بازه زمانی از تاریــــــخ: تا تاریــــــخ: مرتب‌سازی تاریخ تصویب تعداد در صفـــــحه
جستجو در عنـــــــــــــوان: جستجو در متـــــــــــــــــــن: جستجو در موضوعات:
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:12957
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1368/6/6
  • تعداد مواد:3
مصوبه‌‌ همه پرسي در تاریخ 1368/5/6

اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358

دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 را که شوراي بازنگري قانون اساسي به موجب فرمان مورخ 4 ارديبهشت ماه 1358 قائد عظيم الشان و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصميم و توضيح در جلسات مورخ هفدهم تا بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي به طور نهايي بررسي و تدوين کرده و در چهل و يکمين اجلاس خود به تصويب نهايي رسانده و مقام معظم رهبري آن را تاييد و امضاء فرموده و جهت همه پرسي طي فرمان مورخ بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و هشت به دولت ابلاغ کرده اند به شرح زير به همه پرسي مي گذارد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه