عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20717
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/4
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور]
مصوبه‌‌ شماره 27301 شوراي عالي اداري در تاریخ 1395/1/30

اصلاح مصوبه شماره 81903/1901 مورخ 1384/5/9 شوراي عالي اداري

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 1394/12/1 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور بهره‌گيري بهينه از ظرفيت‌هاي شوراي عالي حج و زيارت، اصلاحات ذيل را در مصوبه شماره 81903/1901 مورخ 1384/5/9 شوراي عالي اداري اعمال و تصويب نمود:
1ـ بند 1 و 2 ماده 4 مصوبه مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ـ رئيس جمهور (رئيس شوراي عالي)
ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (نايب رئيس شوراي عالي)
2ـ متن ذيل به عنوان «تبصره3» به ماده 4 مصوبه فوق اضافه مي‌شود:
تبصره3ـ مصوبات شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري ـ حسن روحاني


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه