عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

اجازه ورود و ترخيص تعدادي ماشين‌آلات و ادوات و لوازم اهدايي به وزارت جهاد سازندگي

1371.05.25 ـ .22381ت247ه ـ 1371.06.08 ـ 638
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره .10.16553‌و مورخ 1370.12.28 وزارت جهاد سازندگي و موافقت وزارت صنايع سنگين، با‌عنايت به ماده (43) قانون "‌مقررات صادرات و واردات" ـ مصوب 1366 ـ به استناد بند "ب" تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص ماشين‌آلات، ادوات و لوازم ياد شده در فهرست زير كه در چارچوب موافقت‌نامه كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و‌صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي جهت اجراي طرح احياي منابع طبيعي جنوب خراسان به وزارت جهاد سازندگي اهدا مي‌گردند، با رعايت مقررات مربوط‌مجاز مي‌باشد.
‌الف) ماشين‌آلاتي كه در مرحله اول وارد كشور مي‌شوند:
1 ـ بولدوزر
2 ـ گريدر
3 ـ كمپرسي 6 تن
4 ـ كاميون 10 تن
5 ـ كاميون تانكر آب
ب) ماشين‌آلات و لوازمي كه در مرحله دوم وارد كشور مي‌شوند:
1 ـ كمپرسي
2 ـ لودر
3 ـ كاميون 10 تن
4 ـ بولدوزر
5 ـ گريدر
6 ـ تانكر آب
7 ـ موتورسيكلت
8 ـ ژنراتور
9 ـ وانت تويوتا دو كابينه
10 ـ لوازم دامپزشكي
(‌در كليه موارد (‌الف) و (ب) لوازم يدكي نيز پيش‌بيني شده است.)
ج) ماشين‌آلات، ادوات و لوازمي كه در طرح پيش‌بيني شده و در آينده وارد كشور خواهند شد:
1 ـ تراكتور
2 ـ غلطك و يبره
3 ـ لوله براي چاه عميق
4 ـ پمپ
5 ـ تريلر 2 تن
6 ـ ديكس
7 ـ خيش
8 ـ پشته‌بند
9 ـ بي‌سيم
10 ـ حفار دستي
11 ـ گودبردار
12 ـ ريپر
13 ـ ماشين‌آلات و تجهيزات رنگرزي و بافندگي
14 ـ مواد و لوازم مصرف شدني و پشم و نخ
15 ـ تجهيزات كارگاهي
16 ـ لوازم يدكي
17 ـ ابزار دستي
18 ـ دستگاه فتوكپي
19 ـ دستگاه استنسيل