جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > ‌لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري( داراي مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
10074 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1358/7/2  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
54792 دستور اجرا
1358/6/20  تاريخ دستور اجرا
[وزارت دادگستري]
دستگاه مجري
12 تعداد مواد
1358/6/12 تاريخ تصويب
نخست وزير مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده 1 ـ اداره كليه امور مربوط به زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و ساير مؤسسات وابسته به آنها در سراسر [...ادامه]  
‌ماده 2 ـ افسران. درجه‌داران. همرديفان و همچنين كارمندان و به طور كلي تمام پرسنل اداره كل زندانها به صورت مأمور با [...ادامه]  
‌ماده 3 ـ بودجه و اعتبارات مصوب اداره كل زندانها و مؤسسات وابسته به آن (‌اعم از اعتبارات عمومي و عمراني و [...ادامه]  
‌ماده 4 ـ بودجه و اضافه اعتبارات مورد نياز امور پرسنلي و تداركات و تجهيزات لازم براي اداره امور زندانها و مؤسسات [...ادامه]  
‌ماده 5 ـ خدمت قضايي كه در اداره كل زندانها يا كانون‌هاي اصلاح و تربيت انجام وظيفه مي‌كنند خدمت قضايي محسوب [...ادامه]  
‌ماده 6 ـ ترفيع مأمورين زندان مأمور خدمت (‌افسران ـ درجه‌داران ـ همرديفان) با جلب نظر دادستان هر استان محل صورت خواهد [...ادامه]  
‌ماده 7 ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي مأمورين غير قضايي زندان خواه به عنوان مأمور خدمت يا به عنوان مستخدم اداره كل [...ادامه]  
‌ماده 8 ـ كاركنان كانون‌هاي اصلاح و تربيت از مزايا و فوق‌العاده مخصوص مأموران اداره كل زندانها استفاده خواهند كرد.   
‌ماده 9 ـ در هر موقع كه از طرف مأمورين قضايي يا انتظامي زندانهاي كشور در هر ناحيه تقاضاي كمك از مأمورين [...ادامه]  
‌ماده 10 ـ وزارت دادگستري به منظور تربيت كادر تخصصي براي اداره امور زندانها اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد و [...ادامه]  
‌ماده 11 ـ انتقال دائم مأمورين اداره كل زندانها از شهرباني به وزارت دادگستري و تبديل وضع استخدامي آنان مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد [...ادامه]  
‌ماده 12 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با تصويب وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.   
[امضاء]نخست وزير