عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/12/9
  • تعداد مواد:18
  • دستگاه مجری:[کليه وزارت خانه ها، سازمانها،مؤسسات و شرکتهاي دولتي ، بانکها وشهرداريها]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/1

‌آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375/12/1 بنا به پيشنهاد شماره 3022 مورخ 1375/8/1 ستاد اقامه نماز و با عنايت به توصيه هاي مقام معظم رهبري به ششمين اجلاس سراسري نماز، آيين نامه اقامه نماز را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ كليه وزارتخانه ها ، دستگاهها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، نهادهاي عمومي و انقلاب اسلامي [...ادامه]

ماده 2 ـ وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مشمول اين آيين نامه متصدي اقامه نماز در دستگاه تحت [...ادامه]

‌ماده 3 ـ با توجه به نظر مقام معظم رهبري، در كليه دستگاه‌هاي مشمول [...ادامه]

‌ماده 4 ـ در كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه براي ايجاد امكان برگزاري نماز [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به منظور ارتقاي دانش و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور گسترش فرهنگ [...ادامه]

‌ماده 9 ـ سازمان تبليغات اسلامي موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، [...ادامه]

‌ماده 10 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور [...ادامه]

‌ماده 11 ـ وزارت راه و ترابري موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه [...ادامه]

‌ماده 12 ـ وزارت نفت طرح احداث نمازخانه در كنار جايگاه‌هاي سوخت‌رساني بين‌راهي را [...ادامه]

‌ماده 13 ـ سازمان تربيت بدني موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز [...ادامه]

‌ماده 14 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است به منظور گسترش [...ادامه]

‌ماده 15 ـ وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات و كار و امور اجتماعي موظفند [...ادامه]

ماده 16 ـ وزارت بازرگاني موظف است تمهيدات و اقدامات لازم را براي ترغيب و تشويق بازارها و صنوف [...ادامه]

ماده 17 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز اقداماتي را به عمل [...ادامه]

‌ماده 18 ـ سازمان اوقاف و امور خيريه موظف است در حدود مقررات خود [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح