عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 6ـ

طرفين متعاهد يكديگر را از تشكيل اجلاسها، سمينارها، كنفرانسها، سمپوزيومها، گردهماييها، مسابقات و جشنواره‌هاي علمي، آموزشي،‌پژوهشي، فرهنگي، هنري، ورزشي ملي و بين‌المللي كه در كشورشان برگزار مي‌شود آگاه و ضمن دعوت از نمايندگان طرف مقابل تسهيلات لازم را‌جهت شركت آنها فراهم خواهند ساخت.