عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1385

قانون بودجه سال 1386 كل كشور

نظريه 579/7 ـ 4/2/1385 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: توافق طرفين درخصوص تغيير تاريخ مندرج در متن چكي كه داراي تاريخ روز است به تاريخ [...ادامه]

نظريه 2099/7 ـ 28/3/1385 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با اشاره به اينكه مسؤوليت كيفري و مدني هر يك از امضاءكنندگان چك صادر از حساب [...ادامه]

ـ نظريّه 3772/7 ـ 21/5/1385 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: ـ اگر در وقف بر اولاد ذكور (نسلاً بعدالنسل) تمام موقوفٌ عليهم طبقه اول وفات يابند، [...ادامه]

نظريه 4339/7 ـ 12/6/1385 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1 ـ ماده واحده مصوب 2/3/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء و [...ادامه]

بخشنامه 12842/85/1 ـ 9/7/1385 رئيس قوه قضائيه به دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور: در اجراي تبصره ماده 3 آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح [...ادامه]

نظريه 5393/7 ـ 15/7/1385 اداره کل حقوقي قوه‌قضائيه: الف، ب، ج: با عنايت به بند 8 ماده80 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري [...ادامه]

نظريه 5547/7 ـ 19/7/1385 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در صورت اعمال حق فسخ از جانب دارنده حق فسخ، چون مبيع به مالكيت بايع برمي‌گردد، [...ادامه]

رأي 688 ـ 3/10/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: اولاً، تناقض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر با توجه به محتويات پرونده‎هاي مطروحه محرز است. ثانياً، همانطور [...ادامه]

ـ بخشنامه 18786/85/1ـ3/11/1385 رييس قوه قضائيه به كلية واحدهاي قضائي سراسر كشور: هرچند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 تأييد هويت يا تابعيت افراد [...ادامه]

نظريه 3020518/85 ـ 28/11/1385 فقهاي شوراي نگهبان: معامله اوراق قرضه مذكور در ماده (52) ق.ت.1311 از اين جهت كه وام مذكور در آن [...ادامه]

لغو تصميم‌نامه‌هاي شماره 41615/ت27625هـ مورخ 16/9/1381 و شماره 55851/ت29948ن مورخ 24/10/1382 هيأت وزيران هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1382ح‌د مورخ 2/11/1384 وزارت راه و [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص اولويت در دوگانه سوز نمودن خودروهاي عمومي شامل تاكسي، راهي، آژانس و خودروهاي دولتي تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال1385 كل كشـور كه به استناد [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور راجع به اعتبار موضوع اسكان عشاير تصميم نماينده ويژه رييس‌جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايه‌اي [...ادامه]

قانوناً دادگاه در صورتي مكلف به رسيدگي به اعتراض خوانده نسبت به بهاي خواسته است، كه اين اعتراض در مراحل بعدي رسيدگي مؤثر باشد نظريه شماره7/5453 مورخ1385/7/17 سؤال: چنانچه خواهان خواسته دعوي را مبلغ سي ميليون ريال تقويم نموده باشد، [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص تخفيف ترجيحي در سود بازرگاني در ازاي گواهي اسقاط براي وانت فرسوده پلاك شخصي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه [...ادامه]

اولاً: سرعت در دادرسي اقتضاء دارد كه براي رسيدگي به تخلف قسمت اخير ماده212 قانون آيين دادرسي مدني پرونده جداگانه اي تشكيل شود. ثانياً: ارسال پرونده در اين مورد به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد نظريه شماره7/5681 مورخ1385/7/25 سؤال: آيا رسيدگي به تخلف قسمت اخير ماده212 قانون آيين دادرسي مدني در [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور راجع به پرداخت تسهيلات خودروهاي فرسوده توسط بانكها تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به پرداخت تسهيلات بانكي در بخش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل‌كشور كه در جلسه [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور راجع به طرح خروج خودروهاي فرسوده تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه [...ادامه]

تصميم‌نامه راجع به طرح ايجاد فاضلاب صنعتي و بهداشتي توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايه‌اي (عمراني) رديفهاي متفرقه منظور در قانون [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتزاع اختيارات و تعهدات دبيرخانه شورايعالي اشتغال و انتقال آن به وزارت كار و امور اجتماعي شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام سازمان صنايع دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي عالي اداري در يكصد و سي‌امين جلسه مورخ 16/1/1385 به منظور تقويت و توسعه [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به تأسيس صندوق اشتغال و ازدواج مهررضا (ع) شوراي عالي اداري در يكصد و سي امين جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به تشكيل صندوق اشتغال، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (ع) شوراي عالي اداري در يكصد و سي‌امين جلسه، جايگزين مصوبه شماره 11795/1901 مورخ 29/1/1385 آن شورا، [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به كارت شناسايي جديد ايثارگران شوراي عالي اداري در صد و سي و يكمين جلسه مورخ 24/4/1385 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي اداري در صد و سي و يكمين جلسه مورخ 24/4/1385 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به بند «ب» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه كشور شوراي عالي اداري در يكصد و سي و دومين جلسه مورخ 20/8/1385 در اجراي ماده يك [...ادامه]

بخشنامه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي بخشنامه شماره 70597/4613 مورخ 15/6/1385 معاون اول محترم رييس جمهور و پيرو آيين‌نامه شماره66741/100 [...ادامه]

بخشنامه به كليه رؤساي كل دادگستريها و دادستانها از آنجا كه مشاهده شده برخي از پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضايي كه از سوي ادارات [...ادامه]

بخشنامه به كليه مراجع قضائي گزارشهاي واصله حاكي است بعضي از قضات درخصوص رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به برخي از [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمينه مناسب و لازم جهت حل و [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور پيرو بخشنامه شماره م/6763/1ـ 22/4/1374 در مورد اسكناس‌هاي مجعول: به منظور تمركز آمار و اطلاعات و بررسي‌هاي [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نظر به اينكه مشاهده شده است در مواردي مراجع قضايي با درخواست محكوم‌له مرخصي مددجوياني را [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي تمامي واحدهاي قضايي سراسر كشور نظر به اين كه مطابق ماده 38 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل محترم دادگستري استان‌هاي سراسر كشور پيرو بخشنامه شماره 11777/84/1 مورخ 14/9/1384 و به منظور سهولت و تسريع در جريان امور و [...ادامه]

بخشنامه به معاونين، رؤساي سازمانهاي تابعه، رؤساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر كشور، مديران حوزه‌هاي ستادي نظر به تصريح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات [...ادامه]

بخشنامه به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور هر چند به موجب ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 تأييد هويت يا تابعيت [...ادامه]

مجوز اخذ عوارض از بيمه‌نامه‌هاي صادره در شهر تهران(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مجوز اخذ عوارض صدور و تمديد گذرنامه در شهر تهران(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌هاي صادر شده در شهر تهران (مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مجوز اخذ عوارض صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش در شهر تهران(مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مجوز اخذ عوارض ساليانه از وسايل نقليه شماره‌گذاري شده در شهر تهران (مصوب جلسه 8/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

اصلاحيه مصوبه اخذ عوارض از مهاجرين خارجي مقيم شهر تهران(مصوب جلسه 14/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

اصلاحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران(مصوب جلسه 14/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مجوز اخذ عوارض از موتورسيكلت‌ها در محدوده شهر تهران (مصوب جلسه 14/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غيرمنقول و حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي و اخذ عوارض از كارگزاران بورس در شهر تهران(مصوب جلسه 15/11/1385 شوراي اسلامي شهر تهران)

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر تفرش استاندار محترم استان مركزي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر تفرش در اجراي بند (5) ماده (4) قانون [...ادامه]

مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر خورموج استاندار محترم استان بوشهر در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر شازند استاندار محترم استان مركزي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر شازند در اجراي بند (5) ماده (4) قانون [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي‌شهرسازي ومعماري ايران راجع به‌طرح جامع ناحيه غرب‌اصفهان استاندار محترم استان اصفهان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه غرب اصفهان در اجراي بند (5) ماده (4) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه ايرانشهر استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه ايرانشهر در اجراي بند (5) ماده [...ادامه]

مصوبه شوراي‌عالي‌شهرسازي و معماري‌ايران در مورد بافتهاي فرسوده شهر تهران شهردار محترم شهر تهران رياست محترم شوراي اسلامي شهر تهران استاندار محترم استان تهران موضوع: اعلام مصوبه شوراي‌عالي‌شهرسازي‌و [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر محلات استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان مركزي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر محلات در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر گنبد كاووس استاندار محترم استان گلستان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر گنبد كاووس در اجراي بند (5) ماده (4) [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرهاي بندرلنگه و بندر كنگ استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان هرمزگان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهاي بندرلنگه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ابهر استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان زنجان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ابهر احتراماً [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه نوشهر استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مازندران موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه نوشهر در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر فرخشهر استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه كرمانشاه استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان كرمانشاه موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه كرمانشاه در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر برازجان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان بوشهر موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر برازجان در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه كنگان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان بوشهر موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه كنگان در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهرهاي يزد، شاهديه، حميديا استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان يزد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهاي يزد، [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ناحيه قوچان ـ درگز استاندار محترم و رياست شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر مسجدسليمان استاندار محترم و رياست شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان خوزستان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر مسجدسليمان در [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه زنجان استاندار محترم استان زنجان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه زنجان در اجراي بند (5) ماده (4) قانون [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر قم استاندار محترم قم موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر قم در اجراي بند (5) ماده (4) قانون [...ادامه]

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي [...ادامه]

در صورت حدوث اختلاف بين دادگاه اطفال در حوزه قضائي يك استان و دادگاه كيفري همان استان مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور مي باشد. بسمه‌تعالي حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد: در استنباط از [...ادامه]

صلاحيت كلي دادگاه هاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره مستثني گرديده است. بسمه‌تعالي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك [...ادامه]

رأي وحدت‎رويه 688 ـ 23/3/1385 رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان‎عالي کشور بسمه‌تعالي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست [...ادامه]

قرار منع تعقيب صادره از بازپرسي به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در اين مورد قطعي و غير قبل تجديدنظر است. بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور به استحضار مي‎رساند: دادستان محترم [...ادامه]

چنانچه به درخواست تجديد نظر در مرجع غير صالح رسيدگي ولي اعتراض فوق العاده نسبت به آن به شعبه تشخيص محول شده باشد به اين لحاظ كه يك مرحله از رسيدگي در مرجع صالح انجام نگرفته و رأي مرجع فاقد صلاحيت قانوني نيز بلااثر مي باشد اعاده پرونده جهت طرح در مرجع واجد صلاحيت صحيح و منطبق با قانون است. بسمه‌تعالي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب بيست [...ادامه]

چنانچه دو استخوان از يك عضو شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامي ديه جداگانه تعيين مي شود. بسمه‌تعالي حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور با سلام و تحيت ـ باستحضار [...ادامه]

كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي از جمله ساخت عينك طبي مكلف به داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشند. بسمه‌تعالي حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً ؛ آقاي رئيس اجراي احكام [...ادامه]

تصميمات دادسراي دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض بوده و نتيجتاً صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به ضبط وثيقه توسط دادستان صحيح و منطبق با موازين قانون است. بسمه‌تعالي محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد: طبق [...ادامه]

بزه انتقال مال غير موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب خارج و مشمول مرور زمان نمي باشد. بسمه‌تعالي حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور با سلام و تحيت؛ باستحضار مي‌رساند: معاونت [...ادامه]

رأي وحدت رويه 697 ـ 24/11/1385 رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 [...ادامه]

اصلاح ماده (4) اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و اطلاعات و به استناد [...ادامه]

اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت هيئت وزيران در جلسات مورخ 9/11/1384 و 30/1/1385 و بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 [...ادامه]

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار و به [...ادامه]

اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح ماده (24) اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23375 مورخ 28/5/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح ماده (14) اساسنامه شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23424/11 مورخ 22/12/1384 وزارت راه و [...ادامه]

اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/33189 مورخ 24/7/1385 وزارت مسكن و [...ادامه]

اصلاح اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور هيئت وزيران در جلسـه‏هاي مورخ 16/7/1385 و 6/10/1385 بنا به پيشنهـاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن وكشور [...ادامه]

اصلاح بند(6) ماده (10) اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115690/9702هـ/ب [...ادامه]

مصوبات شورايعالي آموزش و پرورش روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران احتراماً، به پيوست 13 مصوبه از مصوبات اخير شوراي عالي آموزش و [...ادامه]

مصوبه هفتصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/8/ 1384 تغيير عناوين دروس امتحان نهايي برخي از رشته‌هاي فني و حرفه‌اي شوراي عالي آموزش و پرورش موافقت مي‌نمايد از سال تحصيلي 1385ـ 1384 عناوين دروس امتحان نهايي [...ادامه]

مصوبه هفتصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 2/8/1384 در مورد طرح تجربي مجتمع‌هاي آموزشي تربيتي با توجه به گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مورد ارزشيابي از طرح تجربي مجتمع‌هاي [...ادامه]

مصوبه هفتصد و بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 11/11/1384 اجراي آزمايشي برنامه درسي آموزش آمادگي دفاعي در سال تحصيلي 1385ـ1384 نظر به اينکه راهنماي برنامه درسي آمادگي دفاعي در دوره راهنمايي تحصيلي براي طرح و بررسي [...ادامه]

مصوبه هفتصد و بيست و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 25/11/1384 آيين‌نامه آموزشي دوره‌ي پيش‌دانشگاهي آموزش از راه دور مقدمه به منظور اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش‌دانشگاهي آموزش از راه دور آيين‌نامه آموزشي [...ادامه]

مصوبه هفتصد و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ9/12/1384 نحوه اخذ گواهينامه پايان دوره متوسطه (داراي معدل) براي افرادي كه قبلاً در دوره متوسطه تحصيل كرده‌اند

مصوبه هفتصد و سي‌امين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ23/12/1384 ايجاد دوره راهنمايي تحصيلي پيش‌حرفه‌اي و متوسطه حرفه‌اي ويژه دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي دستيابي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه به خودکفايي شخصي و [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/2/1385 واگذاري ارزشيابي پاياني درس ديني پايه پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 1385 ـ 1384 به آموزگار مربوط با توجه به اينکه راهنماي برنامه تعليم و تربيت اسلامي براي بررسي و تصويب در دستور [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/2/1385 اصلاحيه تبصره 2 ماده 18 آيين‌نامه امتحانات دوره‌هاي شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر مي‌دارد تبصره 2 ماده 18 آيين‌نامه امتحانات دوره‌هاي ابتدايي و [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 13/4/1385 آيين‌نامه آموزش و پرورش تلفيقي ـ فراگيرکودکان و دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه مقدمه: مدرسه پس از خانواده مهمترين نهادي است که به کودکان مي‌آموزد چگونه باهم و در کنار [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ27/4/1385 تمديد اجراي آزمايشي آيين‌نامه‌هاي دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه آموزش از راه دور شوراي عالي آموزش و پرورش با تمديد اجراي آزمايشي آيين‌نامه‌هاي دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه آموزش [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 27/4/1385 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه: كودكي، آغازحرکت وتلاش براي زيستن است؛ مرحله‌اي كه بايد آن را [...ادامه]

مصوبه هفتصدو سي و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 7/6/1385 موضوع: تسري مفاد ماده 19 آيين‌نامه آموزشي دوره راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور به مردودين [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ4/7/1385 تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي ماده واحده ـ شوراي عالي آموزش و پرورش با تمديد اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي مصوب [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ16/8/1385 موضوع اصلاحيه‌آيين‌نامه‌گسترش مشاركتهاي‌مردمي در مدارس شوراي عالي آموزش و پرورش مقرر مي‌دارد اصلاحات زير در آيين‌نامه « گسترش مشاركتهاي مردمي در [...ادامه]

مصوبه هفتصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ16/8/1385 موضوع « ايجاد تسهيلات آموزشي براي آزادگان، جانبازان، خانواده معزز ايشان و خانواده معظم شهدا» وزارت آموزش و پرورش به پيوست تصوير مصوبه هفتصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كرمان، قم، مشهد، ايران و شيراز (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 581 مورخ [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده 2 متمم آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 581 مورخ [...ادامه]

تخصيص سهميه در آزمون سراسري ورودي دانشگاههاي كشور در سال 1385 براي شهرستانهاي زلزله‌زده بم، زرند، درود و بروجرد (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 581 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي استان (مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه581 مورخ29/1/1385 آيين‌نامه [...ادامه]

تشكيل بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد علامه مرتضي مطهري (مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه582 مورخ12/2/1385 ماده [...ادامه]

انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي جوانان (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي ايلام، مازندران، بيرجند، تبريز، كردستان و اهواز (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اميركبير، جامع علمي ـ كاربردي، بيرجند و تبريز (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 583 مورخ [...ادامه]

تأسيس دانشگاه معارف اسلامي، وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها (مصوب جلسه 583 مورخ 26/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه583 مورخ26/2/1385 موضوع [...ادامه]

اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/1383) (مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 584 مورخ [...ادامه]

عضويت رؤساي دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در شوراي دانشگاه (مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 584 مورخ [...ادامه]

اساسنامه بنياد ملي بازيهاي رايانه‌اي (مصوب جلسه 584 مورخ 9/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقدمه: بازي‌هاي ويدئويي و رايانه‌اي به لحاظ تأثيرگذاري خود [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي بابل و زاهدان (مصوب جلسه 585 مورخ 23/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي‌عالي انقلاب‌فرهنگي در جلسه585 مورخ23/3/1385 به‌پيشنهاد وزارت بهداشت، [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ولي عصر (عج) رفسنجان،خليج فارس، ياسوج و گيلان (مصوب جلسه 585 مورخ 23/3/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 585 مورخ23/3/1385 [...ادامه]

سياستها و راهبردهاي ارتقاء و توسعه فناوري نانو در جمهوري اسلامي ايران (مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقدمه: نظر به تأكيد چشم‌انداز بيست ساله كشور بر [...ادامه]

اصلاح بند 6 ماده 3 «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري» (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ [...ادامه]

شيوه‌نامه رصد فرهنگي كشور (مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقدمه: در فرآيند خطير سياستگذاري كلان فرهنگي كشور، شناسايي [...ادامه]

تشكيل مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

فراگير كردن دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با بهره‌گيري از رايانه (مصوب جلسه 586 مورخ 6/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 586 مورخ [...ادامه]

اصلاح بند «ب» ماده 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شهيد بهشتي، هنر تهران، اروميه و چابهار (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ [...ادامه]

انتخاب سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ [...ادامه]

انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ [...ادامه]

انتخاب سه نفر از اعضاي هيئت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) «مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 587 مورخ [...ادامه]

تكميل ماده واحده اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاهها «مصوب جلسه 588 مورخ 3/5/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» شوراي عـالـي انقلاب فرهنگي در جلسـه 588 مورخ [...ادامه]

اصلاح و تكميل ماده3 مصوبه «تشكيل هيئت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي ومناظره (ويژه معارف و علوم‌انساني)» (مصوب جلسه587 مورخ20/4/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه587 مورخ20/4/1385، موضوع اصلاح و [...ادامه]

عضويت رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه589 مورخ 14/6/1385 [...ادامه]

آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقدمه: به منظور تحقق بخشيدن به تأكيد مقام معظم [...ادامه]

الحاق يك بند به « ماده واحده تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 589 مورخ [...ادامه]

نامگذاري 20 فروردين ماه به عنوان « روز ملي فناوري هسته‌اي» (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عـالـي انقـلاب فرهنگـي در جلسـه 589 مـورخ [...ادامه]

مناسبت‌هاي تقويم رسمي كشور براي سال 1386 هجري شمسي « مصوب جلسه 590 مورخ28/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» استخراج و تنظيم شوراي مركز تقويم مؤسسه [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي بوشهر، زنجان و قزوين (مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه591 مورخ11/7/1385 به [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بين‌المللي امام خميني (ره)، ملاير، علوم دريايي خرمشهر، زابل، اردبيل، هرمزگان و تربيت معلم تبريز (مصوب جلسه 591 مورخ 11/7/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 591 مورخ [...ادامه]

انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي گيلان، شهيد صدوقي يزد و ياسوج (مصوب جلسه 590 مورخ 28/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه590 مورخ28/6/1385 به [...ادامه]

انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم سبزوار، صنعتي شاهرود، علم و صنعت ايران، هنر اصفهان، شهيد چمران اهواز، تربيت معلم تهران، بجنورد و يزد (مصوب جلسه 590 مورخ 28/6/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 590 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي صنعتي اصفهان، سمنان و تفرش (مصوب جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 592 مورخ [...ادامه]

انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري (مصو ب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 [...ادامه]

الزام شوراي فرهنگ عمومي به پيگيري راهكارهاي جلوگيري از بروز و ظهور افراد، تشكل‌ها و انجمن‌هاي انحرافي با پوشش مسائل عرفاني و معنوي (مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ [...ادامه]

اساسنامه بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري(مصو ب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي (مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ23/8/1385 [...ادامه]

اصلاح و تكميل مواد 5 و 8 اساسنامه بنياد ملي نخبگان (مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ [...ادامه]

ماده واحده تأسيس موزه تئاتر ايران (مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) « ماده واحده ـ به منظور تحقق اهداف [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كاشان و كرمانشاه (مصوب جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 592 مورخ [...ادامه]

آيين‌نامه جايزه ادبي جلال‌آل احمد (مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) براساس مصوبه جايزه ادبي جلال آل‌احمد (مصوب جلسه [...ادامه]

اصلاح و تكميل اساسنامة طرح شاهد (مصوب جلسه 152 مورخ 23/8/1385 شوراي معين) (براساس تفويض جلسه 592 مورخ 9/8/1385 شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده2 آيين‌نامه شوراي هنر (مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 593 مورخ [...ادامه]

ماده واحده « تأسيس خانه ملي گفت و گوي آزاد» (مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 596 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي الزهراء و كردستان (مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 596 مورخ [...ادامه]

نحوه انتخاب رؤساي دانشكده‌ها و دانشگاههاي علوم پزشكي غيرمادر در موارد خاص (مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 596 مورخ [...ادامه]

اساسنامه خانه ملي گفت و گوي آزاد(مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ماده واحده « تأسيس مؤسسه هنرمندان پيشكسوت» (مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه596 مورخ5/10/1385 ماده [...ادامه]

سياستهاي سوادآموزي (مصوب جلسه 595 مورخ 21/9/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقدمه: با الهام از فرمان تاريخي حضرت امام خميني [...ادامه]

اختصاص سهميه براي داوطلبان شهرستان جاسك در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي (مصوب جلسه 597 مورخ 19/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 597 مورخ [...ادامه]

اختصاص ظرفيت خاص در آزمون فني و حرفه‌اي براي شهرستان زرند (مصوب جلسه 597 مورخ 19/10/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسـه 597 مورخ [...ادامه]

انتخاب چهار نفر از اعضاي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي (مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 598 مورخ [...ادامه]

انتخاب عضو هيئت امناي بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري (مصوب جلسه 598 مورخ 3/11/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 598 مورخ [...ادامه]

اساسنامه مؤسسه هنرمندان پيشكسوت (مصوب جلسه 157 مورخ 3/11/1385 شوراي معين براساس تفويض جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شاهد (مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 [...ادامه]

انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دو نفر صاحبنظر در علوم و معارف اسلامي و مسائل علمي و فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان (مصوب جلسه 600 مورخ 1/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 600 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي اردبيل، كردستان، اراك و بندرعباس (مصوب جلسه 600 مورخ 1/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 600 مورخ [...ادامه]

آئين‌نامه تكريم استادان بازنشسته دانشگاهها(مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

نامگذاري روز 17 ربيع‌الاول به عنوان روز اخلاق و مهرورزي (مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 مورخ [...ادامه]

حضور دبير يا يك عضو هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در تركيب هيأت امناي جشنواره فارابي (مصوب جلسه 601 مورخ 15/12/1385 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 601 مورخ [...ادامه]

- شماره هـ/81/34 [...ادامه]

شماره دادنامه: 43 -اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/846 [...ادامه]

شماره دادنامه: 79 - اعمـال ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 61 مورخ 23/3/1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/122 [...ادامه]

- شماره هـ/81/414 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/249 [...ادامه]

شماره دادنامه: 72 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6، 11، 14، 18 و 20 ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/65 [...ادامه]

شماره دادنامه: 73ـ 74 - اعلام تعارض‌آراء صادره ازشعب3 و6 ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/110 و 13 [...ادامه]

شماره دادنامه: 33 الي 39 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 10، 13، 15، 18 و 20 بدوي و اول و سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/291 [...ادامه]

ـ شماره هـ/81/429 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/70 [...ادامه]

شماره دادنامه: 102-104 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/339و316 [...ادامه]

شماره دادنامه: 163 الي 165 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوي و 4، 7 و 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري. شماره هـ/84/519 [...ادامه]

ـ شماره هـ/84/28 [...ادامه]

- شماره هـ/84/185 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/651 [...ادامه]

- شماره هـ/82/183 [...ادامه]

شماره دادنامه: 247 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/118 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/347 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/578 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/653 [...ادامه]

- شماره هـ/82/699 [...ادامه]

- شماره هـ/82/235 [...ادامه]

- شماره‌هـ/82/732 [...ادامه]

ـ شماره‌هـ/82/691 [...ادامه]

ـ شماره‌هـ/84/991 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/986 [...ادامه]

رأي 265 ـ 8/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/664 [...ادامه]

- شماره هـ/82/660 [...ادامه]

شماره دادنامه: 270 - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم بدوي و شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. شماره هـ/82/682 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/464 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/459 [...ادامه]

ـ شماره هـ/84/29 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/262 [...ادامه]

شماره دادنامه: 365 - ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور شماره هـ/82/592 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/529 [...ادامه]

شماره دادنامه: 374 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/649 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/290 [...ادامه]

رأي 429 ـ 19/6/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/771 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/632 [...ادامه]

شماره دادنامه: 470 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/322 [...ادامه]

شماره دادنامه: 247 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/118 [...ادامه]

رأي 266 ـ 8/5/1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/652 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/731 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/107 [...ادامه]

شماره دادنامه: 481 - ابطال مصوبه هفتادوپنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مـورخ 22/10/1381 مـوضـوع بخشنـامه شمـاره 145459/6/س مورخ 6/11/1381 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني و بخشنامه 361/1006/د/ب مورخ 29/1/1379 رئيس شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني. شماره هـ/82/475 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/480 [...ادامه]

ـ شماره هـ/84/300 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/130 [...ادامه]

شماره دادنامه: 541 - ابطال ماده6 آيين‌نامه مرخصي‎ها ـ ابطال قسمت اخير بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور. شماره هـ/85/109 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/28 [...ادامه]

ـ شماره هـ/84/580 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/45 [...ادامه]

- شماره هـ/85/359 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/310 و 82/891 [...ادامه]

ـ شماره82/976 ـ 1043 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/146 [...ادامه]

رأي وحدت رويه 668 شماره هـ/83/170 [...ادامه]

شماره دادنامه: 710ـ 709 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/177 [...ادامه]

- شماره هـ/85/601 [...ادامه]

- شماره هـ/83/138 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/779 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/220 [...ادامه]

شماره دادنامه: 537، 538، 539 و 540 - ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه‍ مورخ 16/8/1379 و بند يك و تبصره بند 2 تصويب‌نامه شماره 58977/ت29101ه‍ مورخ 18/12/1382 هيأت وزيران. شماره هـ/83/503 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/121 [...ادامه]

شماره دادنامه: 685 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 6 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/85/710 [...ادامه]

ـ شماره هـ/85/772 [...ادامه]

ـ شماره هـ/82/754 و 557 [...ادامه]

ـ شماره هـ/85/814 [...ادامه]

ـ شماره هـ/85/852 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/247 [...ادامه]

شماره دادنامه: 808 ـ 809 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 6 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره83/429 و 444 [...ادامه]

- شماره هـ/83/42 و 179 [...ادامه]

- شماره هـ/81/484 [...ادامه]

شماره دادنامه: 758 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و هجدهم بدوي و شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. شماره هـ/84/745 [...ادامه]

ـ شماره هـ/85/700 [...ادامه]

ـ شماره هـ/84/373 [...ادامه]

شماره دادنامه:714ـ 715 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوي و اول، ‌دوم و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/996 [...ادامه]

ـ شماره هـ/83/472 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مسئوليت برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي همسايه با وزارت امور خارجه هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 كه در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد تشكيل شد، [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب منطقه‌هاي كاكان، سي‌سخت، تسوج چرام و سدكوثر در استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 كه در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد تشكيـل شـد، بـه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب شهرستان نيشابور به عنوان منطقه نمونه گردشگري بين‌المللي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1385 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فرودگاه سبزوار به عنوان مرز مجاز هوايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1385 كه در مركز استان خراسان رضوي تشكيل شد، به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به استخدام (17) نفر در مشاغل فني و تخصصي شركت روزنامه رسمي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 116960/101 مورخ 8/11/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به دستورالعمل نحوه و ميزان حقوق و مزاياي كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي [...ادامه]

ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 181/100 مورخ 6/1/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروهي به منظور نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران به كارگروهي به مسئوليت وزير كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 24/2/1/6595 مورخ 28/1/1385 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اختصاص مبلغ پانصد ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزي به بانك ملي ايران به صورت وجوه اداره شده در اختيار وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مهلت زماني پرونده‌هاي مربوط به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب 1358ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 227706/100 مورخ 28/12/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اختصاص مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) دلار تسهيلات به منظور تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني و .... هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به كارمزد كالابرگ مرحله دوازدهم هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند « هـ» [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ايجاد تسهيلات به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشگري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصـل [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهوردر بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 84814 مورخ 16/12/1384 معاونت اجرايي رييس [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه‌هاي شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/1384و شماره 48018/ت34019هـ مورخ 22/8/1384، براي اجرا در سال 1385 هيئت‌وزيران در جلسه مورخ7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره7380/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص قرار گرفتن شركت سهامي توليدي بهمن به عنوان شركت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ7/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 192253/8811 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه‌هاي صادراتي سال 1383 و سالهاي قبل وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي درجلسه مورخ 10/11/1384 به استناد اصل يكصد و سي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به منطقه مرزي چزابه در استان خوزستان به عنوان مرز مجاز زميني بين‌المللي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد منطقه‌هاي نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 230 ـ 1/851 مورخ 21/1/1385 سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب منطقه‌هاي محدوده سدهاي گلابر، كينه‌ورس، علي بلاغي، خليفه‌لو و منطقه قلعه بهستان به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري استاني و منطقه‌هاي غاركتله خور و گنبدسلطانيه به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري بين‌المللي در استان زنجان هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/2/1385 كه در مركز استان زنجان تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران مندرج در قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي ـ آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقه‌اي داوري در تهران ـ مصوب1380ـ به وزيران عضو شوراي عالي نظارت بر دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره88282 مورخ 24/12/1384 معاونت حقوقي و امور مجلس [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به بيمه حادثه و فوت كليه بازنشستگان و مستخدمان رسمي اعم از لشكري يا كشوري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به‌استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرنام شهر فتح‌آباد به شهر كارزين وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فهرست كالاهاي غيرضروري و غيرمجاز هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7947/29/س مورخ 28/12/1384 نهاد رياست جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري « يازدهمين گردهمايي بين‌المللي منابع نفت و گاز جهان، چالشها و فرصتها» هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1289ـ2/12 مورخ 28/1/1385 وزارت نفت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مرز بين شهرستان‌هاي سمنان و دامغان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئـت دولت در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 63788/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي محمدجواد محمدي‌زاده ـ استاندار خراسان رضوي ـ به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در مورد بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 37410/ت33845هـ مورخ 30/6/1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 18798/309 مورخ10/2/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به خط توليد كاشي گرانيتي هيئت وزيران درجلسه مورخ20/1/1385 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جز [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تسهيلات مختلف در شهرستان زلزله‌زده بم هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/4944 مورخ 10/2/1385 وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقايان لطفعلي لطفعليان‌صارمي، علي‌اكبر عرب‌مازار، هوشنگ نادريان، عبدالعلي ميركوهي و ميرحسين عابديان‌كلخوران به عنوان اعضاي هيئت دادرسي موضوع ماده (20) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص فرودگاه اراك به عنوان مرزمجاز هوايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1385 كه در مركز استان مركزي تشكيل شد، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب منطقه‌هاي بوجه خمين، سرچشمه محلات، پرندك زرنديه، سرابهاي شازند و دره‌گردو اراك (پارك ملي) به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1385 كه در مركز استان مركزي تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي فرهاد رهبر به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند « ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/7662 مورخ 6/2/1385 وزارت نيرو و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه تعيين اعضاي شوراي عالي زيست فناوري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/3/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب وزير راه و ترابري به عنوان عضو كميسيون اقتصاد هيئت وزيران هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3235/11 مورخ 23/2/1385 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تبديل تسهيلات مالي (فاينانس) هيئت‌وزيران در جلسه مورخ10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 19948/1907 ـ 2/12 مورخ 18/11/1384 وزارت نفت و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 37646/ت30944هـ مورخ 5/8/1383 هيئت وزيران در جلسه مورخ7/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7/ ـ21/105/24204 مورخ16/7/1384 وزارت دفاع و پشتيباني [...ادامه]

اصلاح بند (4) تصويب‌نامه شماره603/ت15360هـ مورخ 26/1/1375 هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1385 به پيشنهاد شماره 47/11/108/24204 مورخ8/4/1384 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري « اولين‌گردهمايي بين‌المللي صنايع پالايش نفت» هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4558/2876ـ2/12 مورخ 30/2/1385 وزارت نفت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص عضويت وزير دادگستري به تركيب اعضاي ستاد ساماندهي امور ايرانيان خارج از كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 021796/111 مورخ 27/2/1385 وزارت دادگستري و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع انحلال سازمان ملي بهره‌وري ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 134024/101 مورخ 7/8/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 23831/ت28419هـ مورخ 21/5/1383 هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 17968/11 مورخ 4/10/1384 وزارت راه و [...ادامه]

اصلاح بند (ب) تصويب‌نامه موضوع انتخاب آقاي فرهاد رهبر معاون رئيس جمهور در انجام جابجايي اعتبارات سال 1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 27315ـ313 مورخ 23/2/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي نوروز كهزادي به عنوان رييس كل بيمه مركزي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 10503 مورخ 16/3/1385 وزارت اموراقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين منطقه‌هاي آبگرم خرقان، زرشك، كامان، اوان و طارم سفلي به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1385 كه در مركز استان قزوين تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما براي دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقايان مجيد شايسته، نظام‌الدين طباطبايي و مهرداد كارگري به عنوان اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزادكيش وزيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقايان مسعود اخوان‌فرد، محمد مهدي‌نژاد نوري و محمدحسن انتظاري به عنوان اعضاي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3412/1 مـورخ 5/2/1385 وزارت ارتبـاطـات و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص نماينده اتاق مركزي تعاون جمهوري اسلامي ايران به اعضاء كارگروه ماده (1) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 865/1 مورخ 4/2/1385 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

اصلاح بند (22) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 40012/100 مورخ 10/3/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري مكانهاي مورد نياز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات سيار) هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/3/1385 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص طرحهاي قطار شهري تصميـم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجـراي تبصـره (13) قانون بودجه سال 1385 كل‌كشور در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد كاهش سود بازرگاني تجهيزات مخابراتي وزراي عضـو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صـادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تضمين خريد يك دستگاه آنژيوگرافي براي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تأمين مالي طرح احداث نيروگاه خورشيدي حرارتي يزد هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب منطقه غار عليصدر به عنوان منطقه نمونه گردشگري بين‌المللي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ1/4/1385كه در مركز استان همدان تشكيل شد، به‌استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در تعيين مصاديق مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه به وزيران عضو كارگروه ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به بزرگداشت خدمات و مجاهدتهاي خادمان مردم در سنگرهاي اجرايي كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در كشور اسپانيا هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/4/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با دولت مونته‌نگرو از طريق نمايندگي آكروديته هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 766/532 مورخ 31/3/1385 وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين ميزان حق جلسه اعضاي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات صنفي موضوع ماده (72) قانون نظام صنفي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4547/1 مورخ 18/2/1385 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزير كشور به تركيب اعضاي ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/4/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد توقف اجراي تصويب‌نامه موضوع وصول تعهدات ارزي ايفا نشده بخش دولتي توسط بانك مركزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

الحاق يك تبصره به تصويب‌نامه موضوع حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 2495/100 مورخ 12/2/1385 وزارت رفاه و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي در استان آذربايجان شرقي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1385 كه در مركز استان آذربايجان شرقي تشكيـل شـد، به استنـاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص قيمت‌گذاري آرد توسط ستاد كنترل قيمت‌ها هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29504/1 مورخ 24/12/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص افزودن رشته فوريتهاي پزشكي به فهرست رشته‌هاي موضوع بند «ب» ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام‌آوران بهداشت هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 111196 مورخ 11/4/1385 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تغيير واژه «خراسان» به «خراسان رضوي، شمالي و جنوبي» در رديف (56) جدول شماره (2) پيوست تصويب‌نامه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14234ـ910 مورخ 4/4/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ماده (5) ضوابط نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوقهاي بيمه هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22862/100 مورخ 13/12/1384 وزارت رفاه و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 6074/110 مورخ 29/3/1385 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تأمين مالي فاز دوم طرح نيروگاه شمال شرق (توس) هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1562/هـ مورخ 5/4/1385 بانك مركزي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان « درجه يكم جمهوري اسلامي» به آقاي هوگو رافائل چاوز فرياس ـ رييس جمهور ونزوئلا ـ هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11948 مورخ 12/2/1385 سازمان تأمين اجتماعي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص ضريب محروميت مركز و توابع شهرستان بم هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 293676 مورخ 23/11/1384 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 66378/100 مورخ 24/4/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اختيار هيئت وزيران درخصوص صدور مجوز بكارگيري افراد بازنشسته هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب اعضاي هيئت مديره مناطق آزاد تجاري بندرانزلي، چابهار و ارس وزيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره منطقه آزاد تجاري قشم وزيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص بودجه سال 1385 سازمانهاي مناطق آزاد قشم, كيش, چابهار, انزلي, اروند و ارس وزيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يکصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتزاع شركت حمل و نقل بين‌المللي خليج فارس و الحاق به شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ8/5/1385 بنا به‌پيشنهاد شماره3592/1 مورخ4/2/1385 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (7) [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ بخشي از اعتبارات بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص قيمت خريد تضميني محصولات زراعي سال 1385 ـ 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 70928/100 مورخ 31/4/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ارائه گزارش صورتهاي مالي توسط اعضاء هيئت مديره شركتهاي دولتي به بازرس قانوني هيئت‌وزيران در جلسه مورخ29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 51521/100 مورخ 30/3/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص منطقه‌هاي بولاخلار درنير، نئور در خلخال، جنگلهاي فندق‌لو، ازنا درخلخال، ساحل ارس، سرعين، گيلارلو در گرمي، خياوتاگردولي در مشگين‌شهر و آلوارس به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/5/1385 كه در مركز استان اردبيل تشكيل شد، به استناد ماده (8) [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقايان عليرضا محفوظي، سـيديحيي ضـيائي و سـيد رحمت‌اله اكرمي به‌عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (37) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيئـت ‌وزيـران در جلسـه مـورخ 29/5/1385 بنـا به پيشنهــاد شماره17/1/1087 مورخ 2/2/1385 وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به جايگزيني جداول آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال1385 كل كشور هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشـور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعرفه‌هاي واحدهاي تجاري و خدماتي و مسكوني هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم پژوهش» به خانم هاله بختيار هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي هوشنگ نوبري هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي سيد امير مؤيد علايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي مرتضي بهزاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيد عبدالوحيد كلانتري هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي محمد فدايي اشياني هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي عباس رشيدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم پژوهش»به آقاي جواد كريمي ثابت هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم پژوهش»به آقاي حميدرضا مهاجراني عراقي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي علي حاجي‌نيا ليل‌آبادي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت»به آقاي جعفر محمدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت»به آقاي سيد جابر صفدري هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه يكم خدمت» به آقاي رضا آقازاده هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم پژوهش»به آقاي محمد قنادي مراغه هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتي «درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي صولت ثنا هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به منطقه‌هاي نمونه گردشگري بين‌المللي در استان آذربايجان غربي هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1385 كه در مركز استان آذربايجان غربي تشكيـل شـد، به استنـاد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص برگزاري هجدهمين گردهمايي بين‌المللي زبان دريانوردي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3757/16 مورخ 26/4/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال (رديف 08051000 تعرفه)، نارنگي (رديف 08052000 تعرفه) و سيب (رديف 08081000 تعرفه) وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 22/5/1385 [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني گوشت قرمز وزراي عضـو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به استمهال يكساله بدهي بانكي شركت فرآورده‌هاي روغني ايران (فريكو) وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ 31/5/1385 به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص فرودگاه گرگان به عنوان مرز مجاز هوايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/30721 مورخ 9/3/1385 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اختيارات هيئت وزيران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرك تحصيلي دانشگاهي در شركتهاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد منطقه‌هاي نمونه گردشگري ملي و استاني در استان سيستان و بلوچستان هيئت وزيران در جلسـه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 4270ـ1/852 مورخ 5/6/1385 سازمان ميراث فرهنگي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به منابع اعتباري موضوع بند (7) تبصره (2) قانون بودجهسال 1385 كل كشور وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صـادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سياستهاي حمايتي و تشويقي وزارت بازرگاني از صادرات غيرنفتي در سال 1385 وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صـادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان نرم‌افزار و محصولات فرهنگي و هنري وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صـادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي متناسب با سهم صادرات كالاها و خدمات در سبد صادرات غيرنفتي كشور وزيران عضـو شوراي عالي توسعـه صادرات غيرنفتي در جلسـه مورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به قيمت خريد تضميني محصولات براي سال زراعي1385 ـ 1384 وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 23174/ت35084هـ مورخ 7/3/1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 10263/02/111 مورخ 6/6/1385 وزارت دادگستري و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 15623/ت32115هـ مورخ 16/3/1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به شروع به كار مدارس، ادارات و بانكهابانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران در خصوص صدور مجوز امضاي موقت موافقتنامه‌هاي بين‌المللي حسب مورد به وزيران عضو كميسيونهاي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايه‌اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي براي استفاده از اوراق مشاركت هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايه‌اي سازمان توسعه راههاي ايران براي استفاده از اوراق مشاركت هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مشخصات طرح تملك داراييهاي سرمايه‌اي شركت قطارهاي مسافري رجا براي استفاده از اوراق مشاركت هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص فهرست طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور براي استفاده از اوراق مشاركت هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94985/100 مورخ 8/6/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب ‌نامه راجع به انتخاب آقايان محمد سعيدي‌كيا، مسعود زريبافانو علي‌اكبر محرابيان به عنوان اعضاي شوراي عالي فني هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 86145/100 مورخ 23/5/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 40716/ت33990 هـ مورخ 8/8/1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1655/ص/100 مورخ 29/5/1385 وزارت رفاه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص استفاده از خدمات اعضاي هيئت علمي بازنشسته، حداكثر تا سقف ده (10) ساعت تدريس در هفته وزراي عضـو كميسيـون امـور اجتمـاعي و دولت الكترونيك هيئت دولت در جلسـه مورخ 29/5/1385 بنا به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين عوارض صادرات حبوبات به ميزان سي‌درصد(30%) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تمديد مهلت مقرر در تبصره الحاقي ماده (8) آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 16302/133ـ2/12 مورخ 12/7/1385 وزارت نفت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ورود خودروهاي سواري ساخت شركتهاي خودروسازي داخلي هيئت‌وزيران درجلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21283/4871/56 مورخ 29/5/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه مربوطدر سازمانها و مجامع بين‌المللي هيئـت وزيـران در جـلسه مـورخ 12/7/1385 بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضوابط ملي آمايش سرزمين هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 13886/1 مورخ 22/5/1385 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمايندگي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران با شركت ملي نفت ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت نفت، موضوع نامه شماره 51016/100 مورخ [...ادامه]

دستورالعمل نحوه اندازه‌گيري احجام و اوزان نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي موضوع بند « ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 كل كشور

تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني قانون صادرات و واردات وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تنفيذ آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي موضوع ماده (13) آيين‌نامه‌هاي معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/45550 مورخ 1/6/1385 وزارت نيرو و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حداقل حقوق ورودي نخ ابريشم وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسات مورخ 24/4/1385 [...ادامه]

اصلاح بند (16) ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11990/020 مورخ 20/4/1385 وزارت جهادكشاورزي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ممنوعيت افزايش قيمت حبوبات هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره ذيل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني نخود وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سود بازرگاني گوشت مرغ وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره 72816/ت33829هـ مورخ 9/11/1384و 16300/ت30584هـ مورخ 2/4/1383 هيئت‌وزيران در جلسه مورخ26/7/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 71795/9423هـ [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه موضوع تعطيلي بعضي از دفترها و نمايندگي‌هاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/7/1385 با توجه به‌نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 93150/9566هـ/ب مورخ [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 199960 مورخ 22/6/1385 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 29058/ت31078هـ مورخ 11/5/1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 با توجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اجازه تأسيس شعبه شركت احداث صنعت در كشور سوريه هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 76411/60 مورخ 31/4/1385 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فروش اوراق مشاركت توسط وزارت مسكن و شهرسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 123922/100 مورخ 26/7/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در سال 1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 7/3/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

موقوف‌الاجراشدن تصويب‌نامه شماره 28040/ت32741هـ مورخ 11/5/1384 هيئت‌وزيران در جلسه مورخ24/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 72927/9444هـ/ب [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه موضوع تعيين اعضاي ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم هيئت وزيران درجلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 77196/ت35917هـ مورخ 1/7/1385 هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/8/1385 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مرز باشماق در شهرستان مريوان در استان كردستان به عنوان مرز مجاز زميني هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1385 كه در مركز استان كردستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3917/هـ مورخ 10/8/1385 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص متوقف شدن اجراي اساسنامه شركت مادرتخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك هيئت‌وزيران در جلسه مورخ28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 2085/9048هـ/ب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اجازه تضميني بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3701/هـ مورخ 27/7/1385 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به قيمت‌گذاري سهام 21 شركت دولتي هيئـت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11116 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 23434/ت32556هـ مورخ 11/5/1384 هيئت‌وزيران در جلسه مورخ28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 93174/9564هـ/ب [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع انتخاب شهرستان نيشابور بعنوان منطقه نمونه گردشگري بين‌المللي هيئـت وزيران در جـلسه مـورخ 28/8/1385 بنـا به پيـشنهاد شماره 91336 مورخ 1/8/1385 معاونت اجرايي رييس [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ورود وسايل زندگي مورد استفاده ساكنين شهرستان ابوموسي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران هيـئت وزيـران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيـشنهاد شـماره 14115ـ2/12 مورخ 15/6/1385 وزارت نفت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به عوارض صادرات مرغ و تخم‌مرغ وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح ماده (14) تصويب‌نامه شماره 58352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380 هيئت‌وزيران در جلسه مورخ28/8/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 2877/9053هـ/ب [...ادامه]

اصلاح نام سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از زيرمجموعه سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 30427/1 مورخ 30/11/1384 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت براي خريد ماشين چاپ افست به وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ7/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 27527/21 ـ 9198 مورخ 8/7/1385 وزارت امور [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد گشايش سركنسولگري دولت عراق در شهر مقدس مشهد هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهـاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني سيب، پرتقال، نارنگي، ذرت شيرين (انساني)، ذرت دامي، جو، گندم دامي، كنجد و دانه گلرنگ وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتصاب آقاي امير منصور برقعي به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد‏و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص دستورالعمل واگذاري اتوبوس و بهره‌برداري از خطوط اتوبوسراني شهري و حومه به بخش غيردولتي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به‌پيشنهاد شماره 92252 مورخ 6/8/1385 نهاد رياست جمهوري و به‌استناد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 5/9/1385 بنا به پيشنـهاد شـماره96038 مـورخ 13/8/1385 معاونت اجرايي رييس جمهور [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع پنجاه درصد (50%) تخفيف در هزينه بليط هواپيما براي دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از كشور هيئت وزيران در جلسـه مورخ 24/8/1385 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره 11568/725 مورخ 12/6/1385 وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حقوق ورودي براي اجزاء و قطعات وارداتي‌گوشي تلفن‌همراه وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ايجاد و توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21090/1 مورخ 10/7/1385 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 010/10/2698 مورخ 13/3/1385 استانداري فارس و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجع صلاحيت‌دار ملي (DNA) جمهوري اسلامي ايران درخصوص پروتكل كيوتو هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 710/622 مورخ 10/4/1385 وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حداقل مبلغ بيمه براي جبران خسارتهاي بدني هر نفر در هر حادثه هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25285 مورخ 5/9/1385 بيمه مركزي ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مؤسسات بيمه غيردولتي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ12/9/1385بنا به پيشنهاد شماره4511 مورخ 25/2/1385 بيمه مركزي ايران و تأييديه شماره 7085/1916/62 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 17898/020 مورخ 14/10/1384 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي مرخصي زايمان و مرخصي شيردهي هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 19950 مورخ 28/1/1385 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعهدات بانكي كالاهايي كه به صورت گشايش اعتبارات اسنادي از مبادي خارجي براي مصرف و بكارگيري در سكوهاي دريايي در منطقه ويژه اقتصادي عسلويه وارد مي‌شوند هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 19/9/1385 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 4557ـ2/12 مـورخ 30/2/1385 وزارت نفت به استنـاد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به الحاق مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند « ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري ـ مصوب1345ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 52314/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به نامگذاري آزادراه زنجان ـ تبريز به آزادراه پيامبر اعظم (ص) هيئت وزيران در جلسـه مورخ 19/9/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 16861/11 مورخ 22/8/1385 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تمديد اعتبار تصويب‌نامه موضوع سود بازرگاني واردات گوشت قرمز وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني كنجاله سويا وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعزام كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به افغانستان به عنوان مشاور وزارت امور خارجه هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 بنا به پيشنهاد ستاد مشاركت در بازسازي افغانستان و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مناطق شصت‌گانه در استان مازندران به عنوان مناطق گردشگري محلي، استاني، ملي و بين‌المللي هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به در شمول قرار گرفتن استان مازندران به نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي هيئت وزيران در جلـسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح بند4 تصويب‌نامه شماره 40942/ت33677هـ مورخ17/7/1384 هيئت وزايران در جلسه مورخ 16/9/1385 كه در مركز استان مازندران تشكيل گرديد، به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مناطق نمونه گردشگري در استان كرمانشاه هيئت وزيران در جلسه مورخ30/9/1385 كه در مركز استان كرمانشاه تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به سود بازرگاني سيب‌زميني وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد عوارض صادرات آهن قراضه و ضايعات فلزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص سرمايه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/49425 مورخ 13/6/1385 وزارت نيرو و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به محدوده منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 2291ـ2/12 مورخ 9/2/1385 وزارت نفت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص ستاد راهبري و هماهنگي توسعه استان خوزستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مرز مهران در استان ايلام به عنوان مرز بين‌المللي و تجاري هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (4) [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت توسط سيستم بانكي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4376/هـ مورخ 7/9/1385 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع خط توليد كاشي گرانيتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3696/هـ مورخ 27/7/1385 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اجازه بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع سازمان توسعه برق ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 3917/هـ مورخ 10/8/1385 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع لغو مواد (3) و (5) تصويب‌نامه موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به بندر اروندكنار به عنوان مرز دريايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1385 كه در مركز استان خوزستان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مناطق طالقان و سيبان دره ـ برغان تهران به عنوان مناطق نمونه گردشگري در سطح ملي هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7848-1/852 مورخ 19/10/1385 سازمان ميراث فرهنگي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتصاب آقاي حسين خانلري به عنوان رييس سازمان هواپيمايي كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي در سال 1385 وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در جلسه مورخ 22/7/1385 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع نرخ كارمزد در وام حساب ذخيره ارزي براي استانها و مناطقي كه شاخص‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1385 كه در مركز استان خوزستان تشكيل شد، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ايجاد تسهيلات به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري هيئت وزيران در جلسه مورخ1/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره [...ادامه]

تشكيلات سازمان بورس و اوراق بهادار هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 بنا به پيشنهاد 20408 مورخ 11/6/1385 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) سال 1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح بند (3) تصويب‌نامه موضوع محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه هيئت‌وزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 142385/9786/هـ/ب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به زمان شروع كار بانكها هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تهيه سبد كالاي مصرفي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ4/11/1385، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 در جلسه مورخ17/8/1385 به استناد ماده (191) [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تأمين مسكن كوچك براي اقشار كم‌درآمد هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1385 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـ مصوب1374ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تغيير نام روستاي بنارقائد از توابع شهرستان دشتستان در استان بوشهر به روستاي بنار آزادگان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره5746/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از شركت ذوب آهن پاسارگاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 5563/هـ مورخ 16/11/1385 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در توزيع اعتبارات مندرج در قانون اصلاح جدولهاي شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/11/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد الحاق جهاد دانشگاهي به تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 28637/س مورخ 17/10/1385 سازمان ملي جوانان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به منطقه نمونه گردشگري شهرستان لاهيجان هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1385 كه در مركز استان گيلان تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي اميرمنصور برقعي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در توزيع اعتبارات مندرج در قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

مصوبه نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور رفاه حال مسافران خارج كشور ورود ميزان مشخصي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد ورود كالاهايي‌كه از بندر امام خميني (ره) وارد كشور مي‌شوند هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (2) [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري سهام مجتمع صنعتي گوشت فارس به روش مزايده هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 43088 مورخ 28/9/1385 وزارت امور اقتصـادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ضوابط تشخيص موارد ازكارافتادگي كلي و جزيي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غير كار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره72884/ت34452هـ مورخ9/11/1384 در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد ماده (33) قانون [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص محدوده منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي از شمال به جاده اهواز ـ ماهشهر ـ سربندر وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه موضوع معافيت سود بازرگاني بنادر آبادان، خرمشهر چوئيبده تا پايان سال 1383 هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند « [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 101873/ت35209هـ مورخ 22/8/1385وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ13/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 50960/13850/56 مورخ 21/11/1385 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تقسيمات كشوري راجع به شهرستان فردوس از استان خراسان رضوي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (13) [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الگوي مصرف برق خانگي مناطق عادي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ13/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره192642/100 مورخ 28/11/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع جايگزيني جداول آئين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 182005/100 مورخ 4/11/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به نامگذاري آزادراه كنارگذر غرب اصفهان بنام آزادراه سرلشگر پاسدار شهيد حاج احمدكاظمي هيئت وزيران در جلسه مورخ16/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 11/1678/م مورخ 14/11/1385 وزارت راه و ترابري [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي)براي سال 1386 ـ 1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهـاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و بازرگاني و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به نامگذاري غار نخجير وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره145481/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش سرمايه شركت ملي نفت ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31125 ـ2/12 مورخ 23/12/1385 وزارت نفت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اختصاص مبلغ پنجاه ميليون ريال از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به بنياد شهيد و امور ايثارگران هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/49368 مورخ 3/11/1385 وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد سود بازرگاني سيب‌زميني وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به ‌استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنهابه عنوان محصول نهايي وجود دارد هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد سود بازرگاني گوشت قرمز وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به ‌استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انجام بيمه تكميلي جانبازان و خانواده تحت پوشش آنها توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران با رعايت قوانين و مقررات مربوط هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 181725/820/400 مورخ 8/12/1385 بنياد شهيد و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين الگوي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و جرايم مصارف مازاد برالگو هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 32700/1 مورخ 4/11/1385 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اختصاص پانصد ميليون دلار از محل ذخيره ارزي وجوه اداره شده وزارت راه و ترابري هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25396/11 مورخ 22/12/1385 وزارت راه و [...ادامه]

اصلاح بند (4) تصويب‌نامه شماره 72788/ت35774 ك مورخ 21/6/1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 89905/ت34640هـ مورخ 28/12/1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

الحاق يك تبصره به تصويب‌نامه موضوع ايجاد تسهيلات به منظور رفع حوايج ضروري كاركنان بازنشسته كشوري و لشكري هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 351/ص/100 مورخ 6/3/1385 وزارت رفاه و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 37278/1 مورخ 6/9/1385 استانداري كردستان و [...ادامه]

اصلاح بندهاي (18) و (19) فهرست پيوست تصويب‌نامه شماره 92084/ت35158هـ مورخ 6/8/1385 هيئت‌وزيران در جلسه مورخ20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره47603/21 ـ 15904 مورخ 27/10/1385 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 18924/ت34995ك مورخ 27/2/1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز راجع به جلوگيري از فرار متهمان پرونده‌هاي قاچاق كالا

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب بيست و يك منطقه نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل گرديد به استناد تبصره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به كمك به مساجد، حوزه‌هاي علميه، مصلي‌ها و اماكن مذهبي استان يزد هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل گرديد بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح بند(9) تصويب‌نامه موضوع تركيب اعضاي ستاد ملي ساماندهي امور جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 29151/س مورخ 11/11/1385 سازمان ملي جوانان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به بدهي واحدهاي اقتصادي داراي توجيه فني و اقتصادي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره 125730 مورخ 17/10/1385 وزارت كار و [...ادامه]

آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشكي قانوني براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينه‌هاي [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (37) آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ نباتات هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 15685/020 مـورخ 12/9/1384 وزارت جهـاد كشـاورزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (43) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت ‌وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به‌پيشنهاد مشترك شماره 207399/100 مورخ 2/12/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاحيه ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر احتراماً در اجراي تبصـره 7 بند 7 مصوبات جلسـه يكصد و هجـده ستـاد مبارزه با مواد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، جهادكشاورزي و سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء « 2ـ6» بند « الف» تبصره « 13» قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء 2 ـ 5 بند « الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (3) آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده واحده قانون بكارگيري معلمان حق‌التدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7500/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «16» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند(5) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (15) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت‌وزيران در جلـسه مورخ 16/1/1385 بـنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد شوراي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به‌پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به‌پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء « ج» بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بند « ‌الف» تبصره(4) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

‌‌آيين‌نامه اجرايي بند «ط» تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

اصلاح در ماده (30) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 4/3/73/7/1 مورخ 7/1/1385 وزارت كشور و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 3/2/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 10546 مورخ 3/2/1385 وزارت كار و [...ادامه]

اصلاح بند (6) دستورالعمل و روش اجرايي آيين‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي وزيـران عضـو شـوراي ‌عالي منـاطـق آزاد تجـاري ـ صنعتـي به استنـاد اصـل يكصد و سي و [...ادامه]

دستورالعمل مشاركت سپاه در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور احتراماً به آگاهي مي‌رساند: قرارگاه بازسازي خاتم‌الانبياء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براساس دستورالعمل مصوب مشاركت سپاه [...ادامه]

اصلاح بند « هـ» اصلاحي ماده (3) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه هيئت‌وزيران در جلسه مورخ7/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 125176/8417هـ/ب [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) اصلاحي ماده (5) قانون ثبت احوال ـ مصوب 1363ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرائي ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ10/2/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 144112/8554 [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22275/020 مورخ 13/2/1384 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (53) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت‌وزيران در جلسه مورخ16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده [...ادامه]

آيين‌نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 13869/100 مورخ 2/2/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه‌هاي عمومي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21367/11 مورخ 24/11/1384 وزارت راه و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جـهاد كشـاورزي مـوضـوع [...ادامه]

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور احتراماً به پيوست تصويرنامه شماره 1152/85/1 ـ 19/2/1385 رئيس محترم حوزه رياست [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تأمين [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه دريافت هزينه‌هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد [...ادامه]

اصلاح بند « الف» ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي وزيران عضو كارگروه نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي، [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

اصلاح ماده (17) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/2/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هيئت‌وزيران در جلسه مورخ31/2/1385 بنا به‌پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي كشور [...ادامه]

اصلاح بند « الف» ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت‌وزيران در جلسه مورخ17/3/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 191258/8800هـ/ب [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون الزام دولت براي جبران عقب‌ماندگيهاي استانها و مناطقي كه شاخصهاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است ـ مصوب 1381ـ و تبصره (6) قانون بودجه سال 1381 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند (16) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌‌هاي كار و امور اجتماعي، جهادكشاورزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 224658/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه استخدامي شركت مادرتخصصي توليد مواداوليه و سوخت هسته‌اي ايران و شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ21/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 43002/100 مورخ 17/3/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

آيين‌نامه اردوهاي هجرت (3) هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد معاونت اجرايي رييس‌جمهور و به استناد اصل [...ادامه]

اصلاح ماده 54 آيين‌نامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق چند ماده به آن مصوب سال1376 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور احتراماً بدينوسيله تصميم كميسيون مقرر در ماده 54 آيين‌نامه اجرائي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 16/1/1385 بنـا بـه پيشنهـاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصرف كمكهاي پرداختي به مؤسسات غيردولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و [...ادامه]

آيين‌نامه اعطاي مشوقها و تسهيلات براي ايجاد و توسعه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1385 بنا به پيشنهاد شماره 87586 مورخ 7/10/1384 وزارت‌كار و امور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ31/3/1385 با توجه به‌نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 14551/9118هـ/ب مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ31/3/1385 با توجه به‌نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 15791/9124هـ/ب مورخ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ31/3/1385 باتوجه به‌نظر رييس مجلس شوراي اسلامي،‌ موضوع نامه شماره 15803/9126هـ./ب مورخ 9/2/1385 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

اصلاح تبصره (3) به ماده (32) آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 28/3/1385 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 32515/1 مورخ 16/12/1384 وزارت فرهنگ [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان شماره15801   ـ  17/4/1385 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل اجرايي ماده (6) قانون جامع حمايت از [...ادامه]

كان لم يكن شدن مصوبه شماره 797 ـ 21/3/1385 كميسيون ماده 54 آيين‌نامه اجرائي ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر اسناد رسمي و الحاق موادي به آن مصوب سال 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور احتراماً نظر به اينكه مصوبه شماره 797 ـ 21/3/1385 كميسيون ماده [...ادامه]

نظام فني و اجرايي كشور هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 20/1/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72293/101 مورخ 26/4/1384 سازمان مديريت و برنامه‏ريزي [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (198) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1385 بنا به پيشنهاد شماره 72/7/6401 مورخ 2/8/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده 5 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاترازدواج و طلاق مصوب 22/8/1378 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور نظر به الحاق يك تبصره به ماده 5 نظامنامه مربوط به [...ادامه]

دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي توليدي و غيركشاورزي رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها پيرو رونوشت ابلاغيه شماره 688/020 مورخ 21/1/1385 موضوع [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (64) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1385 بنا به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران شماره7089/85/1 31/4/1385 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي ماده (5) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصميم نمـايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصـره (13) قانون بودجه سال 1385كل‌كشور در جلسه مورخ [...ادامه]

اصلاح ماده (16) آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران درجلسه مورخ 28/4/1385 بنابه پيشنهاد شماره 17438/020 مورخ 14/10/1384 وزارت جهادكشاورزي و به استناد [...ادامه]

اصلاح ماده (22) آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ساماندهي عشاير هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/15979 مورخ 25/5/1384 وزارت مسكن و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل مجتمع قضائي امور اقتصادي شماره 7831/85/1 ـ 11/5/1385 رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي به پيوست يك نسخه دستورالعمل [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره7677 مورخ 4/2/1384 وزارت كار و امور [...ادامه]

اصلاح ماده (4) آيين‌نامه گسترش بهره‌برداري از خدمات پول الكترونيكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1385 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

اصلاح رديف (6) جدول شماره (2) پيوست آيين‌نامه اجرايي ماده (63)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 15227/11 مورخ 23/8/1384 وزارت راه و [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه راهنمايي و رانندگي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ18/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 46755/9298هـ/ب [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/5/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي بند « ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 22/5/1385 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 1063/1 مورخ 22/1/1385 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

اصلاح تبصره (8) الحاقي ماده (2) آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت) هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7544/810 مورخ 12/11/1384 وزارت امور خارجه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران هيئت وزيران در جلسه مورخ10/3/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 22331/1 مورخ 26/11/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي اصلاح ساختار سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون‌‌شهري، موضوع جزء (1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال1385 كل كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور براي اجراي تبصره(13) قانون بودجه سال1385 كل كشور كه به استناد [...ادامه]

آيين‎نامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي كوچك هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 18/4/1385 بنـا به پيشنهـاد وزارت مسكن و شهرسازي و به ‌استناد [...ادامه]

اصلاح ماده (3) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين هيئت‌‌وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «هـ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصـادي و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «هـ » تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 8/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح بند « الف» ماده (3) آيين‌نامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‎نامه برقراري حق پرستاري براي حمايت و نگهداري از معلولين داراي ضايعه نخاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و وزارت [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي قانون افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372 كه قبل از تاريخ 14/8/1377 بازنشسته شده‌اند ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و وزارت [...ادامه]

اصلاح ماده(9) آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان) هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح جزء (الف) بند (3) ماده (6) آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 18084/100 مورخ 7/10/1384 وزارت رفاه و تأمين [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه طبيعت‌گردي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شمـاره 3426ـ1/852 مورخ 4/5/1385 سازمان ميراث فرهنگي [...ادامه]

دستورالعمل مربوط به امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي جناب آقاي خداكرم جلالي معاون محترم وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيرو ابلاغيه [...ادامه]

‌ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23/1 مورخ 3/1/1385 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري وزيران عضو شوراي عالي توسعه صـادرات غيرنفتي در جلـسه مـورخ 14/4/1385 به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاحيه ماده 54 آيين‌نامه اجرايي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه اصلاحيه [...ادامه]

اصلاح بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آيين‌نامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح ماده (25) آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل‌كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 100/33/42723 مورخ 23/5/1385 وزارت نيرو و [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 26/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16/114/6/222/24205 مورخ 7/5/1385 وزارت دفاع و پشتيباني [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « الف» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ26/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 71884/9430هـ/ب [...ادامه]

اصلاح ماده (5) آيين‌نامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 23711/1 مورخ 19/6/1385 وزارت ارتباطات و [...ادامه]

الحاق ماده (8) به آيين‌نامه اجرايي بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره 74476 مورخ 8/3/1385 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/12553 مورخ 9/2/1385وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي كميسيون‌هاي تخصصي پزشكي و رشته‌هاي وابسته در سازمان پزشكي قانوني كشور رئيس هيئت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست تصوير « دستورالعمل اجرايي كميسيونهاي تخصصي پزشكي [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي بازپرداخت بدهيهاي دولت به بانكها هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94309/101 مورخ 26/5/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح تبصره (4) ماده (30) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 136222 مورخ 31/4/1385 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/6/1385 بنا به پيشنهاد شماره61/6/1/12553 مورخ9/2/1385 وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات هئيت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 149966/101 مورخ 28/8/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

« شيوه‌نامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384» « تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش» شماره14419/85/1 ـ 22/7/1385 جناب آقاي پورسينا رئيس محترم هيئت‌مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 25198/4901/56 مورخ 14/6/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (19) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ5/7/1385 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قسمتي از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7156/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسـه مورخ 16/7/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 24660 مورخ 5/6/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 190932 مورخ 9/8/1384 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهـاد شمـاره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 28/8/1385 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 108342/9675هـ/ب [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي چگونگي مصرف اعتبار رديف 105003 (استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع تعهدات ارزي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1966/هـ مورخ 31/4/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1385 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت [...ادامه]

دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده‌هاي قضايي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه دستورالعمل حفاظت از اسناد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (13) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 1033359/100 مورخ 22/6/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 26106 مورخ 13/6/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (3) « آيين‌نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي» هيئـت‌وزيران در جلسه مورخ5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره45025 مورخ26/4/1385 مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهـور براي اجراي تبصـره (13) قانون بودجه سال 1385 كل‌كشور كه در [...ادامه]

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

طرح جامع رفع اطاله دادرسي ـ دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري) رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيـوست يـك نسـخه دستورالعمـل شماره 3 طرح [...ادامه]

اصلاح ماده (8) آيين‌نامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد در شهرهاي كوچك هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره02/100/37857 مورخ23/8/1385 وزارت مسكن و شهرسازي و [...ادامه]

دستورالعمل تأمين نيروهاي قضايي موردنياز مناطق محروم از بين كاركنان اداري واجد شرايط رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه دستورالعمل تأمين نيروهاي قضايي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه آيين‌نامه اجرايي نحوه اداره [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي [...ادامه]

آيين‌نامه نحوة تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه آيين‌نامه نحوة تفكيك و [...ادامه]

شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مقدمه نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي هيئت وزيران در جلسه مورخ19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره9582/1 مورخ 11/4/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 42348/100 مورخ 16/3/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح در ماده(8) آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ تاريخي منقول مجاز هيئت‌وزيران در جلسه مورخ19/9/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 58221/9364هـ/ب [...ادامه]

اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي بند « ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌وزيران در جلسه مورخ19/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره7444ـ1 مورخ 12/6/1385 سازمان حفاظت محيط زيست و به [...ادامه]

اصلاح رديف (25) جدول پيوست آيين‌نامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 112707 مورخ 12/9/1385 معاونت حقوقي و [...ادامه]

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 151367/100 مورخ 11/9/1385 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ماده (8) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (165) قانون مالياتهاي مستقيم هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/10/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/5/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران طرح و ساخت هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده(4) آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (19) قانون بودجه سال1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/10/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد هيئت‌وزيران در جلسه مورخ1/11/1385 بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد هيئت‌وزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 115665/9706هـ [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح بند (الف) ماده (6) آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تأسيس و توسعه كريدورهاي علم و فناوري كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح ماده (18) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و [...ادامه]

اصلاح ماده 69 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي

آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 شمسي

اصلاح ماده (10) آيين‌نامه حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد در شهرهاي كوچك هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 15/11/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/33941 مورخ 29/7/1385 وزارت مسكن و شهرسازي [...ادامه]

اصلاح ماده(8) آيين‌نامه مستندسازي و تعيين بهره‌‌بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 134749 مورخ 20/10/1385 معاونت حقوقي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 84869/5120 مورخ 7/9/1385 كميته امداد امام [...ادامه]

اصلاح ماده (11) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 8439 ـ 1/852 مورخ14/11/1385 سازمان ميراث [...ادامه]

اصلاح ماده (5) آيين‌نامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 189118/100 مورخ21/11/1385 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح ماده(7) آيين‌نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايابه اعضاي شوراهاي اسلامي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 18518 ـ 85/م/324 مورخ 30/11/1385 معاونت [...ادامه]

اصلاح ماده (16) آيين‌نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/55162 مورخ 9/12/1385 وزارت مسكن و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 127636ـ60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنايع [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 312144 مورخ 2/10/1385 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

شيوه نامه اجرايي جشنواره رأي قوه قضائيه مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه شيوه‌نامه اجرايي جشنواره رأي قوه قضاييه كه در [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 50282 مورخ 17/11/1385 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380 ـ هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 77197 مورخ 28/6/1385 وزارتخانه‌هاي كار و [...ادامه]

قانون موافقتنامه‌كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان در مورد همكاري و كمك متقابل در مسائل گمركي

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا در مورد كمك متقابل اداري براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي

قانون موافقتنامه كمك اداري و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمدو سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال دمكراتيك اتيوپي

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونته‌نگرو

قانون استفساريه اصلاحيه تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380  موضوع استفساريه: ماده واحده - آيا كارگران شـاغل در مشـاغل سخت و زيـان‌آور ـ مخـل سـلامت [...ادامه]

قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام‌

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بلغارستان

قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان و پروتكل اصلاحي آن

قانون‌ موافقتنامه‌ اقتصادي‌ تكميلي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ بوليواري‌ ونزوئلا

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد ماليات بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري اندونزي

قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا)

قانون اساسنامه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و پروتكل اصلاحي برخي مواد آن

قانون استفساريه ماده (58) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384موضوع استفساريه:

قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن مصوب 1383موضوع استفساريه:

قانون حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها مصوب 1384

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري

قانون تصويب كنوانسيون سازمان همكاري فضايي آسيا ـ اقيانوسيه

قانون تمديد قانون فعال‌نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور

قانون ‌احياء معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش

قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

قانون تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه

قانون الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوري (ترانزيت) اكو

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز شهرستانها و بخشهاي محروم كشور

- شماره119041/358 [...ادامه]

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه

قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش‌وپرورش

قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم قانون بودجه سال 1385 كل كشور

قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل و خانوارها و ساير كاركنان مصوب1379

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه

قانون كنوانسيون توسعه منابع انساني

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن

قانون اصلاح ماده (1) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب1369

قانون الحاق دو تبصره به قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب 1368

قانون معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت اوكراين

قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس

موافقتنامه حمل و نقل بين المللي بار با راه‌آهن(S.M.G.S) بسمه تعالي بمنظور سازماندهي حمل و نقل بين‌المللي بار در ارتباط مستقيم ريلي، نمايندگان تام‌الاختيار وزارت‌خانه‌هاي عهده‌دار [...ادامه]

قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها

قانون لزوم بازرسي و انگشت‌نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور

قانون ساماندهي مد و لباس

قانون موافقتنامه معاضدت و روابط قضائي در موضوعات مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

قانون بازگشت ساعت كار بانكها به وضع سابق

قانون اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون بين‌المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) و پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971)

قانون ديوان عدالت اداري

قانون اصلاح بند(4) و تبصره(2) ماده(28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

قانون الحاق يك تبصره به ماده (336) قانون مدني مصوب 1307

قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون حمايت از حقوق و مسؤوليتهاي زنان درعرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي

قانون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1385 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1385 كل كشور

قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي

غير قابل طرح بودن گزارش راجع به استنباط از ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها با ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عناوين شكايات اداره منابع طبيعي در پرونده هاي كلاسه [...ادامه]

موضوع دعاوي مربوط به شعب يازدهم و سيزدهم تشخيص ديوانعالي كشور به شرح متن از موارد ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب تشخيص داده نشد. رأي وحد رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي [...ادامه]

قانون تمديد زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 كل كشور

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور براساس ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب [...ادامه]

دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک پول (ايران چک ، بانک چک)

واگذاري درصدي از سهام شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي به اقشار كم درآمد بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران [...ادامه]

در صورتي كه قرار تأمين خواسته لغو شود، قانوناً قرار تأمين مذكور وجود ندارد و در نتيجه ابقاء آن هم متصور نيست نظريه شماره7/5371 مورخ1385/7/12 سؤال: چنانچه قرار تأمين خواسته لغو شده باشد، [...ادامه]

باعنايت به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تأمين محكوم به پيشبيني نشده، براي پذيرش تقاضاي محكوم له به خواسته تأمين محكوم به، مستند قانوني وجود ندارد نظريه شماره7/5805 مورخ1385/8/1 سؤال: آيا پس از صدور رأي قطعي، دادگاه ميتواند به تقاضاي محكوم له [...ادامه]

هرچند مدير دفتر دادگاه قانوناً مكلف است با وصول اعتراض معترض از طريق فاكس، به تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص نمايد، اما اگر مدير دفتر به تكليف قانوني خود عمل ننمايد و در نتيجه دادخواست تجديدنظرخواه، بعد از مهلت واصل شود، ميتوان آن را داخل در مهلت تلقي نمود نظريه شماره7/5856 مورخ1385/8/7 سؤال: در صورتي كه تجديدنظرخواه در مهلت مقرر از طريق فاكس اعتراض نمايد، ولي [...ادامه]

چنانچه جلسه دادگاه به عللي تشكيل نشود يا جلسه تجديد گردد، براي جلوگيري از اطاله دادرسي دادگاه چاره اي جز دعوت خوانده از طريق انتشار آگهي براي جلسات بعدي ندارد نظريه شماره7/5897 مورخ1385/8/9 سؤال: در صورتي كه جلسه دادگاه به عللي تشكيل نشود يا جلسه تجديد [...ادامه]

قابليت تجديد نظر حكمي كه براساس اقرار در دادگاه صادر ميشود نظريه شماره7/5979 مورخ1385/8/10 سؤال: آيا حكمي كه براساس اقرار در دادگاه صادر ميشود قابل تجديدنظر است؟ [...ادامه]

تراضي و توافق دو شركت خصوصي در مورد داوري اعضاي شوراي عالي فني، در مورد اختلافات آنان، بلااشكال است نظريه شماره7/6199 مورخ1385/8/21 سؤال: در صورتي كه دو شركت خصوصي توافق نمايند كه در صورت بروز [...ادامه]

جز در قالب مقررات قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخير در رسيدگي نميباشد نظريه شماره7/6624 مورخ1385/9/4 سؤال: در صورتي كه خواهان با ايراداتي از ناحيه خوانده مواجه شود، آيا [...ادامه]

بدون رعايت مقررات قانون آئين دادرسي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ قانوني نيست نظريه شماره7/6953 مورخ1385/9/12 سؤال: آيا اصحاب دعوي ميتوانند براي ابلاغ دادنامه برخلاف مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي [...ادامه]

ابلاغ به ترتيب ديگر از جمله تلفن، پست الكترونيك و پيام كوتاه وجاهت قانوني ندارد نظريه شماره7/7578 مورخ1385/10/3سؤال: آيا در ابلاغ اوراق قضائي ميتوان طبق ماده33 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي [...ادامه]

مقام قضائي ارجاع كننده پرونده نميتواند به ادعاي اين كه مورد از موارد رد نيست، با قرار امتناع از رسيدگي مخالفت كند نظريه شماره7/9017 مورخ1385/11/30 سؤال: آيا معاون ارجاع ميتواند به ادعاي اين كه مورد از موارد رد دادرس [...ادامه]

مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكوم به مندرج در رأي شوراي حل اختلاف نظريه شماره7/9180 مورخ1385/12/6 سؤال: مرجع رسيدگي به دعوي اعسار از محكوم به مندرج در رأي شوراي [...ادامه]

دادگاه براي اخذ توضيح از خواهان بايستي جلسه رسيدگي تعيين و ضمن تذكر موارد توضيح در اخطاريه، طرفين را دعوت كند نظريه شماره7/9223 مورخ1385/12/7 سؤال: آيا اخذ توضيح از خواهان طبق ماده95 قانون آيين دادرسي مدني، مستلزم تعيين [...ادامه]

اعلام اداره ثبت احوال مبني بر اين كه، تاريخ فوت متوفي در گواهي فوت به اشتباه درج شده، تكليفي براي دادگاه ايجاد نميكند تا دادنامه را اصلاح كند نظريه شماره7/9253 مورخ1385/12/8  سؤال: چنانچه گواهي انحصار وراثت منطبق با مدارك ارائه شده در دادگاه صادر شده [...ادامه]

چون قرار تأمين، حكم قطعي و لازمالاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد نظريه شماره7/9500 مورخ1385/12/14 سؤال: آيا در اجراي قرا تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد [...ادامه]

اوراق قضائي توسط كارگزيني يا رئيس كارمند بايد به شخص مورد نظر ابلاغ شود نظريه شماره7/9519 مورخ1385/12/15 سؤال: آيا ابلاغ اوراق قضائي توسط معاون كارگزيني يا معاون اداره جايز است يا [...ادامه]

ابلاغ وقت دادرسي توسط مقام قضائي منع قانوني ندارد نظريه شماره7/9519 مورخ1385/12/15 سؤال: آيا ابلاغ وقت دادرسي و انجام وظايفي كه برعهدة مدير دفتر دادگاه [...ادامه]

صدور قرار اتيان سوگند دعاوي موضوع مواد 278 و 279 قانون آيين دادرسي مدني، تكليف دادگاه است و نيازي به درخواست ورثه ندارد نظريه شماره7/554 مورخ1385/2/3 سؤال: آيا در دعاوي موضوع مواد278 و 279 دادگاه مكلف به صدور قرار اتيان سوگند از [...ادامه]

محاسبه محكوم به در تعيين هزينه دادرسي نظريه شماره7/1314 مورخ1385/2/30 سؤال: در مواردي كه خواهان خسارت تأخير تأديه را مطالبه مي كند و [...ادامه]

چنانچه محكوميت شخص، استرداد وجوه حاصل از كلاهبرداري باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنيات دين لازم الرعايه نيست نظريه شماره7/1450 مورخ1385/3/3 سؤال: آيا مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني [...ادامه]

چون تاكسي وسيله كسب در آمد و امرار معاش است و توقيف آن ناشي از عمل محكوم له است، مالك تاكسي ميتواند خسارت زمان عدم امكان استفاده را مطالبه نمايد نظريه شماره7/1565 مورخ1385/3/7 سؤال: در مرحله اجراي حكم، محكوم له يك دستگاه تاكسي را به عنوان مال [...ادامه]

منظور مقنن از "محكوم عليه" در مقررات مربوط به مستثنيات دين، شخص حقيقي است نه شخص حقوقي نظريه شماره7/1686 مورخ1385/3/9 سؤال: آيا مقررات مربوط به مستثنيات دين ناظر به شخص حقيقي است، يا [...ادامه]

با توجه به اين كه شرايط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلي است، علي الاصول هزينه دادرسي هم بايد بر همان مبنا پرداخت شود نظريه شماره7/2093 مورخ1385/3/28 سؤال: ميزان هزينه دادرسي دادخواست جلب ثالث چگونه تعيين ميشود؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه [...ادامه]

دانشگاهها علي الاطلاق، اعم از دولتي و خصوصي، مجاز به تطبيق رونوشت و يا فتوكپي با اصل هستند نظريه شماره7/2231 مورخ1385/3/31سؤال: آيا دانشگاهها ميتوانند بر اساس ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به [...ادامه]

آگهي موضوع ماده73 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني فقط در داخل كشور امكان پذير است نظريه شماره7/2272 مورخ1385/4/3 سؤال: آيا مجوزي براي نشر آگهي موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي آيين دادرسي دادگاههاي [...ادامه]

دادگاه بايد ابتدا ادعاي اعسار خواهان را مورد رسيدگي قرار دهد نظريه شماره7/3291 مورخ1385/5/4 سؤال: آيا رسيدگي توأم به ادعاي اعسار از هزينه دادرسي و دعواي اصلي وجاهت [...ادامه]

رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را ميتوان در هر كدام از دادگاههاي محل اقامت تعيين شده در قرارداد، محل تنظيم قرارداد يا اجراي تعهد و يا اقامتگاه خوانده مطرح نمود نظريه شماره7/3637 مورخ1385/5/15 سؤال: دادگاه صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه [...ادامه]

اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراء يا عدم اجراء حكم، امري استثنائي است نظريه شماره7/3758 مورخ1385/5/21  سؤال: در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي باشند، آيا [...ادامه]

صدور گزارش اصلاحي در مرحله تجديدنظر نظريه شماره7/3873 مورخ1385/5/23 سؤال: در صورتي كه در مرحله تجديد نظر طرفين در خواست سازش نمايند،تكليف [...ادامه]

صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجديدنظر منتفي است نظريه شماره7/3985 مورخ1385/5/29 سؤال : با توجه به قسمت اخير تبصره ٢ ماده ٣٣٩ قانون آيين [...ادامه]

درصورتي كه دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اختلاف در صلاحيت بين دو دادگاه عمومي تشخيص دهد كه هردو فاقد صلاحيت مي باشند و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه ديگري است، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ميدارد نظريه شماره7/4170 مورخ1385/6/6 سؤال: چنانچه دادگاه تجديدنظر در مقام رسيدگي به اختلاف در صلاحيت بين دو [...ادامه]

ابطال دادخواست خواهان بايد مستند به قانون باشد. لذا، دادگاه نميتواند به لحاظ جلوگيري از اطاله دادرسي قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نمايد نظريه شماره7/9570 مورخ1385/12/16 سؤال: در صورتي كه خواهان در جلسه اول دادرسي حاضر نشود و خوانده [...ادامه]

رفع اجمال يا ابهام از حكم يا محكوم به با دادگاهي است كه حكم را صادر كرده و نظر دادگاه صادر كننده رأي براي اجراي احكام لازم الرعايه است نظريه شماره7/367 مورخ1385/1/26 سؤال: چنانچه به تشخيص اجراي احكام، نظر دادگاه صادر كننده رأي مبني بر رفع [...ادامه]

صدور قرار تأخير عمليات اجرايي حكمي كه از دادگاه ديگري صادر شده باشد به وسيله دادگاه عمومي فاقد وجاهت قانوني است نظريه شماره7/658 مورخ1385/2/5 سؤال: آيا صدور قرار توقيف يا تأخير اجراي حكمي كه از دادگاه ديگري [...ادامه]

چنانچه پس از صدور و لازم الاجراء شدن اجرائيه در خصوص وصول مهريه، زوجه از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود، از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهد بود نظريه شماره7/2364 مورخ1385/4/5 سؤال: با توجه به ماده160 قانون اجراي احكام مدني و ماده98 قانون تنظيم بخشي [...ادامه]

اصل بر اجراي فوري احكام قطعي دادگاهها است و تأخير در اجراي يا عدم اجراي حكم، امري استثنائي است كه محتاج مجوز قانوني است كه رعايت مقررات ماده واحدة قانون نحوة پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي، از جمله اين موارد است نظريه شماره7/3758 مورخ1385/5/21 سؤال: در صورتي كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي داراي اعتبار كافي باشند، [...ادامه]

محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد . بنابراين، تا زماني كه مهلت مزبور منقضي نشده است، اجراي احكام نمي تواند با تقاضاي محكوم له نسبت به پرداخت محكوم به از وجه توقيف شده اقدام نمايد، مگر اين كه محكوم عليه نيز با اين درخواست موافقت نمايد نظريه شماره7/3986 مورخ1385/5/29 سؤال: پس از ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه و عدم اجراي مفاد آن، [...ادامه]

آراء صادره از مراجع حل اختلاف كار به وسيله اجراي احكام دادگستري، با صدور اجرائيه، به مورد اجرا گذاشته ميشود نظريه شماره7/6507 مورخ1385/8/29 سؤال: آيا اجراء آراي مراجع حل اختلاف كار، مستلزم صدور اجرائيه است؟ نظريه [...ادامه]

چون قرار تأمين، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نميگردد، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد نظريه شماره7/9500 مورخ1385/12/14 سؤال: آيا در اجراي قرار تأمين خواسته ميتوان وجوه نقدي خوانده را نزد بانكهاي [...ادامه]

با صدور گواهي رشد ميتوان به دختر قبل از13 سال تمام شمسي و پسر قبل از15 سال تمام شمسي اجازه ازدواج داد نظريه شماره7/6689 مورخ1385/9/5 سؤال: آيا امكان ازدواج دختر كمتر از 13 سال و پسر كمتر از15 [...ادامه]

در صورتي كه رأي دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهريه بر اساس توافق زوجين، به نحو اقساط صادر شده باشد، بازداشت محكوم عليه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده، در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 به تقاضاي محكوم له، بلا اشكال است نظريه شماره7/2111 مورخ1385/3/28 سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجين، دادگاه رأي به پرداخت مهريه به نحو [...ادامه]

درصورتي كه زوج فوت نمايد زوجه استحقاق دريافت كل مهر را دارد نظريه شماره7/2213 مورخ1385/3/31 سؤال: چنانچه زوج قبل از نزديكي فوت نمايد، آيا زوجه استحقاق دريافت تمام [...ادامه]

چنانچه زوجين ضمن عقد ازدواج يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي نموده باشند، مادامي كه طرفين برخلاف شرط ضمن عقد توافقي ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازمالرعايه است و بايد طبق شرط عمل شود نظريه شماره7/2404 مورخ1385/4/7 سؤال: در صورتي كه زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصيف اموال را در صورت [...ادامه]

در مواردي كه مهريه سكه طلاي بهار آزادي است زوجه مي تواند همان سكه را مطالبه كند و هيچ اشكال قانوني ندارد . اما خواهان بايد خواسته را تقويم نمايد و مبلغ تعيين شده ملاك عمل براي وصول هزينه دادرسي است نظريه شماره7/4182 مورخ1385/6/6 سؤال: چنانچه مهريه تعدادي سكه طلاي بهار آزادي باشد، آيا با توجه به ماده [...ادامه]

اعطاي حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معني اين نيست كه مادر هزينه آنها را نيز شخصاً عهدهدار شود مگر آنكه توافق به اين امر شده باشد نظريه شماره7/6636 مورخ1385/9/4 سؤال: در مواردي كه به علت وجود اختلاف زوجين جدا از هم زندگي [...ادامه]

اعطاء معافيت از شرط سن به اناثي كه كمتر از سيزده سال تمام و ذكوري كه كمتر از پانزده سال تمام دارند جايز نيست نظريه شماره7/6689 مورخ1385/9/5 سؤال: آيا با توجه به ماده1041 قانون مدني اعطاء معافيت از شرط سن [...ادامه]

رسيدگي به دادخواست طلاق توافقي كه از جانب زوجين به وسيله وكيل تقديم دادگاه ميشود فاقد اشكال قانوني است نظريه شماره7/6890 مورخ1385/9/8 سؤال: در صورتي كه دادخواست طلاق توافقي از جانب وكيل زوجين به دادگاه تقديم [...ادامه]

تحصيل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمكين زوجه از زوج از دادگاه منافي شرط ضمن عقد بين زوج و همسر اول مبني بر عدم انتخاب همسر دوم، نيست نظريه شماره7/8095 مورخ1385/10/24 سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نكاح همسر اول شرط كرده باشد كه در [...ادامه]

در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند كمتر از7 سال به پدر و يا فرزند بالاي7 سال به مادر بلااشكال است. به علاوه، با رسيدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفي است و فرزندان بالغ ميتوانند شخصاً در مورد اينكه با كداميك از والدين زندگي كنند، اتخاذ تصميم نمايند نظريه شماره7/8309 مورخ1385/11/2 سؤال: آيا والدين ميتوانند برخلاف مقررات قانون مدني، در مورد حضانت فرزندان خود توافق [...ادامه]

با تبديل پنجره به در، نماي خارجي ساختمان كه از جمله مشاعات است، تغيير ميكند و اين امر جز با موافقت كليه مالكان مشاع ممكن نيست نظريه شماره7/9266 مورخ1385/12/9 سؤال: در صورتي كه در يك مجتمع آپارتماني يكي از مالكان بدون موافقت ساير [...ادامه]

ملكي كه داراي پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد، طبق مواد22 47و قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محكوميت منتقل اليه قابل توقيف نيست نظريه شماره7/659 مورخ1385/2/5 سؤال: در مورد املاك ثبت شده چنانچه با سند عادي مورد معامله قرار [...ادامه]

در مورد املاك ثبت شده دعوي اثبات مالكيت برخلاف سند رسمي قابل پذيرش نيست نظريه شماره7/2187 مورخ1385/3/30 سؤال: آيا بين املاك ثبت شده با املاك ثبت نشده در دعوي اثبات [...ادامه]

رسيدگي دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن آن، موكول به تشخيص و صدور رأي از طرف هيأت نظارت مبني بر معارض بودن اسناد و قطعيت آن است نظريه شماره7/5397 مورخ1385/7/15 سؤال: آيا به صرف اين كه طرفين اتفاق نظر داشته باشند كه در [...ادامه]

نداشتن سند مالكيت مانع از افراز املاك مشاع نيست ومالكيت مشاعي به هر ترتيبي كه احراز شود براي درخواست افراز كفايت ميكند. به علاوه، ملكي كه غير قابل افراز تشخيص شود، به دستور دادگاه فروخته ميشود نظريه شماره7/6561 مورخ1385/8/30 سؤال: آيا نداشتن سند مالكيت مانع از افراز املاك مشاع يا فروش آن [...ادامه]

شخصي كه به تابعيت ايران پذيرفته شده است، قانوناً ميتواند درخواست نمايد كه براي همسر و اولاد صغيرش شناسنامه ايراني صادر گردد نظريه شماره7/3759 مورخ1385/5/21 سؤال: آيا سازمان ثبت احوال ميتواند به درخواست كسي كه تابعيت ايراني تحصيل [...ادامه]

چنانچه خواهان ادعا داشته باشد كه شناسنامه اي كه در اختيار دارد متعلق به خودش نيست و والدين وي از شناسنامه برادرش براي او استفاده كردهاند، مورد از شمول تبصره ذيل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي خارج است. به علاوه، محدود كردن اصلاح سن به موارد كاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده وتبصره ذيل آن بنظر نميرسد نظريه شماره7/6073 مورخ1385/8/14 سؤال: آيا مواردي كه خواهان مدعي است، شناسنامه اي كه در اختيار داردمتعلق به [...ادامه]

اعم از اين كه به موجب وصيت تمليكي حق كسب و پيشه به فرزند مستأجر منتقل شود يا بعد از فوت مستأجر، ساير وراث حق كسب و پيشه سهمي خود را به وي منتقل نمايند، اين انتقال به غير نيست و مالك به استناد آن نمي تواند تقاضاي تخليه را مطرح سازد نظريه شماره7/6405 مورخ1385/8/27 سؤال: چنانچه مستاجر به موجب وصيت تمليكي حق كسب و پيشه را به فرزند [...ادامه]

دستور تخليه موضوع ماده3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 دستور قضائي است و رأي محسوب نمي شود، تا طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه مدني قابل تجديدنظر باشد نظريه شماره7/8112 مورخ1385/10/25 سؤال: دادگاه عمومي دستور تخليه مورد اجاره را در اجراي ماده3 قانون روابط موجر [...ادامه]

دعواي مستأجر به طرفيت موجر به خواسته تجويز انتقال منافع ودعوي متقابل مالك به طرفيت مستأجر به خواسته تخليه عين مستأجره، مشمول ماده103 قانون آيين دادرسي مدني است و دادگاه بايد قرار رسيدگي توأم صادر و با جلب نظر كارشناس ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت را تعيين كند نظريه شماره7/9544 مورخ1385/12/15 سؤال: چنانچه مستأجر دادخواست تجويز انتقال منافع به دادگاه تقديم نموده باشد و مالك [...ادامه]

ولي قهري نميتواند در آن واحد، هم خواهان و هم نماينده خوانده قرار گرفته و در واقع عليه مولي عليه تحت ولايت خود طرح دعوي نمايد نظريه شماره7/378 مورخ1385/1/26 سؤال: در صورتي كه ولي قهري عليه مولي عليه تحت ولايت خود و [...ادامه]

طبق ماده24 قانون تجارت، ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه داراي ارزش مالي است و در مورد قابليت خريد و فروش آن نميتوان ترديد نمود. همچنان كه از فروش سرقفلي يا «حق كسب يا پيشه يا تجارت» در مقررات روابط موجر و مستأجر به «انتقال» تعبير شده است. اما، هركدام از اين نقل و انتقالات تابع مقررات خاص خود ميباشند نظريه شماره7/8241 مورخ1385/10/30 سؤال: آيا با توجه به تعريف ماده338 قانون مدني، خريد و فروش سهام [...ادامه]

عزل مدير عامل و يا ادامه مأموريت وي در اين سمت از اختيارات هيأت مديره است نظريه شماره7/9178 مورخ1385/12/6 سؤال: در صورتي كه به لحاظ عدم انتخاب هيأت مديره جديد، هيأت مديره قبلي [...ادامه]

انتقال سهم يا سهما لشركه شركتهاي تجاري سهامي بدون رعايت مقررات قانوني معتبر نيست و در نتيجه تصميماتي هم كه ناشي از اين نقل وانتقال باشد، از نظر شركت واشخاص ثالث بي اعتبار تلقي خواهد شد نظريه شماره7/9851 مورخ1385/12/26 سؤال: آيا بدون رعايت مقررات قانون تجارت نقل وانتقال سهام شركت معتبر است و [...ادامه]

وكيل بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كند وحقالوكاله وكلاي معاضدتي هر چند ناچيز، ولي مستثني از اين اصل نيست نظريه شماره7/132 مورخ1385/1/19سؤال: آيا وكلاي معاضدتي بايستي وفق قانون مالياتهاي مستقيم به وكالتنامه تمبر مالياتي الصاق [...ادامه]

چه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و چه در امور كيفري، هر جا صحبت از وكيل شده، منظور وكلاي دادگستري است. لذا نميتوان در مرحله اجرا، وكيل رسمي غير دادگستري را به عنوان وكيل يكي از طرفين پذيرفت نظريه شماره7/3244 مورخ1385/5/3سؤال: آيا در مرحله اجراء حكم يا براي اخذ محكو لامبه ميتوان وكيل رسمي، [...ادامه]

نانچه وكيلي دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم نموده ولي وكالت نامه خود را ضميمه ننموده باشد، مورد از موارد رفع نقص است . اما، چنانچه مشخص شود كه در تاريخ تقديم دادخواست، دادخواست دهنده فاقد سمت قانوني بوده، دادخواست وي قابل پذيرش نيست نظريه شماره 7/3259 مورخ 3/5/1385 سؤال: چنانچه وكيل هنگام تجديدنظر خواهي وكالتنامه خود را ضميمه ننمايد [...ادامه]

صرف داشتن وكيل، نميتواند مستند رد ادعاي اعسار موكل باشد نظريه شماره7/3789 مورخ1385/5/22 سؤال: آيا به صرف اين كه مدعي اعسار وكيل دارد، ميتوان ادعاي اعسار [...ادامه]

چون قبول وكالت در كليه دعاوي مدني وكيفري كه مرجع تجديدنظر آنها دادگاه تجديدنظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً بلااشكال است و مرجع تجديدنظر احكام مربوط به فسخ نكاح و طلاق، دادگاه تجديدنظر استان ميباشد، كارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين گونه دعاوي را دارند نظريه شماره7/4468 مورخ1385/6/15 سؤال: آيا كارآموزان وكالت حق قبول وكالت پروندههاي مربوط به فسخ نكاح و طلاق [...ادامه]

ابلاغ دادنامه به اصيل يا وكيل به انتخاب دادگاه نيست. بلكه، بر حسب اين كه مورد مشمول كدام يك از مواد قانون آيين دادرسي مدني باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل مي آيد نظريه شماره7/8202 مورخ1385/10/27 سؤال: با توجه به مقررات مواد300 و302 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب [...ادامه]

در تعيين ميزان حق الوكاله اي كه خوانده به عنوان خسارت دادرسي محكوم به پرداخت آن ميشود، تعداد وكلاي خواهان قانوناً مؤثر نيست نظريه شماره7/9218 مورخ1385/12/7 سؤال: آيا انتخاب بيش از يك وكيل از جانب خواهان، در تعيين ميزان حق [...ادامه]

تفويض وكالت بلاعزل مانع از آن نيست كه موكل شخصاً مورد وكالت را انجام دهد نظريه شماره7/9261 مورخ1385/12/9 سؤال: چنانچه شخصي به ديگري وكالت بلاعزل براي فروش مالي بدهد، اما خودش آن [...ادامه]

مبلغي كه بايد در صورت اعاد ه وضع از محكوم له قبلي باز پس گرفته شودچون عنوان«محكوم به»ندارد، از شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خارج است نظريه شماره7/567 مورخ1385/2/3 سؤال: آيا ماده ٢ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، در مورد مبلغي كه [...ادامه]

چنانچه ثابت شود كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين ندارد، مشمول مقررات ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نيست نظريه شماره7/6723 مورخ1385/9/6 سؤال: در صورتي كه كارمند دولت مالي به جز حقوق مستمري و مستثنيات دين [...ادامه]

ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه ناظر به محكوم عليه ميباشد، در مورد غير محكوم عليه مانند قيم محجور قابل اعمال نيست نظريه شماره7/7819 مورخ1385/10/12 سؤال: آيا ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در مورد قيم محجور، قابل اعمال [...ادامه]

داشتن پايه قضائي ملاك شركت نماينده دادگستري براي شركت در كميسيون است، نه سمتي كه شخص معرفي شده به عنوان قاضي به آن اشتغال دارد، مگر در مواردي كه قانون براي شركت در بعضي از كميسيون ها سمت قاضي را مشخص نموده باشد نظريه شماره7/4183 مورخ1385/6/6 سؤال: آيا قضات دادسرا را مي توان براي شركت دركميسيون ماده واحده قانون [...ادامه]


روابط زیرمجموعه