عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13947
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/10/29
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/9/22

آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (‌مأموران ثابت)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.9.22 بنا به پيشنهاد شماره .862‌د مورخ 1371.2.23 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده 7 قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت آيين‌نامه "‌فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (‌مأموران ثابت)" را به شرح زير‌تصويب نمودند:

‌ماده 1 ـ كشورهاي جهان از نظر تعيين ميزان فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور طبق جدول شماره [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ميزان ريالي فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (‌مأموران ثابت9، [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور، نرخ رسمي برابري ارزهاي خارجي مورد [...ادامه]

‌ماده 4 ـ در صورتي كه نرخ روز تبديل ارز خارجي به پول محل مأموريت با نرخ [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ميزان (30%) از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مأموران ثابت كه از خانه‌هاي سازماني [...ادامه]

‌ماده 6 ـ تطبيق وضع مستخدمان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي كه جهت اشتغال به خارج از كشور [...ادامه]

‌ماده 7 ـ فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدماني كه به منظور اجراي برنامه‌هاي وزارت آموزش و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ گروه كشورهايي كه دولت جمهوري اسلامي ايران در آن مبادرت به تأسيس نمايندگي خواهد [...ادامه]

‌ماده 9 ـ دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه، بابت اجراي آن در سال جاري حق درخواست هيچگونه اعتبار [...ادامه]

‌ماده 10 ـ از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه كليه مصوبات مغاير با مفاد آن ملغي [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي

‌جدول شماره يك گروه‌بندي كشورهاي جهان ‌گروه يك:‌جامائيكا ـ سوازيلند ـ كاستاريكا ـ هندوراس. ‌گروه دو: ‌اكوادور ـ برونئي ـ دارالسلام ـ [...ادامه]

جدول شماره دو جدول فوق العاده اشتغال مأمورين وزارت امور خارجه در خارج از کشور گروه کشور ها یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده عنوان کارمنددفتری 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 دفتر دار 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 وابسته 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 دبیر [...ادامه]

جدول شماره سه جدول فوق العاده اشتغال مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش در خارج از کشور کشورهای درجه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده عناوین [...ادامه]

‌جدول شماره چهار ـ گروه‌بندي كشورها از نظر وجود شرايط خاص (‌سختي معيشت، بدي آب و هوا و...) ‌گروه الف: ‌آرژانتين ـ آفريقاي جنوبي ـ آلمان ـ اردن هاشمي ـ اسپانيا [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح