عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/8

اصلاحيه ضمائم و جداول قانون بودجه سال 1395 كل كشور

اصلاحيه جدول شماره 16 تعرفه‌هاي موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 كل كشور در روزنامه رسمي شماره 20760 تاريخ 1395/2/26 منتشره شده، لكن بنا به همان دلايلي كه در اصلاحيه مذكور آمده است (ناخوانا بودن و نداشتن كيفيت مناسب) در ساير ضمائم و جداول قانون مذكور نيز اشتباهات مختصري مشاهده شده كه جهت رفع شبهه و اطلاع عموم مخاطبين محترم نسخه اصلاح شده اين ضمائم و جداول به طور كامل در اين شماره منتشر مي‌شود.
روزنامه رسمي كشور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه