عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ضميمه 2

‌استراليا ـ اتريش ـ بلژيك ـ كانادا ـ دانمارك ـ جامعه اقتصادي اروپا ـ فنلاند ـ فرانسه ـ آلمان ـ يونان ـ ايسلند ـ ايرلند ـ ايتاليا ـ ژاپن ـ ‌لوكزامبورگ ـ هلند ـ زلاندنو ـ نروژ ـ پرتقال ـ اسپانيا ـ سوئد ـ سويس ـ تركيه ـ بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ـ ايالات متحده آمريكا.