عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/2/20

واگذاري سهام متعلق به دوت در شركتها و طرحها

1371.02.20 ـ .8456ت87ه ـ 1371.02.23 ـ 251
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.2.20 بنا به پيشنهاد شماره 3965 ـ 100 مورخ 1371.2.20 وزارت معادن و فلات با توجه به اصول 134 و 138 قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، در جهت تحقق اهداف و سياستهاي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجرا‌بندهاي 37 ـ 4 و 1 ـ 8 الي 3 ـ 8 جزء خط‌مشي‌هاي قسمت يكم قانون مزبور و با عنايت به صورتجلسه‌هاي شماره 351.2 مورخ 1368.12.26 و 352.1‌مورخ 1369.8.23 شوراي عالي معادن تصويب نمودند:
‌سهام متعلق به دولت در شركت‌ها و طرح‌هاي مشروح زير با رعايت مقررات مربوط واگذار مي‌گردد:
1 ـ شركت سنگ آهن مركزي ايران (‌بافق)
2 ـ شركت ذغالسنگ البرز مركزي
3 ـ شركت ذغالسنگ كرمان
4 ـ شركت ذغالسنگ البرز شرقي
5 ـ شركت ذغالسنگ البرز غربي
6 ـ شركت تهيه مواد غير فلزي اصفهان
7 ـ شركت سنگ آهك حوض ماهي
8 ـ شركت سنگ آهن سنگان
9 ـ شركت معادن منگنز ايران
10 ـ شركت خدمات عمومي فولاد ايران
11 ـ شركت تأمين منگنز فولاد ايران
12 ـ شركت انبارهاي نورد ايران (‌آپرين)
13 ـ گروه ملي صنعتي فولاد ايران
14 ـ شركت بين‌المللي مهندسي ايران (‌ايرتكي)
15 ـ شركت تأمين مواد معدني صنايع فولاد (‌چناره)
16 ـ شركت نورد نيگن كاويان
17 ـ طرح سنگ آهن گل گهر
18 ـ طرح سنگ آهن چادرملو
19 ـ طرح فولاد آلياژي
20 ـ طرح ذغالسنگ طبس
21 ـ شركت توليد و فرآوري مواد معدني ايران
22 ـ شركت فرآورده‌هاي نسوز اصفهان
23 ـ شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور
24 ـ شركت املاح ايران
25 ـ شركت معدنجو
26 ـ شركت صنعتي و معدني ايراني
27 ـ شركت خدمات اكتشافي كشور
28 ـ شركت سهامي كل معادن ايران
29 ـ شركت مينرال اكسپورت