عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان

‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان كه از اين پس "‌طرفين متعاهد" ناميده مي‌شوند به منظور تحكيم مباني دوستي بين دو ملت و‌نيز گسترش مناسبات فيمابين در زمينه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي تصميم به انعقاد اين موافقتنامه به شرح زير گرفتندـ

‌ماده 1ـ طرفين متعاهد گسترش و تحكيم روابط فرهنگي خود را در كليه جهات براساس [...ادامه]

‌ماده 2ـ طرفين متعاهد همكاري مشترك در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي، فني، آموزشي، هنري و ساير [...ادامه]

ماده 3ـ طرفين متعاهد همكاري بين دانشگاهها، موسسات علمي، تحقيقاتي، آموزشي، آموزش فني و حرفه‌اي، [...ادامه]

ماده 4ـ طرفين متعاهد اعطاي بورسهاي تحصيلي، تحقيقاتي و كارآموزي در رشته‌هاي مورد علاقه را [...ادامه]

ماده 5ـ طرفين متعاهد مبادله استادان، محققين، علما، دانشمندان، هنرمندان، معلمان و كارشناسان در زمينه‌هاي [...ادامه]

ماده 6ـ طرفين متعاهد يكديگر را از تشكيل اجلاسها، سمينارها، كنفرانسها، سمپوزيومها، گردهماييها، مسابقات و [...ادامه]

ماده 7ـ طرفين متعاهد با مبادله اطلاعات و اسناد آموزشي نسبت به ارزشيابي مدارك تحصيلي [...ادامه]

ماده 8ـ طرفين متعاهد گسترش و ترويج زبان و ادبيات يكديگر را تشويق و تسهيلات [...ادامه]

ماده 9ـ طرفين متعاهد براي آشناسازي مردم كشورهاي خود با فرهنگها و ارزشهاي ملي يكديگر [...ادامه]

ماده 10ـ طرفين متعاهد همكاري بين سازمانهاي ورزشي دو كشور را تشويق و ضمن تبادل [...ادامه]

ماده 11ـ طرفين متعاهد همكاريهاي فني و حرفه‌اي بين خبرگزاريهاي رسمي دو كشور را مورد [...ادامه]

ماده 12ـ طرفين متعاهد ضمن تبادل استاد و دانشجو در زمينه سينما و همكاري در [...ادامه]

ماده 13ـ طرفين متعاهد همكاري بين سازمانهاي راديو تلويزيوني دو كشور را مورد حمايت قرار [...ادامه]

ماده 14ـ طرفين متعاهد همكاري بين موسسات مطبوعاتي و انتشاراتي دو كشور را تسهيل و [...ادامه]

ماده 15ـ طرفين متعاهد ضمن مبادله اطلاعات، تجربيات و برگزاري نمايشگاههاي جهانگردي ، اشاعه و [...ادامه]

ماده 16ـ طرفين متعاهد در زمينه استرداد اموال، اشياي فرهنگي، تاريخي، هنري و ملي و [...ادامه]

ماده 17ـ به منظور بررسي اقدامات لازم و مناسب براي اجراي اين موافقتنامه، تنظيم برنامه [...ادامه]

ماده 18ـ طرفين متعاهد به منظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه و انجام كليه امور [...ادامه]

ماده 19ـ طرفين متعاهد اين موافقتنامه را طبق قوانين خود به تصويب خواهند رساند و [...ادامه]

ماده 20ـ موافقتنامه حاضر پس از لازم‌الاجرا شدن براي مدت پنج سال معتبر مي‌باشد و [...ادامه]