جستجوی پیشرفته
تنظیمات جستجو
 
 
4 مورد
146 مورد
صفحه 1 از 8
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > اصلاح اساسنامه بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس1
 اصلاح اساسنامه بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد و امور ايثارگران2
 مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد و امور ايثارگران
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا3
 ضوابط ارايه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1388 > ماده واحده « پيش‌بيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» (مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)4
 ماده واحده « پيش‌بيني و اختصاص درس آشنايي با فرهنگ و ارزشهاي دفاع مقدس براي تدريس در دانشگاهها و مدارس» (مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا5
 ضوابط ارايه تسهيلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > اصلاح بند 2 تصويب‌نامه موضوع پرداخت تسهيلات بانكي به بنياد شهيد و امور ايثارگران6
 اصلاح بند 2 تصويب‌نامه موضوع پرداخت تسهيلات بانكي به بنياد شهيد و امور ايثارگران
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب13777
 قانون اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب1377
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران8
 قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت9
 قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > اساسنامه بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس10
 اساسنامه بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1387 > - 11
 رأي شماره799 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به اينکه اشتغال مجدد مشمولين تبصره6 حالت اشتغال به خدمت موجد حق برخورداري از حقوق و مزاياي ديگر نيست
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرابودن تصويب‌نامه موضوع اختصاص زمين از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد امور ايثارگران در سال 138612
 تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرابودن تصويب‌نامه موضوع اختصاص زمين از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد امور ايثارگران در سال 1386
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1386 > قانون مديريت خدمات كشوري13
 قانون مديريت خدمات كشوري
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > مصوبه شورايعالي اداري راجع به كارت شناسايي جديد ايثارگران14
 مصوبه شورايعالي اداري راجع به كارت شناسايي جديد ايثارگران
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > تصويب‌نامه راجع به اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد شهيد و امور ايثارگران15
 تصويب‌نامه راجع به اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد شهيد و امور ايثارگران
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور16
 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385 > آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد17
 آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384 > آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان18
 آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1383 > مصوبه شوراي عالي اداري راجع به تغيير نام بنياد شهيد، جانبازان و آزادگان به بنياد شهيد و امور ايثارگران19
 مصوبه شوراي عالي اداري راجع به تغيير نام بنياد شهيد، جانبازان و آزادگان به بنياد شهيد و امور ايثارگران
 
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1383 > تصويب‎نامه درخصوص الحاق بندهاي (26) و (27) به ماده (3) آيين‎نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور20
 تصويب‎نامه درخصوص الحاق بندهاي (26) و (27) به ماده (3) آيين‎نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور
 
12345678
 
ویرایش