عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان

‌دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري گرجستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند به منظور تحكيم مباني دوستي، گسترش مناسبات‌فيمابين و توسعه همكاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي تصميم به انعقاد اين موافقتنامه به شرح زير گرفتند:

‌ماده 1ـ طرفهاي متعاهد كوشش خواهند كرد با استفاده از تمامي طرق ممكن روابط فرهنگي [...ادامه]

‌ماده 2ـ طرفهاي متعاهد همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي، فني، آموزشي، هنري و ساير امور [...ادامه]

‌ماده 3ـ طرفهاي متعاهد همكاري بين دانشگاهها، موسسات علمي، آموزشي و پژوهشي و مراكز فرهنگي، [...ادامه]

‌ماده 4ـ طرفهاي متعاهد مبادله استادان، محققان، علما، دانشمندان، معلمان و كارشناسان آموزشي و هنرمندان [...ادامه]

‌ماده 5ـ طرفهاي متعاهد يكديگر را از تشكيل اجلاسها، سمينارها، كنفرانسها، سمپوزيوم‌ها، گردهمايي‌ها، مسابقات، جشنواره‌هاي [...ادامه]

‌ماده 6ـ طرفهاي متعاهد همكاري بين سازمانهاي ورزشي يكديگر را تشويق نموده و ضمن فراهم [...ادامه]

‌ماده 7ـ طرفهاي متعاهد در حدود امكانات خود بورسهاي آموزشي، علمي و هنري در رشته‌هاي [...ادامه]

‌ماده 8ـ طرفهاي متعاهد ضمن رعايت شوونات ملي و مذهبي كشور مقابل در مطبوعات خويش، [...ادامه]

‌ماده 9ـ طرفهاي متعاهد با تاسيس مراكز و انجمنهاي فرهنگي در كشورهاي يكديگر موافقت نموده [...ادامه]

‌ماده 10ـ طرفهاي متعاهد به منظور انجام كليه امور مربوط به همكاريهاي فرهنگي بين دو [...ادامه]

‌ماده 11ـ طرفهاي متعاهد شرايط و ضوابط لازم جهت ارزشيابي گواهينامه‌هاي تحصيلي و علمي مدارس [...ادامه]

‌ماده 12ـ طرفهاي متعاهد گسترش و ترويج زبان و ادبيات يكديگر را تشويق و تسهيلات [...ادامه]

‌ماده 13ـ طرفهاي متعاهد جهانگردي بين دو كشور را كه وسيله موثري براي ارتقاي تفاهم [...ادامه]

‌ماده 14ـ به منظور بررسي اقدامات مربوط كه براي اجراي اين موافقتنامه ضروري است، تنظيم [...ادامه]

‌ماده 15ـ طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه را برابر قوانين خود به تصويب مي‌رسانند و اين [...ادامه]

‌ماده 16ـ اين موافقتنامه پس از لازم‌الاجرا شدن براي مدت پنج سال معتبر مي‌باشد و [...ادامه]