جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
متن بخش جاری |  متن کامل  | ثبت نظر
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‏نامه راهنمايي و رانندگي( داراي مرتبط) > فصل نهم ـ مقررات رانندگي > بخش دوم ـ سرعت > ماده 126ـ

  در راهها و مناطقي كه ميزان سرعت رانندگي به وسيله تابلو يا علايم ديگر راهنمايي و رانندگي معين نگرديده‌است، سرعت مجاز براي رانندگان وسايل نقليه به‌قرار زير مي‌باشد:
  اول ـ در شهرها و مناطق مسكوني
  الف ـ معابر شرياني درجه يك
  1ـ آزادراه‌ها حداقل 70 و حداكثر 125 كيلومتر در ساعت.
  2ـ بزرگراه‌ها حداكثر 100كيلومتر در ساعت.
  ب ـ معابر شرياني درجه دو
  1ـ خيابان‌هاي شرياني اصلي حداكثر 60كيلومتر در ساعت.
  2ـ خيابان‌هاي شرياني فرعي حداكثر 50 كيلومتر در ساعت.
  پ ـ معابر محلي ـ در اين معابر و ميدان‌ها حداكثر 30 كيلومتر در ساعت.
  دوم ـ در راه‌هاي بيرون شهر و مناطق غيرمسكوني
  الف ـ آزادراه‌ها ـ حداقل 70و حداكثر 125 كيلومتر در ساعت.
  ب ـ بزرگراه‌ها ـ حداكثر 115 كيلومتر در ساعت.
  پ ـ جادهها ـ روزها حداكثر 100 و شب‌ها حداكثر 90كيلومتر در ساعت.
 
تبصره1ـ تردد اتوبوس، ميني‌بوس، و انواع باركش‌ها به استثناي وانت‌ها در خط سوم (سرعت) آزادراه‌هاي شهري و بين‌شهري ممنوع [...ادامه]  
تبصره2ـ حداكثر سرعت مجاز براي وسايل نقليه موتوري در هريك از خط‌هاي عبوري آزادراه‌ها با توجه به شرايط محل به وسيله علايم [...ادامه]  
تبصره3ـ تغييرات بعدي در ميزان سرعت‌هاي قيد شده در راه‌هاي بيرون شهر و مناطق غيرمسكوني از سوي وزارت راه و ترابري [...ادامه]  
روابط صر یــح