عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل دهم ـ تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي

ماده 570- هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد [...ادامه]

ماده 571- هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب [...ادامه]

ماده 572- هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير [...ادامه]

ماده 573- اگر مسئولين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و [...ادامه]

ماده 574- اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني [...ادامه]

ماده 575- هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور [...ادامه]

ماده 576- چنانچه هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر [...ادامه]

ماده 577- چنانچه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان [...ادامه]

ماده 578- هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه [...ادامه]

ماده 579- چنانچه هر يك از مأمورين دولتي محكومي را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم [...ادامه]

ماده 580- هر يك از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت [...ادامه]

ماده 581- هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه با سوء‌استفاده از [...ادامه]

ماده 582- هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص [...ادامه]

ماده 583- هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آن‌ها بدون [...ادامه]

ماده 584- كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني [...ادامه]

ماده 585- اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را [...ادامه]

ماده 586- هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (583) اسم يا عنوان مجعول يا اسم [...ادامه]

ماده 587- چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح