عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ شماره 929 شوراي عالي آموزش و پرورش در تاریخ 1395/1/30

ماده واحده سوگند نامه معلمي مصوبه نهصد و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1395/1/30 ( بررسي شده در جلسات 889‌‌‌‌ ،‌ 890 ،‌891 و 929)

جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
با احترام، يك حلقه لوح فشرده حاوي دو مصوبه با شماره‌ 926 مورخ 1394/12/10 موضوع «جدول مواد درسي و ساعات تدريس هفتگي دوره دوم متوسطه» و شماره 929 مورخ 1395/1/30 موضوع «ماده واحده سوگندنامه معلمي» از مصوبات اين شورا كه به تأييد رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد در اين مورد اقدام لازم را مبذول فرمايند.
دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مهدي نويد