عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/11
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت جهاد كشاورزي][وزارت صنعت، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 13195/ت52965هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/02/07

تصويب‌نامه در خصوص تعيين محصولات ذرت و جو در كليه استان‌ها به منظور عرضه در بورس كالاي ايران

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/1/29 به پيشنهاد شماره 37411/020 مورخ 1394/12/15 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب کرد:
1ـ محصولات ذرت و جو در كليه استان‌ها به منظور عرضه در بورس كالاي ايران تعيين مي‌شوند.
2ـ هزينه‌هاي تبعي عرضه در بورس كالاي ايران با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و شركت بورس كالاي ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.
3ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات ذرت و جو در مصوبه شماره 216774 مورخ 1394/8/20 شوراي اقتصاد با قيمت تابلوهاي بورس را ظرف دو هفته به تفكيك از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 كل كشور پس از ابلاغ قانون مذكور تأمين نمايد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري