بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:10074
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1358/7/2
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ نخست وزير در تاریخ 1358/6/12

‌لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري

‌ماده 1 ـ اداره كليه امور مربوط به زندانها و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و ساير مؤسسات [...ادامه]

‌ماده 2 ـ افسران. درجه‌داران. همرديفان و همچنين كارمندان و به طور كلي تمام پرسنل اداره كل [...ادامه]

‌ماده 3 ـ بودجه و اعتبارات مصوب اداره كل زندانها و مؤسسات وابسته به آن (‌اعم از [...ادامه]

‌ماده 4 ـ بودجه و اضافه اعتبارات مورد نياز امور پرسنلي و تداركات و تجهيزات لازم براي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ خدمت قضايي كه در اداره كل زندانها يا كانون‌هاي اصلاح و تربيت انجام وظيفه [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ترفيع مأمورين زندان مأمور خدمت (‌افسران ـ درجه‌داران ـ همرديفان) با جلب نظر دادستان [...ادامه]

‌ماده 7 ـ رسيدگي به تخلفات انتظامي مأمورين غير قضايي زندان خواه به عنوان مأمور خدمت يا [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كاركنان كانون‌هاي اصلاح و تربيت از مزايا و فوق‌العاده مخصوص مأموران اداره كل زندانها [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در هر موقع كه از طرف مأمورين قضايي يا انتظامي زندانهاي كشور در هر [...ادامه]

‌ماده 10 ـ وزارت دادگستري به منظور تربيت كادر تخصصي براي اداره امور زندانها اقدامات لازم را [...ادامه]

‌ماده 11 ـ انتقال دائم مأمورين اداره كل زندانها از شهرباني به وزارت دادگستري و تبديل وضع [...ادامه]

‌ماده 12 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون با تصويب وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته [...ادامه]

[امضاء]نخست وزير


روابــــط صریـــــــــح