عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با توجه به الويت تجهيزات و سيستم‌هاي كه انرژي بيشتري مصرف مي‌كنند و يا امكان دستيابي به بهينه‌سازي مصر‌انرژي در آنها سريع‌تر مي‌باشد، و با تأكيد بر انواع لامپ روشنايي، الكتروموتورها، كولرهاي آبي و گازي، انواع وسايل صوتي و تصويري، پمپ‌ها و كمپرسورها،‌انواع يخچالها، مشعل، انواع سماور، ماشين لباسشويي، اتو، سيستمهاي توليد گرما و سرما، انواع بخاري، وسايل حمل و نقل موتوري، انواع آبگرمكن، ديگهاي‌آب گرم و بخار، اجاق گازها، معيارها و مشخصات فني مربوط را به تدريج ظرف دو سال تهيه و به كميته ارسال نمايند.