عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌ماده 23 ـ

پس از اين كه كنوانسيون مزبور به موقع اجرا درآمد توسط حكومت شاهزاده موناكو به موجب ماده 102 منشور سازمان ملل متحد در‌دبيرخانه سازمان ملل به ثبت خواهد رسيد. بنا به مراتب فوق امضاكنندگان مختار زير كنوانسيون حاضر را امضاء نمودند.
‌روز سوم ماه مه 1967 در موناكو در يك نسخه واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسه منعقد گرديد.
‌هر يك از متن‌ها متساوياً معتبر و در آرشيو حكومت شاهزاده موناكو ضبط و نسخ گواهي شده آنها جهت كليه امضاكنندگان و دولتهايي كه به‌آن ملحق‌شده‌اند همچنين رييس كميته مديريت ارسال خواهد شد.
‌از طرف دولت جمهوري‌المان فدرال.
‌از طرف دولت ايالات آمريكا.
‌از طرف دولت جمهوري اتحاد عربي.
‌از طرف دولت جمهوري آرژانتين.
‌از طرف دولت جمهوري استراليا (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت اتحاديه برمه (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت برزيل.
‌از طرف دولت كانادا (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري شيلي (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري كره (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري چين.
‌از طرف دولت جمهوري كوبا.
‌از طرف دولت پادشاهي دانمارك (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري دومينيكن.
‌از طرف دولت اسپانيا.
‌از طرف دولت فنلاند (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري فرانسه.
‌از طرف دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند شمالي.
‌از طرف دولت پادشاهي يونان.
‌از طرف دولت جمهوري گواتمالا.
‌از طرف دولت هند.
‌از طرف دولت اندونزي.
‌از طرف دولت ايران.
‌از طرف دولت ايسلند (‌مشروط به تصويب).
‌از طرف دولت جمهوري ايتاليا (‌مشروط به تأييد)
‌از طرف دولت ژاپن.
‌از طرف دولت حكومت شاهزاده موناكو.
‌از طرف دولت پادشاهي نروژ.
‌از طرف دولت زلاند جديد.
‌از طرف دولت پاكستان.
‌از طرف دولت جمهوري پاراگوئه.
‌از طرف دولت پادشاهي هلند (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري جزاير فيليپين (‌با اختيار تام مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري توده‌اي لهستان.
‌از طرف دولت پرتقال (‌مشروط به تأييد).
‌از طرف دولت جمهوري افريقاي جنوبي (‌مشروط به تأييد).
از طرف دولت سوئد.
‌از طرف دولت تايلند.
‌از طرف دولت جمهوري تركيه.
‌از طرف دولت جمهوري ونزوئلا.
‌از طرف دولت جمهوري توده‌اي يوگسلاوي.