جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > ديه پرده بکارت
اطلاعات شناسنامه ای نمایش شناسنامه
7/4022 شماره نظريه
1362/10/7 تاريخ صدور
اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه مرجع نظريه
   

    ديه پاره نمودن و پاره شدن پرده بکارت مهرالمثل است 0
 
سئوال ديه پاره شدن پرده بکارت بطور غير عمد مثلأ در تصادف رانندگي و غير آن چيست؟ و ديه پاره نمودن عمدي [...ادامه]  
نظريه اداره حقوقي 1ـ مستفاده از ماده 150 قانون ديات آنست که ديه پاره کردن عمدي پرده بکارت مهرالمثل است (ديه کامل زن مذکور [...ادامه]