عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/25
  • تعداد مواد:41
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 33267/ت52982هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/22

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/19 به پيشنهاد شماره 525865 مورخ 1395/3/4
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

ماده1ـ در اين تصويب‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند: الف ـ [...ادامه]

ماده2ـ دستگاههاي اجرايي موظفند موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي، تملک سرمايه‌اي جديد و مالي خود را تا پايان تيرماه 1395 [...ادامه]

ماده3ـ در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ملي [...ادامه]

ماده4ـ هزينه‌هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود [...ادامه]

ماده5 ـ در سال 1395 بکارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر [...ادامه]

ماده6 ـ صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عايله‌مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان [...ادامه]

ماده7ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيصيافته نسبت به انجام [...ادامه]

ماده8 ـ در اجراي ماده (190) قانون برنامه، دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک [...ادامه]

ماده9ـ هرگونه بکارگيري نيروي انساني جديد به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي [...ادامه]

ماده10ـ پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي‌ [...ادامه]

ماده11ـ پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1395 حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج [...ادامه]

ماده12ـ کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف پرداختي‌هاي خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل [...ادامه]

ماده13ـ فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه که به عنوان مأمور [...ادامه]

ماده14ـ پرداخت کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع [...ادامه]

ماده15ـ پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (000ر300) ريال در ماه به مديران و کارمنداني [...ادامه]

ماده16ـ دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات [...ادامه]

ماده17ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي [...ادامه]

ماده18ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها [...ادامه]

ماده19ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها براي شروع پروژه‌هاي جديد که تا پايان [...ادامه]

ماده20ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي، [...ادامه]

ماده21ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ملي [...ادامه]

ماده22ـ انتشار اوراق مشارکت براي طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه [...ادامه]

ماده23ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را در اولويت برنامه‌هاي [...ادامه]

ماده24ـ خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شرکت‌هاي دولتي صرفاً از [...ادامه]

ماده25ـ نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي که حسب ضرورت در سال 1395 ايجاد مي‌شوند، [...ادامه]

ماده26ـ در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تا سه [...ادامه]

ماده27ـ پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاههاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت [...ادامه]

ماده28ـ دستگاه‌هاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان تا پايان تير ماه اعلام مي‌گردد، مجازند پنج درصد [...ادامه]

ماده29ـ احداث، خريد و يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها [...ادامه]

ماده30ـ کليه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي که به نحوي از انحاء و به [...ادامه]

ماده31ـ در اجراي ماده (74) قانون مديريت خدمات کشوري کليه دستگاههاي اجرايي (اعم از مشمول و غيرمشمول [...ادامه]

ماده32ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رعايت مفاد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه [...ادامه]

ماده33ـ رعايت مفاد ماده‌ (3) قانون الحاق (2) موضوع واريز تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و [...ادامه]

ماده34ـ در راستاي ارتقاي انضباط مالي و بازپرداخت بدهيهاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز براي تسويه اصل [...ادامه]

ماده35ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد [...ادامه]

ماده36ـ در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاههاي اجرايي مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج [...ادامه]

ماده37ـ پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شرکتهاي دولتي به کليه اشخاص بر اساس قوانين [...ادامه]

ماده38ـ در راستاي اجراي بند (الف) تبصره (10) قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعتبارات [...ادامه]

ماده39ـ الف ـ تسهيلات رفاهي کليه شرکت‏هاي دولتي اعم از بانک‏ها و بيمه‏ها و آن دسته از [...ادامه]

ماده40ـ پرداختهاي قانوني و خاص که به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود کمي و کيفي [...ادامه]

ماده41ـ دستگاههاي اجرايي بايد در پرداخت پاداش و کمکهاي رفاهي به هر نحو و شکل از محل [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح