عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1316/10/19

صورت ضميمه قانون اصلاح قانون تقسيمات كشورياستان شهرستانهاي تابعه بخشها
استان يكم 1ـ زنجان 1ـ زنجان
    2ـ ابهر
    3ـ ابهر
    4ـ فيلدر
    5 ـ ماه‌نشان
  2ـ قزوين 6 ـ قزوين
    7ـ صدرآباد
    8ـ ضياء‌آباد
    9ـ معلم كلايه
    10ـ اوه
    11ـ قشلاق
  3ـ ساوه 12ـ ساوه
    13ـ نوبران
  4ـ سلطان‌آباد 14ـ سلطان‌آباد
    15ـ فرمهين
    16ـ ترخوران
    17ـ سربند
    18ـ وفس
  5 ـ رشت 19ـ رشت
    20ـ صومعه‌سرا
    21‌ـ رودبار
    22ـ لاهيجان
    23ـ بندرپهلوي
    24ـ كوچصفهان
    25ـ خمام
    26ـ لنگرود
  6 ـ شهسوار 27ـ شهسوار
    28ـ نوشهر
استان دوم 7ـ قم  29ـ رودسر
    30ـ قم 
    31ـ كهك
    32ـ قاضي 
    33ـ محلات
  8 ـ كاشان 34ـ كاشان
    35ـ قمصر
    36ـ ميمه
    37ـ نطنز
  9ـ تهران 38ـ كن
    39ـ افجه
    40ـ حضرت‌عبدالعظيم
    41ـ ينگي امام
    42ـ عليشاه عوض
    43ـ ورامين
    44ـ ايوانكي
    45ـ دماوند
    46ـ كولج
  10ـ سمنان 47ـ سمنان
    48ـ سنگسر
    49ـ دامغان
    50 ـ شاهرود
    51 ـ ميامي
    52 ـ قشلاق
  11ـ ساري 53 ـ ساري
    54 ـ اشرف
    55 ـ چهاردانگه
    56 ـ بابل
    57 ـ بابلسر
    58 ـ بندپي
    59 ـ آمل
    60 ـ نور
    61 ـ لاريجان
    62 ـ شاهي
    63 ـ سوادكوه
    64 ـ فيروزكوه
  12ـ گرگان 65 ـ علي‌آباد
    66ـ بندرشاه
    67ـ گمش‌تپه
    68ـ بندرگز
    69ـ كردمحله
    70ـ گنبدقابوس
    71ـ راميان
    72ـ حاجيلر
    73ـ داش‌برون
    74ـ پهلوي‌دژ
استان سوم 13ـ تبريز 75ـ تبريز
    76ـ بستان‌آباد
    77ـ آذرشهر
    78ـ مرند
    79ـ شبستر
    80 ـ اهر
    81 ـ خداآفرين
  14ـ اردبيل 82 ـ اردبيل
    83 ـ سراب
    84 ـ پيله‌سوار
    85 ـ مشگين‌شهر
    86 ـ آستارا
    87 ـ هروآباد
    88 ـ شفارود
استان چهارم 15ـ خوي 89 ـ خوي
    90ـ ماكو
    91ـ قراعيني
    92ـ شاهپور
    93ـ شاهپور
  16ـ رضائيه 94ـ رضائيه
    95ـ اشنويه
    96ـ سلدوز
  17ـ مهاباد 97ـ مهاباد
    98ـ بوكان
    99ـ سردشت
    100ـ بانه
    101ـ سقز
    102ـ شاهين‌دژ
    103ـ تكاب
  18ـ مراغه  104ـ مراغه
    105ـ مرحمت‌آباد
    106ـ آتش‌بيك
    107ـ ميانه
  19ـ بيجار 108ـ بيجار
استان پنجم 20ـ ايلام 109ـ ايلام
    110ـ آبدانان
    111ـ مهران
    112ـ اركوازي
    113ـ دهلران
    114ـ جوار
    115ـ بدره
    116ـ صلح‌آباد
  21ـ شاه‌آباد 117ـ شاه‌آباد
    118ـ كرند
    119ـ قصرشيرين
    120ـ ايوان
  22ـ كرمانشاهان 121ـ كرمانشاهان
    122ـ كنگاور
    123ـ هرسين
    124ـ صحنه
  23ـ سنندج 125ـ سنندج
    126ـ قروه
    127ـ كامياران
    128ـ سقز
    129ـ مريوان
    130ـ اوي‌هنك 
    131ـ ميران شاه
    132ـ پاوه
  24ـ ملاير 133ـ ملاير
    134ـ نهاوند
    135ـ تويسركان
  25ـ همدان 136ـ همدان
    137ـ اسدآباد
    138ـ رزن
    139ـ كبوترآهنگ
    140ـ سمينه‌رود
استان ششم 26ـ خرم‌آباد 141ـ خرم‌آباد
    142ـ سلسله
    143ـ دلقان
    144ـ چاغروند
    145ـ ويسيان
    146ـ زاغه
    147ـ كوهدشت
    148ـ دوده
    149ـ ملاوي
    150ـ بروجرد
    151ـ دورود
    152ـ اشترنيان
  17ـ گلپايگان 153ـ گلپايگان
    154ـ خمين
    155ـ خوانسار
    156ـ اليگودرز
  28ـ اهواز 157ـ اهواز
    158ـ شوشتر
    159ـ دزفول
    160ـ مسجدسليمان
    161ـ طوف سفيد
    162ـ رامهرمز
    163ـ سوسنگرد
    164ـ بستان
    165ـ ايذه
    166ـ قلعه زراس
    167ـ جايكي 
  29ـ خرمشهر 169ـ خرمشهر
    170ـ آبادان
    171ـ قصبه
    172ـ شادكان
    173ـ هنديجان
استان هفتم 30ـ بهبهان 174ـ بهبهان
    175ـ تل‌خسرو
  31ـ شيراز 176ـ شيراز
    177ـ فيروزآباد
    178ـ ممسني
    179ـ كازرون
    180ـ بيضا
    181ـ زرقان
    182ـ فيروزكازرين
  32ـ بوشهر 183ـ بوشهر
    184ـ برازجان
    185ـ خرموج
    186ـ ريك
    187ـ بولخير
    188ـ كنكان
    189ـ ديلم
  33ـ فسا 190ـ فسا
    191ـ تبريز
    192ـ اصطهبانات
    193ـ داراب 
    194ـ سعادت‌آباد
  34ـ آباده 195ـ آباد
    196ـ سميرم
    197ـ بوانات
  35ـ لار 198ـ لار
    199ـ لنگه
    200ـ كاوبندي
    201ـ بتك
    202ـ جهرم
    203ـ جويم
استان هشتم 36ـ كرمان 204ـ كرمان
    205ـ شهداد
    206ـ راور
    207ـ زرند
    208ـ رفسنجان
    209ـ سيرجان
  38ـ بم 210ـ ماهان
    221ـ بافت
    212ـ بم
    213ـ سبزواران
    214ـ ساردويه
    215ـ كهنو
    216ـ مشيز
  38ـ بندرعباس 217ـ بندرعباس
    218ـ ميناب
    219ـ جاسك
    220ـ قشم
  39ـ خاش 221ـ خاش
    222ـ قصرقند
    223ـ ايرانشهر
    224ـ سراوان
    225ـ بزمان
    226ـ سرباز
    227ـ چاه‌بهار
    228ـ زابل
  40ـ زابل 229ـ زابل
    230ـ ميان‌كنكي
  41ـ سبزوار 231ـ سبزوار
    232ـ جغتاي
    233ـ داورزن
    234ـ تكاب
    235ـ صفي‌آباد
  42ـ بيرجند 236ـ بيرجند
    237ـ قاين
    238ـ درميان
    239ـ مازان
  43ـ تربت‌حيدريه 240ـ تربت حيدريه
    241ـ فيض‌آباد
    242ـ سنگان
    243ـ خواف
    244ـ كدكن
  44ـ مشهد 245ـ مشهد
    246ـ اراك
    247ـ طرقبه
    248ـ احمدآباد
    249ـ سرخس
    250ـ فريمان
    251ـ باخزر
    253ـ نيشابور
    254ـ كلات
  45ـ قوچان 255ـ قوچان
    256ـ شيروان
    257ـ محمدآباد
    258ـ لطف‌آباد
    259ـ باجگيران
  46ـ بجنورد 260ـ بجنورد
    261ـ اسفراين
    262ـ بانه
  47ـ جويمند 263ـ جويمند
    264ـ بجستان
    265ـ فردوس
    266ـ طبس
    267ـ كاشمر
  48ـ اصفهان 268ـ اصفهان
    269ـ نجف‌آباد
    270ـ شهركرد
    271ـ شهرضا
    272ـ اردستان
    273ـ خوراسكان
    274ـ داران
    275ـ فلاورجان
    276ـ اردل
    277ـ لوردكان
    278ـ آخوره
  49ـ يزد 279ـ يزد
    280ـ اردكان
    281ـ نائين
    283ـ خضرآباد
    284ـ خرانق
    285ـ بافق
    286ـ اشت‌دز
    287ـ مهريز
    288ـ تفت
    289ـ نير
    290ـ شهربابك