عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14928
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/17
  • تعداد مواد:17
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/2/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/2/26

قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌ماده 1 ـ كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ 1367.4.1 [...ادامه]

‌ماده 2 ـ همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودين جنگ تحميلي، يك نفر برادر يا خواهر شهيد [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفه پزشكي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ مشمولان اين قانون مكلف‌اند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مشمولان اين قانون مادام كه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده [...ادامه]

‌ماده 6 ـ تحويل مدرك تحصيلي و ريز نمرات و صدور هر گونه تأييديه تحصيلي و گواهينامه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ فارغ‌التحصيلان سهميه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمون‌هاي سراسري سنوات پس از [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط [...ادامه]

‌ماده 9 ـ فارغ‌التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره‌مند نشده‌اند، از شمول اين قانون [...ادامه]

‌ماده 10 ـ خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان به [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ‌مرخصي‌هاي استحقاقي، [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مشمولان اين قانون كه به سن بالاي 45 سالگي رسيده باشند، از انجام خدمات [...ادامه]

‌ماده 13 ـ بهداشت‌كاران دهان و دندان و كاردان‌هاي بهداشت خانواده و مبارزه با بيماري‌ها، تابع ضوابط [...ادامه]

‌ماده 14 ـ به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، وزارت بهداشت، [...ادامه]

‌ماده 15 ـ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و اصلاحات آن به [...ادامه]

‌ماده 16 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف دو [...ادامه]

‌ماده 17 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح