عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌يادداشت تفاهم

‌هيات نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران به سرپرستي آقاي شاهچراغي معاون وزير راه و ترابري و رييس سازمان هواپيمايي كشوري و هيات‌نمايندگي دولت قطر به سرپرستي آقاي عبدالعزيز النعيمي رييس هواپيمايي كشوري در تهران در تاريخ 20 و 21 دي ماه 1373 هجري شمسي برابر با10 و 11 ژانويه 1995 ميلادي به منظور مذاكره در مورد پيشنهاد دولت قطر جهت اصلاح موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دو كشور كه در تاريخ 15‌اسفند 1369 هجري شمسي برابر با 5 مارس 1991 ميلادي به امضا رسيده ديدار داشتند. ‌فهرست اسامي هياتهاي نمايندگي به شرح ضميمه « الف » مي‌باشد. ‌مذاكرات در يك محيط دوستانه و صميمي با تفاهم كامل انجام شد. ‌هياتهاي نمايندگي به شرح زير توافق نمودند:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه