عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/12/26

‌فصل چهارم ـ اركان شركت

‌ماده 13 ـ شركت داراي اركان زير است: ‌الف ـ مجمع عمومي. ب ـ [...ادامه]

‌ماده 14 ـ مجمع عمومي مركب است از سه نفر كه عبارتند از وزير آب و [...ادامه]

‌ماده 15 ـ مجمع عمومي بر دو نوع است: ‌الف ـ مجمع عمومي عادي. [...ادامه]

‌ماده 16 ـ جلسات مجمع عمومي عادي سالي يك بار در سه ماه اول هر سال [...ادامه]

‌ماده 17 ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح ذيل است: ‌الف ـ رسيدگي و [...ادامه]

‌ماده 18 ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده براي اتخاذ تصميم نسبت به‌هر موضوعي بنا [...ادامه]

‌ماده 19 ـ دعوتنامه مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن [...ادامه]

‌ماده 20 ـ هيأت‌مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل [...ادامه]

‌ماده 21 ـ مدت تصدي اعضاي هيأت‌مديره سه سال خواهد بود و تا موقعي كه تجديد [...ادامه]

‌ماده 22 ـ تغيير اعضاي هيأت‌مديره يا هر يك از آنان قبل از خاتمه دوره تصدي [...ادامه]

‌ماده 23 ـ مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت‌مديره يكي از افراد مطلع در امر مديريت مربوط [...ادامه]

‌ماده 24 ـ جلسات هيأت‌مديره با حضور مديرعامل و دو نفر اعضاي هيأت‌مديره در محل شركت [...ادامه]

‌ماده 25 ـ ميزان حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره و بازرس از طرف مجمع عمومي [...ادامه]

‌ماده 26 ـ مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره (‌اعم از اصلي يا علي‌البدل) بايد تمام وقت در اختيار [...ادامه]

‌ماده 27 ـ هر يك از اعضاي هيأت‌مديره كه در سال سه جلسه متوالي و يا پنج [...ادامه]

‌ماده 28 ـ در صورت فوت يا استعفا و يا فقدان صلاحيت يا تغيير هر يك از [...ادامه]

‌ماده 29 ـ جلسه‌هيأت‌مديره لااقل ماهي يك بار به دعوت مديرعامل تشكيل خواهد شد.

‌ماده 30 ـ اداره جلسات هيأت‌مديره با مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره و اجراي تصميمات و مصوبات مجمع [...ادامه]

‌ماده 31 ـ مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارت‌هاي مالي و محاسباتي و استخدامي [...ادامه]

‌ماده 32 ـ مديرعامل بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت را در مقابل [...ادامه]

‌ماده 33 ـ مديرعامل در حدود مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب شركت روش‌هاي اجرايي را تعيين و [...ادامه]

‌ماده 34 ـ مديرعامل مي‌تواند هر قسمت از اختيارات و وظايف خود را به‌هر يك از [...ادامه]

‌ماده 35 ـ مديرعامل بودجه سالانه و تشكيلات كلي و ترازنامه و برنامه عمليات شركت را با [...ادامه]

‌ماده 36 ـ مديرعامل آيين‌نامه استخدامي و مالي و سازماني و بهره‌برداري و اداري شركت را تنظيم [...ادامه]

‌ماده 37 ـ كليه چك‌ها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي [...ادامه]

‌ماده 38 ـ مديرعامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل چهل روز قبل از [...ادامه]

‌ماده 39 ـ شركت داراي يك نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت [...ادامه]

‌ماده 40 ـ وظايف بازرس به قرار ذيل است: ‌الف ـ رسيدگي به ترازنامه و حساب [...ادامه]

‌ماده 41 ـ اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت [...ادامه]

‌ماده 42 ـ بازرس حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و وظايف او محدود است [...ادامه]

‌ماده 43 ـ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان [...ادامه]

‌ماده 44 ـ شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط [...ادامه]

‌ماده 45 ـ شركت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه آيين‌نامه‌هاي لازم را تهيه و براي تصويب [...ادامه]

‌ماده 46 ـ تغييرات لازم در اساسنامه شركت و انحلال آن بنا به‌پيشنهاد مجمع عمومي با تصويب [...ادامه]