عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20699
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/1/11
مصوبه‌‌ شماره 100/83261/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1394/12/16

شرايط «عفو به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردين سالروز جمهوري اسلامي ايران