عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريّه 11679/7 ـ 1371/10/23 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

مستأجر علاوه بر مبلغي كه كارشناس يا هيأت كارشناسان به عنوان نصف حق كسب و پيشه يا تجارت مستأجر تعيين كرده و مورد صدور حكم قطعي قرار گرفته قانوناً مستحق دريافت وجه ديگري نيست اعمّ از اين‏كه در طول رابطه استيجاري وجهي به نام سر قفلي پرداخت كرده باشد يا خير.
تامین دلیل مطابق ماده 322 ق.آ.د.م.1318 ، برای حفظ دلائل است و به هیچ وجه دلالت نمیکنه بر این که دلائلی که تامین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن باشد بنابراین نظریه کارشناس در تامین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به هیئت کارشناسان ایجاد نمی کند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه