عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ شماره 914 شوراي عالي آموزش و پرورش در تاریخ 1394/4/29

آيين‌نامه گروه‌هاي آموزشي و تربيتي مصوب نهصد و چهاردهمين (914) جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش،تاريخ 1394/4/29 (بررسي شده در جلسات912 ،913 و 914)

جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
با احترام، تعداد يك عدد لوح فشرده حاوي دو مصوبه به شماره‌هاي 914 و 927 به ترتيب مورخ 1394/4/29 و 1394/12/24 شوراي عالي آموزش و پرورش موضوع «آيين‌نامه گروه‌هاي آموزش و تربيتي» و «آيين‌نامه هدايت تحصيلي دانش‌آموزان» كه به تأييد رياست محترم جمهوري اسلامي و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده است، جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد نسخه‌اي از آن براي دبيرخانه اين شورا ارسال گردد.
دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مهدي نويد
به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش و توسعه مستمر شايستگي‌هاي‌ حرفه‌اي معلمان و براساس مفاد سند تحول بنيادين1، وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده بهينه از ظرفيت، توانمندي و‌ مشاركت‌ حداكثري معلمان در فرايند تعليم و تربيت، نسبت به تشكيل و ساماندهي گروه‌هاي آموزشي و تربيتي براساس مواد زير اقدام كند:

ماده1ـ تعريف: معلمان علاقه‌مند و واجد صلاحيت2 (اعم از آموزگاران، دبيران، هنرآموزان،‌ مشاوران، مربيان و مديران مدارس) در [...ادامه]

ماده2ـ اهداف: 1ـ توسعه مستمر شايستگي‌ها و مهارت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي معلمان با بهره‌‌گيري از ظرفيت‌هاي درون و [...ادامه]

ماده3ـ اصول: گروه‌هاي آموزشي و تربيتي مبتني بر اصول زير فعاليت مي‌كنند: ـ شايسته‌محوري و تخصص‌گرايي ـ مشاركت‌پذيري و مشاركت‌جويي ـ [...ادامه]

ماده4ـ قلمرو فعاليت‌ها: ـ مشاركت در آموزش و توانمندسازي معلمان در چارچوب «برنامه درسي ملي» و برنامه‌هاي درسي و [...ادامه]

ماده5 ـ انتخاب سرگروه‌ها: سرگروه‌هاي آموزشي توسط معلمان هم‌‌‌گروه خود در سطح ادارات‌ مناطق و استان‌ها براي مدت دو سال [...ادامه]

ماده6 ـ متن بصورت کامل ...

ماده7ـ امتيازات اعضا: اعضاي گروه‌هاي آموزشي و تربيتي، در صورت ارائه خدمات برجسته و انجام بهينه وظايف، از امتياز [...ادامه]

ماده8 ـ شيوه‌نامه: شيوه‌نامه‌هاي اجرايي اين مصوبه مشتمل بر تعيين شايستگي‌ها، وظايف و اختيارات، برنامه‌ها، ساختار و سازمان‌ اداري، [...ادامه]