عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14959
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/4/24
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/4/10

‌تصويب نامه در خصوص ضريب منطقه‌اي مسكن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

‌هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.4.10 بنا به پيشنهاد شماره 7372 ـ 04 ـ 162.108 مورخ 1373.12.1 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به‌استناد تبصره 2) ماده 149) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود: ‌ضريب منطقه‌اي مسكن ـ موضوع تبصره 2) ماده 149) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ـ در استانهاي كشور به شرح جدول زير‌تعيين مي‌شود:
استان ضریب استانی استان ضریب استانی
تهران 4 کهکیلویه و بویر احمد فوريه-39
هرمزگان 3 خوزستان فوريه-39
مازندران فوريه-76 آذربایجان شرقی  02-اکتبر
کردستان فوريه-76 خراسان 02-مارس
بوشهر فوريه-76 چهار محال و بختیاری 02-مارس
آذربایجان عربی 02-ژوئن کرمانشاه ژانويه-75
سیستان و بلوچستان 02-ژوئن ایلام ژانويه-75
گیلان 02-ژوئن لرستان ژانويه-65
زنجان فوريه-45 کرمان ژانويه-67
اصفهان 02-مارس مرکزی ژانويه-94
فارس  فوريه-39 یزد ژانويه-56
سمنان ژانويه-56 قم  4
همدان ژانويه-54 اردبیل ژانويه-35


 


روابــــط صریـــــــــح