عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

‌اصلاح تصويب‌نامه بلامانع بودن احداث واحد توليدي وسائل جراحي قلب و عروق در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران

1371.05.11 ـ .21236ت207ه ـ 1371.05.19 ـ 548
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ـ موضوع نامه شماره .544ه ب، مورخ 1371.4.29‌تصويب نمودند:
‌در تصويب‌نامه شماره .41083ت92ك مورخ 1370.7.14، عبارت "‌مشروط بر آن كه با توجه به تبصره (52) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1368 ـ در محدوده شهرستان تهران نباشد" پس از عبارت "‌بلامانع مي‌باشد"، اضافه مي‌شود.