عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20753
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/18
  • تعداد مواد:25
  • دستگاه مجری:[سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران][مركز مديريت حوزه علميه][شوراي عالي حوزه‌هاي علميه][موسسه جهاني ولايت][مرکز مديريت حوزه علميه خواهران]
مصوبه‌‌ شماره 3705/95/دش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1395/3/4

اساسنامه مؤسسه جهاني ولايت (مصوب جلسه 777 مورخ 1395/1/17 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ـ مرکز مديريت حوزه علميه
مرکز مديريت حوزه علميه خواهران ـ جامعةالمصطفي العالميه
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ مؤسسه جهاني ولايت
اساسنامه «مؤسسه جهاني ولايت» که در جلسه 777 مورخ 1395/1/17 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس پيشنهاد مورخ 1394/6/29 رئيس جامعةالمصطفي‌العالميه به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي‌گردد:
مقدمه
به‌منظور ترويج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل اسلامي، کمک به رفع نيازهاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و رسانه‌اي در زمينه قرآن و اهل بيت (عليهم‌السلام) و پاسخگويي به شبهات و سؤالات و دفاع از انديشه‌هاي متعالي اسلام، مؤسسه جهاني ولايت تأسيس مي‌گردد.

ماده1) نام مؤسسه نام مؤسسه «مؤسسه جهاني ولايت» است که در اين اساسنامه به‌اختصار مؤسسه ناميده مي‌شود.

ماده2) اهداف 1ـ بسط، نشر تبليغ و توسعه اسلام و نشر معارف و فرهنگ مکتب اهل بيت (عليهم‌السلام) [...ادامه]

ماده 3) مؤسسه نهادي است حوزوي، غيردولتي و غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل که طبق اين اساسنامه [...ادامه]

ماده 4)‌ مؤسسه تابعيت ايراني دارد و دفتر اصلي آن در شهر مقدس قم مي‌باشد و مي‌تواند در [...ادامه]

ماده 5) مؤسسه در راستاي اهداف خود فعاليت‌هاي زير را انجام خواهد داد: 1ـ تأسيس [...ادامه]

ماده6) ارکان الف ـ مؤسس ب ـ هيأت امنا ج ـ شوراي مؤسسه [...ادامه]

ماده 7) مؤسس مؤسس مؤسسه مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي (دام‌ظله‌العالي) ‌است.

ماده 8) وظايف و اختيارات مؤسس 1ـ تأييد سياست‌هاي کلان مؤسسه 2ـ نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي علمي- پژوهشي، فرهنگي، هنري [...ادامه]

ماده 9) هيأت امنا جهـت برخورداري از خرد جمعي هيأت امنـايي متشکل از شخصـيت‌هاي برجسته علمي، فرهنگي، حوزوي و رسانه‌اي [...ادامه]

ماده10) وظايف و اختيارات هيأت امنا 1ـ پيگيري منويات و رهنمودهاي مؤسس 2ـ تصويب نهايي راهبردها، سياست‌هاي چشم‌انداز [...ادامه]

ماده11) هيأت امنا در اولين جلسه از بين اعضاي هيأت امنا يک نفر را با رأي اکثريت [...ادامه]

ماده12) جلسات هيأت امنا حداقل در هر فصل يکبار و با پيشنهاد رئيس و درصورت لزوم با [...ادامه]

ماده13) شوراي مؤسسه شوراي مؤسسه متشکل است از رئيس مؤسسه، دو نفر از اعضاي هيأت امنا و 4 نفر [...ادامه]

ماده14) وظايف شورا 1ـ تدوين و تصويب آئين‌نامه داخلي شورا 2ـ بررسي و تهيه سازمان نفرات و [...ادامه]

ماده15) رئيس مؤسسه رئيس مؤسسه بالاترين مقام اجرايي مؤسسه ميباشد که به مدت چهار سال با پيشنهاد هيأت امنا [...ادامه]

ماده16) وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه 1ـ اداره کليه امور مؤسسه در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات مؤسسه 2ـ پيشنهاد [...ادامه]

ماده17) کليه اسناد رسمي و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس مؤسسه و معاون اداري و [...ادامه]

ماده18) منابع مالي مؤسسه منابع مالي مؤسسه شامل هدايا و کمکهاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي، موقوفات، تسهيلات بانکي و [...ادامه]

ماده19) درصورت وفات يا حجر مؤسس، اداره مؤسسه و تعيين شرايط آن در آينده به پيشنهاد هيأت [...ادامه]

ماده20) اموال و داراييها و درآمدهاي مؤسسه در مسير اهداف مؤسسه هزينه ميشود و به هيچ يک [...ادامه]

ماده 21) در صورت وفات، حجر، استعفا و يا عزل يک يا چند نفر از اعضاي هيأت امنا، [...ادامه]

ماده22) هرگونه تغيير و اصلاح اين اساسنامه مطابق راهکارهاي ذيل انجام مي‌شود: 1ـ بنا [...ادامه]

ماده23) انحلال مؤسسه با تصميم مؤسس و يا به پيشنهاد هيأت امنا و موافقت مؤسس و تأييد [...ادامه]

ماده24) در صورت انحلال مؤسسه در زمان حيات مؤسس هيأت تسويه سه نفره به پيشنهاد هيأت امنا [...ادامه]

ماده25) اين اساسنامه مشتمل بر يک مقدمه، 25 ماده و 10 تبصره در جلسه 777 مورخ 17/1/1395 [...ادامه]