عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13764
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/3/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي

اصلاحيه قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه 1830 مورخ 1371/2/14، با ملاحظه مشروح مذاکرات مربوط به ماده 10 قانون تشکيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368/5/28 عين متن تصويبي ماده فوق به شرح ذيل اعلام مي گردد.


روابــــط صریـــــــــح