عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان اوقاف و امور خيريه][ستاد كل نيروهاي مسلح][سازمان تبليغات اسلامي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][دستگاههاي دولتي، عمومي و نهادهاي مردمي کشور]
مصوبه‌‌ شوراي توسعه فرهنگ قرآني در تاریخ 1393/12/2
مصوبه‌‌ شوراي توسعه فرهنگ قرآني در تاریخ 1394/12/15

طرح ملي حفظ قرآن کريم

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان صدا و سيما ـ سازمان اوقاف و امور خيريه
سازمان تبليغات اسلامي
ستاد کل نيروهاي مسلح کشور
دستگاههاي دولتي، عمومي و نهادهاي مردمي کشور
احتراماً به پيوست «طرح ملي حفظ قرآن کريم» که در جلسه بيست و پنجم و بيست و نهم مورخ 1393/12/2 و 1394/12/15 شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تصويب رسيده است جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني
محمدرضا مخبر دزفولي

مصوب جلسات بيست و پنجم و بيست و نهم مورخ 1393/12/2 و 1394/12/15 شوراي توسعه فرهنگ قرآني
تاريخ ابلاغ: - شماره ابلاغ:

در اجراي مواد 1 و 2 و بندهاي چهار و شش ماده 4 منشور توسعه فرهنگ قرآني، در جلسه بيست و پنجم و بيست و نهم مورخ 1393/12/2 و 1394/12/15 شوراي توسعه فرهنگ قرآني «طرح ملي حفظ قرآن کريم» به شرح ذيل به تصويب رسيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از چيزهايي که مي‏تواند تدبر در قرآن را به ما ارزاني بدارد، حفظ قرآن است.
ما حافظ قرآن کم داريم. من قبلاً گفتم که در کشور ما حداقل بايد يک ميليون نفر حافظ قرآن باشند ـ حالا يک ميليون که عدد کمي است نسبت به اين جمعيتي که ما داريم- اما حالا چون دوستان الحمدللَّه يک مقدماتي فراهم کرده‌اند، کارهايي را مشغول شده‏اند و دارند برنامه‏هايي را فراهم مي‏كنند براي اينكه ان‏شا‏ءالله حفظ راه بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاي يك ميليون، مي‏گوييم:
ان شاء الله ما بايد ده ميليون حافظ داشته باشيم.
رهبر معظم انقلاب 1390/5/11