عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6836
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/5/15
  • تعداد مواد:17
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي
مصوبه‌‌ رئيس مجلس سنا

‌قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها

‌ماده 1 ـ براي رسيدگي به امور دانشگاه‌هاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد [...ادامه]

‌ماده 2 ـ عده اعضاي شوري 15 نفر است كه لااقل دو ثلث آنان از ميان [...ادامه]

‌ماده 3 ـ انتصاب اعضاي شوري به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و صدور فرمان همايوني [...ادامه]

‌ماده 4 ـ انتخاب اعضاي شوري از رشته‌هاي مختلف به طريقي انجام خواهد گرفت كه حتي‌الامكان [...ادامه]

‌ماده 5 ـ رييس تعليمات عاليه وزارت آموزش و پرورش دبير شوراي مركزي خواهد بود و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ جلسات شوري لااقل ماهي دو بار به رياست وزير آموزش و پرورش يا [...ادامه]

‌ماده 7 ـ شوراي مي‌تواند در موارد لازم مسئولان امور آموزشي دانشگاه‌ها يا افراد مطلع ديگر [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضايي كه مدت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ جلسات شوري با حضور دو ثلث اعضاي حاضر در مركز رسميت مي‌يابد و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ شوري براي بررسي مقدماتي راجع به وظائفي كه بر عهده دارد كميسيونهايي از [...ادامه]

‌ماده 11 ـ رؤساي دانشگاه‌ها هر دو ماه يك بار در جلسات شوراي مركزي شركت خواهند [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هر يك از اعضاء كه سه جلسه متوالي بدون عذر موجه در شوري [...ادامه]

‌ماده 13 ـ وظائف شوراي مركزي از اين قرار است: 1 ـ اظهار نظر [...ادامه]

‌ماده 14 ـ پيشنهاد انتخاب رييس هر دانشگاه يا مؤسسه مستقل آموزش عالي و تأييد انتصاب [...ادامه]

‌ماده 15 ـ تا زماني كه مؤسسات آموزش عالي شهرستانها به صورت دانشگاه در نيامده يا [...ادامه]

‌ماده 16 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد.

‌ماده 17 ـ وزارت آموزش و پرورش مأمور اجراي اين قانون است.

[امضاء] ‌لايحه قانوني تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره [...ادامه]