عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ضميمه 1

‌استراليا ـ اتريش ـ بيلوروسي* ـ بلژيك ـ بلغارستان* ـ كانادا ـ چك‌واسلواكي* ـ دانمارك ـ جامعه اقتصادي اروپا ـ استوني* ـ فنلاند ـ فرانسه ـ ‌آلمان ـ يونان ـ مجارستان* ـ ايسلند ـ ايرلند ـ ايتاليا ـ ژاپن ـ لاتوي *ـ ليتواني* ـ لوكزامبورگ ـ هلند ـ زلاندنو ـ نروژ ـ لهستان* ـ پرتقال ـ ‌روماني* ـ فدراسيون روسيه* ـ اسپانيا ـ سوئد ـ سويس ـ تركيه ـ اوكراين *ـ بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ـ ايالات متحده آمريكا.
*>>‌پاورقيـ كشورهايي كه فرآيند حركت به سمت اقتصاد بازار را طي مي‌كنند.<<