جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358( داراي مرتبط)
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
12957 شماره انتشار در روزنامه رسمي
1368/6/6  تاريخ انتشار در روزنامه رسمي
57650 شماره دستور اجرا
1368/5/30  تاريخ دستور اجرا
3 تعداد مواد
1368/5/6 تاريخ تصويب
همه پرسي مرجع تصويب
توضيحات تصويب
   

    دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 1358 را که شوراي بازنگري قانون اساسي به موجب فرمان مورخ 4 ارديبهشت ماه 1358 قائد عظيم الشان و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره الشريف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصميم و توضيح در جلسات مورخ هفدهم تا بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي به طور نهايي بررسي و تدوين کرده و در چهل و يکمين اجلاس خود به تصويب نهايي رسانده و مقام معظم رهبري آن را تاييد و امضاء فرموده و جهت همه پرسي طي فرمان مورخ بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و هشت به دولت ابلاغ کرده اند به شرح زير به همه پرسي مي گذارد:
نامه های پیوست نامه ها
شماره 1/3063 24/5/1368
دولت محترم جمهوري اسلامي
بدين وسيله متن تجديد نظر شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي تصويب گشته و طبق اعلام شوراي محترم نگهبان در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به قبول و تأييد ملت عزيز ايران نائل گرديده است،‌برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي ابلاغ مي گردد.
سيد علي خامنه اي

شماره 57650 30/5/1368
برادر گرامي حجت الاسلام والمسلمين آقاي كروبي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
برادر گرامي حجت الاسلام والمسلمين آقاي يزدي رياست محترم قوه قضائيه
كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي

متن اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي منصوب از سوي امام امت و مقام معظم ولايت فقيه حضرت آيت الله العظمي امام خميني قدس سره تصويب و طبق اعلام شوراي نگهبان در همه پرسي مورخ 6/5/1368 به قبول و تأييد ملت عزير ايران رسيده و برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي طي نامه شماره 3063/1 مورخ 24/5/1368 رياست جمهوري واصل گرديده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران ـ مير حسين موسوي
 
ماده 1 – در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، عبارت « مجلس شوراي ملي » به [...ادامه]  
ماده 2 – عنوان مبحث اول فصل نهم به « رياست جمهوري و وزرا » تبديل گردد و عنوان « مبحث سوم » همين [...ادامه]  
ماده 3 – اصول 5 - 57 - 60 - 64 - 69 - 70 - 85 - 87 - 88 - 89 - [...ادامه]  
مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368   
روابط صر یــح
داراي مرتبط ذيل 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1368 > اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر > مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي > ماده 1 ـ
اصلاحيه براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
متمم براي
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
روابط صریح زیرمجموعه
> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي > اصل‏ پنجاه و دوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي > اصل‏ پنجاه و چهارم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل چهارم - اقتصاد و امور مالي > اصل‏ پنجاه و پنجم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل پنجم - حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن > اصل‏ پنجاه و هشتم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ شصت و دوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ شصت و سوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ شصت و پنجم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ شصت و نهم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و يكم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و دوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و سوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و چهارم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و ششم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و هفتم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و هشتم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتاد و نهم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتادم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتاد و دوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتاد و سوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ نودم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ نود و سوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ نود و چهارم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ نود و پنجم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل نود و ششم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هفتم - شوراها > اصل‏ صد و دوم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست و پنجم ـ
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي
 

> ماده 1 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي
 

> ماده 2 – الحاقيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

> ماده 2 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل دوازدهم - رسانه‌هاي گروهي
 

> ماده 2 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري
 

> ماده 2 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء
 

> ماده 2 – اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
 

> ماده 3 – اصلاح و الحاق برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل پنجم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل اول - اصول كلي > اصل‏ پنجم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل پنجاه و هفتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل پنجم - حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن > اصل‏ پنجاه و هفتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل شصتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل پنجم - حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن > اصل‏ شصتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل شصت و چهارم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ شصت و چهارم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل شصت و نهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ شصت و نهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل هفتادم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث اول - مجلس شوراي ملي > اصل‏ هفتادم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل هشتاد و پنجم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتاد و پنجم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل هشتاد و هفتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتاد و هفتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل هشتاد و هشتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتاد و هشتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل هشتاد و نهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ هشتاد و نهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل نود و يكم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ نود و يكم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل نود و نهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل ششم - قوه مقننه > مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي > اصل‏ نود و نهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و هفتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هشتم - رهبر يا شوراي رهبري > اصل‏ صد و هفتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و هشتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هشتم - رهبر يا شوراي رهبري > اصل‏ صد و هشتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و نهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هشتم - رهبر يا شوراي رهبري > اصل‏ صد و نهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و دهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هشتم - رهبر يا شوراي رهبري > اصل‏ صد و دهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و يازدهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هشتم - رهبر يا شوراي رهبري > اصل‏ صد و يازدهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و دوازدهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل هشتم - رهبر يا شوراي رهبري > اصل‏ صد و دوازدهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سيزدهم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و سيزدهم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و بيست و يكم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست و يكم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و بيست و دوم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست دوم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و بيست و چهارم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست و چهارم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و بيست و ششم _اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست ششم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و بيست و هفتم _اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست و هفتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و بيست و هشتم _اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و بيست و هشتم‌ ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي ام _اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و سي‌ام ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و يكم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و سي و يكم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و دوم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري > اصل‏ صد و سي و دوم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و سوم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و سي و سوم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و چهارم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و سي و چهارم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و پنجم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و سي و پنجم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و ششم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و سي و ششم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و هفتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و سي و هفتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و سي و هشتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل صد و سي و هشتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و چهلم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و چهلم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و چهل و يكم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و چهل و يكم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا > اصل يك صد و چهل و دوم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل نهم - قوه مجريه > مبحث دوم - نخست وزير و وزراء > اصل‏ صد و چهل و دوم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و پنجاه و هفتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و پنجاه و هفتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و پنجاه و هشتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و پنجاه و هشتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و شصتم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و شصتم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و شصت و يكم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و شصت و يكم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و شصت و دوم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و شصت و دوم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و شصت و چهارم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و شصت و چهارم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و هفتاد و سوم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و هفتاد و سوم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > اصل يك صد و هفتاد و چهارم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل يازدهم - قوه قضائيه > اصل‏ صد و هفتاد و چهارم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل دوازدهم - صدا و سيما اصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل دوازدهم - رسانه‌هاي گروهي
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل دوازدهم - صدا و سيما > اصل يك صد و هفتاد و پنجم ـاصلاحيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران > فصل دوازدهم - رسانه‌هاي گروهي > اصل صد و هفتاد و پنجم ـ
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي الحاقيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل سيزدهم - شوراي عالي امنيت ملي > اصل يك صد و هفتاد و ششم ـالحاقيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي الحاقيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 

> مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي سال 1368 > فصل چهاردهم - بازنگري در قانون اساسي > اصل يك صد و هفتاد و هفتم ـالحاقيه برای 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1358 > قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران