مورخ 29/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 91/528 مورخ 29/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 92/993 مورخ 29/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/63 مورخ 29/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1011 مورخ 31/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تأمين اعتبارات موردنياز طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب كارگروه نجات درياچه اروميه در سال 1395 وزارت كشور ـ وزارت نيرو ـ وزارت جهادکشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال تسهيلات براي خريد تضميني و توافقي محصولات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران وزارت جهادکشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آيين‏نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي [...ادامه]

اساسنامه مؤسسه عمومي غيردولتي بنياد فرهنگي شهداي انقلاب اسلامي(يادمان هفتم تير)

اصلاح عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي نظر به اينكه در مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي با موضوع تعيين‌تكليف دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني [...ادامه]

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاههاي برق آبي مارازاد و اردوباد

قانون تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

قانون تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا

قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه

تصويب‌نامه در خصوص صدور مجوز احداث سايت دفع پسماندهاي پزشكي و صنعتي در محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/1310 مورخ 31/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/255 مورخ 31/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/264 مورخ 31/6/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 23/3/1395 به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 53562/ت53329هـ مورخ 6/5/1395 وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت [...ادامه]

اصلاح تبصره (2) ماده (14) آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري وزارت دادگستري ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران در جلسه 9/10/1394 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 15199/ت52534هـ مورخ 12/2/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور ـ ديوان محاسبات كشور [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي نظر به اينكه [...ادامه]

اصلاح ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين شركت‌هاي دولتي مكلّف به انجام حسابرسي عملياتي در مرحله دوممتن بصورت کامل ...

الحاق بند (ك) به ماده (9) آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سازمان برنامه و بودجه كشور ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران هيأت وزيران در [...ادامه]

شيوهنامه تشکيل شورايعالي مهندسي مخازن نفت و گاز وزارت نفت هيأت وزيران در جلسه 14/7/1395 به پيشنهاد شماره 290054ـ2/20 مورخ 27/6/1395 وزارت [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران... استاندار محترم استان (كليه استانها) مديركل محترم دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بجنورد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان شمالي به استحضار مي‌رساند: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه مجتمع فرهنگي و تفريحي و توريستي كوثر و شهرك مسكوني الغدير يزد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يزد به استحضار مي‌رساند: [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي عباس‌آباد استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر نجف شهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان احتراماً، در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كاخك استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي پيرو نامه شماره [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كياكلا استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران احتراماً در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم تهيه طرح ويژه براي شهرهاي شوش و سلطانيه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و [...ادامه]

قانون تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66)246، (66)247، (67)256، (67)257، (67)258، (68)266، (28)1070 الف)

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/327 مورخ 18/7/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/150 مورخ 18/7/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/744 مورخ 18/7/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/395 مورخ 18/7/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تكميل پروژه «ترمينال سلام» فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) وزارت راه و شهرسازي هيأت‌وزيران در جلسه 14/7/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/30163 مورخ 24/6/1395 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص بودجه سال 1395 سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت‌هاي تابعه آنها و اصلاحيه بودجه سال 1394 سازمان‌هاي مناطق يادشده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (3) آيين‌نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ [...ادامه]

اصلاح تصميم‌نامه شماره 125700/ت46519ن مورخ 22/6/1390 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

الحاق تبصره (3) به ماده (40) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هـيأت وزيران [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 22086/ت51785هـ مورخ 27/2/1394 وزارت جهاد كشاورزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران [...ادامه]

اصلاحيه ماده (25) قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

رأي هيأت عمومي عدالت اداري شماره هـ/91/382 مورخ 26/7/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/476 مورخ 26/7/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتقال شركت‌هاي توزيع گاز (گروه دو) استاني و هلدينگ توزيع گاز از پيوست شماره (2) آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي به پيوست شماره (1) آيين‌نامه يادشده (گروه سه) وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت هيأت وزيران در جلسه 3/6/1395 به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص مستثني شدن (69) قلم كالا از تخفيف سود بازرگاني وارده از مناطق مرزي استان‌هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربايجان شرقي و سيستان و بلوچستانمتن بصورت کامل ...

لغو بند (7) تصويب‌نامه شماره 49702/ت50754هـ مورخ 21/4/1394 وزارت كشور ـ وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 21/6/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه شماره 127825/ت49655هـ مورخ 16/7/1392 وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت‌وزيران در جلسه10/6/1395 به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 115045/ت46610ك مورخ 6/6/1390 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه [...ادامه]

اصلاح بند (9) جدول پيوست تصميم‌نامه شماره 22470/ت46519ن مورخ 4/2/1390 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 97437/ت50851هـ مورخ 26/8/1393 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ارتقاء مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور به سازمان امور اجتماعي كشور وزارت كشور ـ سازمان اداري و استخدامي كشور شوراي عالي اداري در يكصد و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص وظايف مربوط به حوزه‌هاي «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» و تعيين سازمان‌هاي متولي انجام‌دهنده هر يك از وظايف مذكور سازمان اداري و استخدامي كشور سازمان برنامه و بودجه كشور شوراي عالي اداري در [...ادامه]

برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي مصوب نهصدوسي و سومين (933) جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش تاريخ 24/3/1395 (بررسي شده در جلسات 928، 929، 930 و 933)

اصلاحيه قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مربوط به مبالغ مندرج در جدول شماره (1) اين قانون

نظريه شوراي نگهبان در مورد بلااعتبار بودن اصل و اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن توضيح ضروري به آگاهي مي‌رساند عطف به نامه شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت آقاي رضا مسرور به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت آقاي حسين فروزان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت خانم زهرا اربابي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تسويه بدهي سازمان تأمين اجتماعي به دولت بابت خريد سهام شركت ذوب آهن اصفهان و خريد سهام شركت هلدينگ خليج‌فارس وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران [...ادامه]

تعيين مناسبت‌هاي جديد تقويم رسمي سال 1396 هجري شمسي(مصوب جلسه 783 مورخ 2/6/1395 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)متن بصورت کامل ...

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ مدارك طرح جامع شهر ورزقان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ مدارك طرح جامع شهر كردكوي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان در اجراي بند 5 [...ادامه]

رأي وحدت روية شمارة 750ـ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 94/32 هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

رأي وحدت روية شمارة 751ـ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/12 هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

رأي وحدت‌ روية شمارة 752ـ2/6/1395 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/16 هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

رأي وحدت‌ روية شمارة 753ـ2/6/1395 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/19 هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي سيروس عيدي‌پور به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي محسن دادرس به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي وحيد طالب‌پور اميرهنده به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي حميداله بليده‌اي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي ارسلان ازهاري به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي رضا برومند به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي ميرعلي محمدي به عنوان عضو غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين اصلاحات سيستم هماهنگ‌شده توصيف و كدگذاري كالا (با اعمال اصلاحيه‌هاي مصوب2014 و 2015) جهت اجراء از سال 2017 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هـيأت وزيـران در [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه دامپزشكي و بهداشت دام بين دولت جمهوري سلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/368 مورخ 16/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1181 مورخ 16/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/828 مورخ 16/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/827 ـ276 مورخ 15/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/452 مورخ 19/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور و درجه آنها در بيمارستان‌ها و ساير مراكز بهداشتي و درماني مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367ـ متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور و درجه آنهادر بنياد شهيد و امور ايثارگرانمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعديل مبلغ مجازات نقدي بدل از حبس،مندرج در ماده (27) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1392ـ وزارت دادگستري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيأت وزيران در جلسه 16/8/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور اكوادور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه وزارت نيرو هيأت وزيران در جلسه 19/8/1395 به [...ادامه]

آيين‌نامه ميانجي‌گري در امور كيفري وزارت دادگستري هيأت وزيران در جلسه 28/7/1395 به پيشنهاد شماره 21461/01/94 مورخ 6/10/1394 وزارت [...ادامه]

صندوق توسعه ملي

اصلاح رديف (6) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3/7/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

اصلاح بند (5) فصل (8) كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395 وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت [...ادامه]

اصلاح رديف (394) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 169092/ت52894هـ مورخ 24/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور ـ [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور شوراي رقابت ـ سازمان برنامه و [...ادامه]

آيين‌نامه آموزشي دوره دوم متوسطه مصوب نهصد و سي و دومين (932) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، تاريخ 17/3/1395 (بررسي شده در جلسات 931 و 932 ) وزارت آموزش و پرورش به پيوست تصوير مصوبه نهصد و سي و دومين (932) [...ادامه]

قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي

تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات شركت‌هاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سويچ، نيرو ترانس و توليد برق پره‌سر مپنا از شركت‌هاي دولتي با بدهي همان شركت‌ها به سازمان امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي‌سازيمتن بصورت کامل ...

آييننامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از حقالتوليه، حقالنظاره و ميزان حقالزحمه امين يا هيأت امناي اماکن مذهبي در سال 1395 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويي به حافظان و قاريان قرآن در سال1395(مصوب جلسه 33 مورخ 8/8/1395 شوراي توسعه فرهنگ قرآني)

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/922 مورخ 22/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1232 مورخ 26/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/404 مورخ 26/8/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين كمك هزينه مسكن كارگران مشمول قانون كار از ابتداي مهر ماه سال 1395 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران در جلسه 26/8/1395 به پيشنهاد شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با كشور سوئد وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 26/8/1395 [...ادامه]

اصلاح بند (5) تصويب‌نامه شماره 28454/ت53172هـ مورخ 2/4/1395متن بصورت کامل ...

تمديد اعتبار آيين‌نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم‌ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران در جلسه 26/8/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/ مورخ 11/8/1395متن بصورت کامل ...

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه ايران زمين رئيس محترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جناب آقاي قاليباف شهردار محترم تهران در جلسه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون پروژه سهيل و مجموعه فرهنگي نياوران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئيس محترم مركز مطالعات و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تمديد تثبيت كاربري‌هاي خدماتي شهر تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر شهرضا استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين برنامه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي وزيران عضو شوراي [...ادامه]

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 15/8/1395 [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 106546/ت53172هـ مورخ 27/8/1395 وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ [...ادامه]

اصلاح رديف (4) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3/7/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تعيين نرخ وروديه و حق توقف پارکينگ‌هاي عمومي در شهر تهران متن بصورت کامل ...

«تعرفه‌هاي اصلاحي بهره‌برداري از اماکن ورزشي متعلق به شهرداري تهران و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه آن موضوع بند (ي) ذيل ماده واحده مصوبه ـ ابلاغي به شماره 3433/2042/160 مورخ 19/2/1394 » (مشتمل بر ماده واحده و دو (2) تبصره و جداول پيوست) (ممهور به مهر شوراي اسلامي [...ادامه]

اصلاحيه بند (الف) مصوبه "اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر جمع‌آوري و دفع پسماندهاي ويژه پزشکي، صنعتي و کشاورزي در شهر تهران "» (مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره) مصوب جلسه 271 شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغي به [...ادامه]

«تعيين نرخ و ساماندهي کرايه سرويس مدارس در سال تحصيلي 1396 ـ 1395» (مشتمل بر ماده واحده و هفده (17) تبصره و جداول پيوست) (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

«تسهيلات تشويقي پرداخت مطالبات شهرداري تهران» (مشتمل بر مقدمه، سه (3) ماده و چهار(4) تبصره) مصوب جلسه 281 شوراي اسلامي شهـر تهـران (دوره [...ادامه]

«اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از مهاجران خارجي مقيم شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 31163/2011/160 مورخ 13/11/1393» (مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌ي ذيل آن) مصوب جلسه 282 شـوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغي [...ادامه]

«ضوابط و اصول فني، ايمني سربرداري و جابجايي درختان» (مشتمل بر ماده واحده و ضوابط پيوست?ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران که جزء لاينفک [...ادامه]

«تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهکارهاي ارتقاء کمي و کيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران » (مشتمل بر مقدمه، نه (9) ماده و پنج (5) تبصره و جداول پيوست) (ممهور به مهر [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كياشهر استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

قانون استفساريه ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

قانون استفساريه ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/31 مورخ 13/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/376 مورخ 14/9/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سعيد محمدزاده به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي هيأت‌وزيران در جلسه14/9/1395 به پيشنهاد شماره02/100/44191 مورخ 13/9/1395 وزارت [...ادامه]

اصلاح صدر و بند (ب) ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان حفاظت محيط زيست [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي ساري ـ اراضي پادگان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/10 مورخ 14/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/65 مورخ 14/9/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/285 مورخ 14/9/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/60 مورخ 14/9/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/399 مورخ 14/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور ـ [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1203 ـ هـ/94/827 مورخ 14/9/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1183 مورخ 14/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/225 مورخ 14/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/32 مورخ 14/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزارت ورزش و جوانان و سازمان اداري و استخدامي كشور به تركيب كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان اداري و استخدامي کشور ـ دفتر هيأت دولت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متولي طراحي و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني طرح‌هاي توسعه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانك كشاورزي نسبت به پرداخت تسهيلات به كشاورزان خسارت‌ديده ناشي از وقوع برف، يخبندان و سرمازدگي در پاييز 1395 استان مازندران وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/681 مورخ 13/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/108 مورخ 14/9/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/998 مورخ 24/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اجازه وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار حداكثر مبلغ بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000) ريال اوراق صكوك اجاره وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت با بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 21/9/1395 به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار حداكثر ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1075 مورخ 24/9/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/926 مورخ 24/9/1395متن بصورت کامل ...

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي نحوه تحقيق و بازرسي، رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت كشور ـ شوراي رقابت سازمان برنامه و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص رويداد فروريزش زمين در ميدان قيام معاون محترم وزير و رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ضرورت تهيه طرح ويژه براي پهنه تاريخي نيشابور استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي با عنايت به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مجتمع مسكوني هرمزان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران ـ شهردار محترم تهران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ارگ عليشاه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر تبريز استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر فرخي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 5 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اسفراين استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان شمالي در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر گتاب استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران احتراماً در اجراي بند [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص محور حرم حضرت معصومه (س) تا جمكران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قم پيرو مصوبه مورخ 28/4/1395 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بافران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان احتراماً در اجراي بند [...ادامه]

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند

آيين‌نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت

آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف

دستورالعمل فوريت‌هاي قضايي و نحوه عملکرد واحد کشيک

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

اصلاح مواد (43) تا (48) آيين‌نامه مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان امور اداري و [...ادامه]

اصلاح بند (3) تصويب‌نامه شماره 161250/ت51737هـ مورخ 28/12/1393 وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 28/9/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/45779 مورخ [...ادامه]

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي

قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد

قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

قانون موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1030 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/438 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تهاتر بدهي حسابرسي شده دولت تا پايان سال 1394 به شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) با بدهي‌هاي شركت مذكور به دولت و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت نفت ـ سازمان برنامه و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور و مركز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتشار حداكثر يكصد و چهل و پنج هزار ميليارد (145.000.000.000.000) رالك اسناد خزانه اسلامي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 5/10/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

آيين¬نامه اجرايي قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سازمان اداري و استخدامي کشور هيأت وزيران در جلسه 1/10/1395 [...ادامه]

قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/981 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/142 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره95/174ـ 94/420 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/980 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده 14 و ماده 19 اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مصوب 28 آذر 1395 شوراي¬عالي جناب آقاي سينجلي جاسبي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام پيرو چاپ [...ادامه]

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاههاي برق آبي خداآفرين و قيزقلعه‌سي بر روي رودخانه ارس

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص حذف صندوق مهر اشتغال و ازدواج امام رضا (ع) (صندوق كارآفريني اميد) از فهرست شركت‌هاي دولتي ملزم به انجام حسابرسي عملياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 8/10/1395 به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ايجاد مركز داده دولت به همراه نظام به‌روزرساني مستمر و برخط داده‌ها و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي اسلام‌آباد مركز دهستان ترك شرقي بخش مركزي شهرستان ملاير در استان همدان به شهر وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 12/10/1395 به پيشنهاد شماره 44552 مورخ 15/4/1395 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص حذف مرز تكداغ از فهرست نقاط مرزي وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 12/10/1395 به پيشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) ماده [...ادامه]

الحاق تبصره‌هاي (3) و (4) به ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران وزارت كشور سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 5/10/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص كسر كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد عام‌المنفعه حاميان دانشكده فني دانشگاه تهران از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت از منبعي كه مؤدي انتخاب خواهدكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزيران عضو كميسيون اقتصاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (2) آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت دادگستري سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هيأت وزيران در جلسه 8/10/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت «بعثه مقام معظم رهبريمدظهالعالي» شماره31379/1 [...ادامه]

مقرره ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص مصوبه پنجاه و هفتمين نشست كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد (CND) رياست محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور كميسيون مواد مخدر سازمان ملل [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/59 مورخ 1/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/682 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/790 مورخ 1/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/604 مورخ 1/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/368 مورخ 1/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/1076 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/898 مورخ 1/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/55 مورخ 1/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/275 مورخ 6/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/363 مورخ 6/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/421 مورخ 6/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/876 مورخ 6/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 86231/ت53516هـ مورخ 18/7/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 15/10/1395 به پيشنهاد وزارت امور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي متن بصورت کامل ...

اصلاح تصويب‌نامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3/7/1395 متن بصورت کامل ...

اصلاح ماده (4) آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394 جناب آقاي سينجلي جاسبي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور در اجراي [...ادامه]

مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي(مصوب جلسه 788 مورخ 25/8/1395 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) جهاد دانشگاهي مصوبه «تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي» كه در جلسه 788 مورخ 25/8/1395 [...ادامه]

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي پادگان لشگر 64 اروميه استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان غربي شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان (همه استانها) شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تخلفات ساختماني در شهر لواسان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ساخت و سازهاي شركت عمران تكلار در مجتمع مسكوني هرمزان تهران استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران شهردار محترم تهران شوراي عالي [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/94 مورخ 14/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين شهرك زراعي درجزين از دهستان درجزين سفلي بخش قروه درجزين شهرستان رزن در استان همدان به عنوان روستاي گلستان وزارت كشور هيأت وزيران در جلسه 12/10/1395 به پيشنهاد شماره 65254 مورخ 26/5/1395 وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ پنج هزار (5.000) ريال يارانه به ازاي هر كيلوگرم توليد كشمش در سال 1395 از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 وزارت جهاد كشاورزي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 19/10/1395 به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن عبارت «ويا استاندارد يورو 5 EEV» به انتهاي رديف‌هاي (1ـ4) و (2ـ4) ستون نام فعاليت جدول تصويب‌نامه شماره 10994/ت51187هـ مورخ 2/2/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور وزارت راه و شهرسازي سازمان حفاظت محيط زيست [...ادامه]

الحاق شركت بيمه اتكايي امين زيرمجموعه شركت سرمايه‌گذاري خارجي ايران، به پيوست شماره (2) آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 19/10/1395 به پيشنهاد شماره 176245 [...ادامه]

اصلاح جزء (ب) بند (3) تصويب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور ـ سازمان برنامه و [...ادامه]

پيوست تصوير شش(6) فقره مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) متن بصورت کامل ...

«اصلاحيه مصوبه مجوز مشارکت در تأمين و اجراي تأسيسات آب شرب و خام (شبکه و مخازن) و اجراي تأسيسات فاضلاب (شبکه و تصفيه‌خانه) در محدوده منطقه22 شهرداري تهران و الحاق يک بند به تبصره بيست و سوم (23) مصوبه بودجه سال 1395 شهرداري تهران» براي مشاهده جداول پيوست به پايگاه اطلاع‌رساني شوراي اسلامي شهر تهران مراجعه فرماييد مصوب جلسه 290 شوراي [...ادامه]

ماده واحده: در اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «مجوز مشارکت در تأمين و اجراي تأسيسات [...ادامه]

«توسعه و بهبود خدمات ايمني و آتش‌نشاني» (مشتمل بر دوازده (12) ماده ويازده (11) تبصره) مصوب جلسه 291 شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

«راهبردهاي برنامه عملياتي مديريت بحران و برنامه واکنش اضطراري در مترو و فضاهاي زير سطحي» (مشتمل بر مقدمه، ده (10) ماده و سه (3) تبصره) مصوب جلسه 291 شوراي [...ادامه]

«الزام شهرداري تهران به کمک جهت احداث چهار باب مدرسه علميه در پهنه‌هاي مختلف شهر تهران با همکاري و مشارکت همه‌جانبه مردم و نهادهاي ذيربط (به ويژه مديريت حوزه‌هاي علميه استان تهران)» (مشتمل بر ماده واحده) مصوب جلسه 297 شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغي به شماره 18937/2234/160 [...ادامه]

اصلاحيه مصوبه «اعطاي تسهيلات به جان‌باختگان و معلولين آتش‌نشان و کادر امداد و نجات در حين عمليات سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمن شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 2247/2040/160 مورخ 25/8/1395» (مشتمل بر ماده واحده و ده (10) بند) مصوب جلسه 298 شوراي اسلامي شهر [...ادامه]

«اصلاح تبصره چهارم(4) مصوبه «مجوز کاهش هزينه عوارض زيربنا و تراکم مازاد جهت تشويق مالکين به منظور تجميع پلاک‌هاي همجوار» ـ ابلاغي به شماره 20804/605/160 مورخ 7/11/1383» (مشتمل بر ماده واحده) مصوب جلسه 304 شوراي اسلامي شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغي به شماره 21483/2244/160 [...ادامه]

اساسنامه صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآني(مصوب جلسه 33 مورخ 8/8/1395 شوراي توسعه فرهنگ قرآني) دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وزارت اقتصاد و دارايي [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

رأي وحدت‌ روية شمارة 754ـ 25/08/1395 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور شماره9628/152/110 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/458 مورخ 14/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام: [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/1075 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/625 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/90/972 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/649 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/786 مورخ 14/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/208 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/665 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/230 مورخ 14/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/73 مورخ 14/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1133 مورخ 26/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/284 مورخ 26/10/1395متن بصورت کامل ...

قانون اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

قانون اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)

تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملكرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملكرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملكرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي اروند مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي تلفيقي و عملكرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي و عملكرد هيأت‌مدير سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأييد صورت‌هاي مالي تلفيقي و عملكرد هيأت‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير بند (1) تصويب‌نامه شماره 22727/ت 23561ك مورخ 14/5/1380 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در [...ادامه]

آييننامه اجرايي بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

آگهي دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست رياست محترم روزنامه رسمي كشور سلام عليكم احتراماً، به پيوست 5 نسخه [...ادامه]

مصوبه شماره 386 شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه منصورآباد به عنوان قرق اختصاصي در استان كرمان شوراي عالي حفاظت محيط زيست در مورخ 24/12/1394 منطقه منصور آباد در محدوده شهرستان رفسنجان استان [...ادامه]

مصوبه شماره 387 شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه جاشلوبار به عنوان قرق اختصاصي در استان سمنان شوراي عالي حفاظت محيط زيست در مورخ 24/12/1394 منطقه جاشلوبار در محدوده شهرستان مهديشهر استان سمنان [...ادامه]

مصوبه شماره 388 شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه علي‌آباد چهل‌گزي به عنوان قرق اختصاصي در استان يزد شوراي عالي حفاظت محيط زيست در مورخ 24/12/1394 منطقه علي‌آباد چهل‌گزي در محدوده شهرستان مهريز استان [...ادامه]

مصوبه شماره 389 شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه دربيد به عنوان قرق اختصاصي در استان يزد شوراي عالي حفاظت محيط زيست در مورخ 24/12/1394 منطقه دربيد در محدوده شهرستان بافق استان يزد [...ادامه]

مصوبه شماره 390 شوراي عالي حفاظت محيط زيست با موضوع: تعيين منطقه روباز به عنوان قرق اختصاصي در استان يزد شوراي عالي حفاظت محيط زيست در مورخ 24/12/1394 منطقه روباز در محدوده شهرستان مهريز بافق در [...ادامه]

آيين‌نامه حقوق و تكاليف دارندگان پروانه‌ قرق‌هاي اختصاصي

اصلاح قسمت «الف» رديف (1) مصوبه جلسه 1/8/1395 صندوق توسعه ملي

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1052 مورخ 25/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/382 مورخ 26/10/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/508 مورخ 26/10/1395متن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نرخ تعرفه واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروريمتن بصورت کامل ...

آييننامه اجرايي تبصره (35) و رديف (1) جدول شماره (3) تبصره (36)قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

اصلاح رديف (1) تصويب‌نامه شماره 135023/ت53885هـ مورخ 2/11/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت کشور [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/335 مورخ 26/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/72 مورخ 29/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1023 مورخ 29/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/700 مورخ 29/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي يدوان عدالت اداري شماره هـ/91/256 مورخ 29/10/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 135023/ت53885هـ مورخ 2/11/1395 وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت کشور ـ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر قم استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قم شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

رأي وحدت روية شمارة 755 ـ 14/10/1395 هيأت عمومي ديوان عالي کشور شماره9677/152/110 [...ادامه]

رأي وحدت روية شمارة 756ـ14/10/1395 هيأت عمومي ديوان عالي کشور شماره9677/152/110 [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1083 مورخ 12/11/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1183 مورخ 12/11/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت در سال 1395 سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 10/11/1395 به پيشنهاد شماره 982214 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازي نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با بانك عامل به منظور تأمين مالي خريد دو ميليون تن سيمان وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب هيأت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پلاسكو وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت صنعت، معدن و تجارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست كالاهاي يارانه‌اي موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارزمتن بصورت کامل ...

دستورالعمل تبصره (4) الحاقي ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور [...ادامه]

اصلاح تبصره (3) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت كشور ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح جدول شماره (3) پيوست تصويب‌نامه شماره 123440/ت51533هـ مورخ 22/9/1394متن بصورت کامل ...

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌هاي كلي و يا اختصاصي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت جهت استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي و فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان نمايندگان سهام دولت در تركيب مجامع عمومي شركت‌هاي فرهنگي ـ ورزشي استقلال ايران و پيروزي (پرسپوليس) وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ [...ادامه]

اصلاح ماده (12) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداري و استخدامي کشور هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح ماده (40) آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت كشور بانک مرکزي [...ادامه]

اصلاح ماده (4) قرارداد پيوست تصويب‌نامه شماره 65064/ت53343هـ مورخ 31/5/1395 وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

اصلاح جزء (3) بند (4) پيوست تصويب‌نامه شماره 112102/ت52053ك مورخ 14/9/1395 دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (44) آيين‌نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 135023/ت53885هـ مورخ 2/11/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت کشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه عملكرد دبيرخانه‌هاي كميسيون‌هاي ماده پنج شهرهاي كشور استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان (همه استانها) شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص وظايف، اعضاء و نحوه كار كميته‌ي تخصيص طرحهاي فرادست و كلان مقياس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (كميته فني شماره5) مديركل محترم دفتر طرح‌هاي كالبدي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لجستيك پارك زنجان استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع مغايرت اساسي طرح جامع شهر بندرانزلي (تقليل عرض معبر شهيد نواب صفوي) استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 387/95/7 ـ 27/2/1395 شماره1863/95/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 296/95/7 ـ 18/2/1395 شماره پرونده 1997 ـ 218 ـ 94 سؤال چنانچه اعضاي شورا قرار [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/638 مورخ 18/11/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/995 مورخ 18/11/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره 89/488 مورخ 18/11/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهروز رياحي به عنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيأت حمايت از صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت هيأت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

آييننامه فوقالعاده نوبت کاري و هزينه جابجايي محل خدمت کارمندان سازمان اداري و استخدامي کشور هيأت وزيران در جلسه 13/11/1395 به پيشنهاد شماره 512344 [...ادامه]

اصلاح ماده (2) دستورالعمل چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي وزارت نفت هيأت وزيران در جلسه 13/11/1395 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد [...ادامه]

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

تصويب‌نامه در خصوص خروج شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور از پيوست شماره (2) آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

الحاق بند (3) به تصويب‌نامه شماره 57197/ت53317هـ مورخ 16/5/1395 و بند (5) به تصويب‌نامه شماره 117500/ت53803هـ مورخ 23/9/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

الحاق تبصره‌هاي (1) و (2) به بند (1) تصويب‌نامه‌هاي شماره 117501/ت53806هـ مورخ 23/9/1395 و شماره 124471/ت53837هـ مورخ 8/10/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه سواحل مكران استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر رودبنه استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر باغين استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سفيدشهر استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر چمگردان استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان احتراماً در اجراي بند 5 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 288/95/7 ـ 15/2/1395 شماره1863/95/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 276/95/7 ـ 15/2/1395 شماره پرونده 1941 ـ 1/127 ـ 94 سؤال نظر به اينکه حسب [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 271/95/7 ـ 14/2/1395 شماره پرونده 2410 ـ 218 ـ 94 سؤال احتراماً همانطوري که استحضار [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 248/95/7 ـ 12/2/1395 شماره پرونده 2263 ـ 117 ـ 94 سؤال چنانچه دارنده چك (الف) [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/555 مورخ 27/11/1395 تاريخ دادنامه: 12/11/1395 شماره دادنامه: 1195 کلاسه پرونده: [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/231 مورخ 24/11/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق رديف‌هاي تعرفه (7213) و (7209) به بند (3) مندرجات ذيل يادداشت فصل (72) كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتقال اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و درآمد اختصاصي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رسانيمتن بصورت کامل ...

اصلاح بند (8) تصويب‌نامه شماره 42210/ت50544هـ مورخ 18/4/1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 238/95/7 ـ 11/2/1395 شماره1863/95/7 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 236/95/7 ـ 11/2/1395 شماره پرونده 1893 ـ 75 ـ 94 سؤال مالک ملکي در سال [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 176/95/7 ـ 6/2/1395 شماره پرونده 2358 ـ 218 ـ 94 سؤال برابر با ماده 18 [...ادامه]

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 421/95/7 ـ 29/2/1395 شماره پرونده 983 ـ 1/127 ـ 94 سؤال خواهان دادخواستي به خواسته [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص خروج بيست درصد از سهام شركت‌هاي پالايش نفت اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرست شركت‌هاي واگذارشده به طرح توزيع سهام عدالت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسئول اجراي ماده (41) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ـ مصوب1395ـ وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 27/11/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/5448 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص احتساب صندوق نوآوري و شكوفايي در حكم مؤسسه عمومي غيردولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص كنترل كالاهاي وارده به منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني خليج‌فارس، صنايع انرژي‌بر پارسيان و لامرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حداقل سرمايه مؤسسات بيمه ايراني موضوع ماده (36) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري ـ مصوب1350ـ براي مؤسسات بيمه غيردولتيمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه درخصوص تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد در دو قالب مسكن اجتماعي و مسكن حمايتي با مسئوليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان برنامه و بودجه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص صدور «كارت حمايت تحصيلي» توسط وزارت كشور (فرمانداري‌ها) وزارت كشور وزارت آموزش و پرورش هيأت وزيران در جلسه 27/11/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص عدم نياز به بررسي برخي مطالبات دولت توسط سازمان حسابرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 27/11/1395 به پيشنهاد شماره 90813/8549/200 [...ادامه]

الحاق بندهاي (11) و (12) به ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (58) مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي وزارت كشور ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، [...ادامه]

اصلاح جزء (8) بند (پ) تصويب‌نامه شماره 62111/ت51052هـ مورخ 25/5/1395 وزارت كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي وزارت صنعت، معدن و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 138871/ت53960هـ مورخ 9/11/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت صنعت، معدن و تجارت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 135023/ت53885هـ مورخ 2/11/1395متن بصورت کامل ...

اصلاح بند (4) مندرجات ذيل يادداشت شماره فرعي فصل (15) جدول مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت جهاد كشاورزي نظر [...ادامه]

مصوبات نوزدهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنّاوري جناب آقاي دكتر سينجلي جاسبي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي ايران به [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حادثه ساختمان پلاسكو رئيس محترم مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مديركل دفتر نظارت و دبير محترم كميته تخصصي4 [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع طراحي شهري بخشي از اراضي نظامي جنوب اصفهان موسوم به گل نرگس ـ پيرو مصوبه 3/3/1395 استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند پهنه‌بندي حريم استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان (همه استان‌ها) شوراي عالي شهرسازي و [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/413 مورخ 4/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/331 مورخ 4/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/719 مورخ 4/12/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/1106 مورخ 4/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/638 مورخ 4/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري روماني وزارت امور خارجه هيأت وزيران در جلسه 4/12/1395 به پيشنهاد شماره 4549916/561/732 مورخ 25/11/1395 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص سهميه بيمه اتكايي اجباري وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت‌وزيران در جلسه 4/12/1395 به پيشنهاد شماره 145435/62 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اجراي قطعه اول آزادراه سيرجان ـ بندرعباس وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 4/12/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/59603 مورخ [...ادامه]

الحاق ماده (26) به اساسنامه شركت‌هاي آب‌منطقه‌اي همدان، لرستان، ايلام، مركزي، خراسان شمالي، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختياري، زنجان، كردستان، قزوين و خراسان جنوبي وزارت نيرو هيأت وزيران در جلسه 5/10/1395 به پيشنهاد شماره 100/20/36361/95 مورخ 22/8/1395 وزارت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (9) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت دادگستري [...ادامه]

اصلاح ماده (24) آيين‌نامه ساماندهي و توسعه رسانه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 67574/ت52224هـ مورخ 27/5/1394 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون سند رويكرد ريل پايه معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت طرح جامع شهر ايلام (اصلاح حريم شهر ايلام) استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص ابلاغ اسناد موضوع طرح الحاق سايت پيشنهادي به مساحت 63/2 هكتار به محدوده شهر نرمانشير استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ابلاغ مدارك طرح جامع ـ تفصيلي شهر بسطام استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور

قانون اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه ـ 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)

قانون اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي زبانان (ايتا)

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»

بخشنامه

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/227 مورخ 15/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/324 مورخ 15/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1418 مورخ 14/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/289 مورخ 15/12/1395متن بصورت کامل ...

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1417 مورخ 15/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1466 مورخ 15/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1416 مورخ 15/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص توسعه و تجهيز فرودگاه بين‌المللي شهيدهاشمي‌نژاد مشهد وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 11/12/1395 به پيشنهاد شماره 02/100/61739 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اجازه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي نسبت به انتشار حداكثر ده هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي بابت تسويه بخشي از مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه کشور بانک [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص لغو واگذاري جمعاً چهل درصد (40%) سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به طرح توزيع سهام عدالت وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت راه و شهرسازي سازمان برنامه و بودجه کشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سازمان برنامه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي هيأت‌هاي حل‌اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي وزارت كشور ـ شوراي عالي استان‌ها هيأت وزيران در جلسه 8/12/1395 به پيشنهاد شماره [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 117500/ت53803هـ مورخ 23/9/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 61268/ت51320هـ مورخ 17/5/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

اصلاح جدول جزء (1) بند (الف) تصويب‌نامه شماره 148041/ت54008هـ مورخ25/11/1395 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان اداري و استخدامي كشور ـ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 76410/ت53489هـ مورخ25/6/1395 وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور نظر به اينكه در [...ادامه]

تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 2/12/1395 و به استناد [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور

بخشنامه به كليه مراجع قضايي و ثبتي

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/351 مورخ 18/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/970 مورخ 18/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/93/840 مورخ 18/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/1117 مورخ 18/12/1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص افزايش سقف حداكثر امتيازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مديريت خدمات كشوري سازمان اداري و استخدامي کشور هيأت‌وزيران در جلسه18/12/1395 به پيشنهاد شماره1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص الحاق وزارت جهاد كشاورزي به تركيب اعضاي كميسيون تعيين ارزش افزوده وزارت جهاد كشاورزي ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن يك معاونت به معاونت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

اصلاح بند (پ) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نيرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر سراب باغ استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ايلام در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر دامغان استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر ارزوئيه استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمان در اجراي بند 5 ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر كوچصفهان استاندار محترم و رئيس‌شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گيلان احتراماً در اجراي بند 5 [...ادامه]

قانون بودجه سال 1396 كل كشور

قانون تفسير قانون اصلاح بند «ي» تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران شماره164459 [...ادامه]

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه درخصوص تأمين اجتماعي

دستورالعمل جنبه‌هاي حفاظتي مراحل معرفي و صدور كارت ضابطان امنيتي

اصلاحيه ماده 49 آيين نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب 26/2/1392

آيين‌نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات كيفري

تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت هر ليتر نفت كوره مصرفي كارخانه‌هاي سيمان در سال 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت هيأت وزيران در جلسه 22/12/1395 به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص توزيع اعتبارات موضوع رديف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه سال 1395 كل كشور با عنوان تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌هاي مالي و تراكم و ايجاد تأسيسات عمومي مسكن مهرمتن بصورت کامل ...

تصويب‌نامه در خصوص احتساب سود و كارمزد پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق‌هاي نوآوري و شكوفايي و صندوق‌هاي پژوهش و فناوري غيردولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور [...ادامه]

دستور العمل اجرايي طرح حمايت غذايي در سال 1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

حذف بند (3) تصويب‌نامه شماره 138869/ت53335هـ مورخ 19/11/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت ـ وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5)قانون بودجه سال 1395 كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نيرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت وزارت راه [...ادامه]

اصلاح ماده (4) آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده(77) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ـ [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون حادثه ساختمان پلاسكو استاندار محترم استان..... (همه استانها) رئيس محترم سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور رئيس محترم سازمان نظام مهندسي و [...ادامه]

اصلاح آراء شماره 539 الي 545 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره هـ/94/1203 تاريخ 15/12/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بند (د) موضوع [...ادامه]

1. نامه 11813/95 ـ 21/1/1395 رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نقل از روزنامه رسمي 20714 ـ 30/1/1395: حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه با سلام و تحيات احتراماً، نظر به اينكه بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

ابلاغيه مجوز خرج بر مبناي (تا دو دوازدهم) بودجه مصوب سال 1394 صندوق توسعه ملي جناب آقاي جاسبي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به [...ادامه]

«منشورحقوق شهروندي» جناب آقاي سينجلي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي سلام عليكم به پيوست تصوير [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعديل ارزش ريالي تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفي كشورمتن بصورت کامل ...

اصلاحيه قانون بودجه سال 1395 كل كشورمتن بصورت کامل ...

«منشورحقوق شهروندي» شماره9696/160 [...ادامه]


روابط زیرمجموعه