عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15034
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/07/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375

اصلاح عبارتي ماده 56 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي
پيرونامه شماره 3723/ق مورخ 1374/1/20درخصوص ابلاغ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين اعلام ميدارد، باتوجه به مذاکرات مجلس شوراي اسلامي متن صحيح مصوبه مجلس درمورد ماده 56) قانون فوق الذکر بشرح زير ميباشد،خواهشمنداست دستور فرماييد اقدامات قانوني لازم را نسبت به جايگزيني متن ذيل به جاي سه سطر اول ماده 56) ابلاغي به عمل آورند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه