جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
17536 شماره دستور اجرا
1338/8/2  تاريخ دستور اجرا
[وزارت فرهنگ]
دستگاه مجري
1 تعداد مواد
1337/12/6 تاريخ تصويب
مجلس سنا مرجع تصويب
توضيحات تصويب
1338/7/8 تاريخ تصويب
مجلس شوراي ملي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

 
‌ماده واحده ـ قبول اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 99 راجع به تجديد تربيت و آموزش حرفه‌اي معلولين كه [...ادامه]  
[امضاء] ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره و متن توصيه‌نامه ضميمه است پس از تصويب [...ادامه]  
توصيه‌نامه 99 ‌توصيه‌نامه مربوط به تجديد تربيت و آموزش حرفه‌اي معلولين ‌سي و هشتمين دوره اجلاسيه كنفرانس بين‌المللي كار ژنو 22 ژوئن 1955 [...ادامه]  
[امضاء] ‌متن توصيه‌نامه فوق مشتمل بر ده قسمت (42 بند) ضميمه قانون مربوط به اجازه قبول [...ادامه]  
روابط صر یــح